Gezamenlijke Nieuwsbrief 26
26 juni 2012
 

Uitnodiging voor een Speciale Filmvoorstelling
"OnUtregse Toestanden"

4 juli a.s. 20 - 22 uur

Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
 
Met nagesprek met filmer Ruud Bakker, Jos Kloppenborg en de aanwezigen o.l.v Jan Korff de Gidts.

We vragen van u een bijdrage voor de kosten van de avond.
 
 
Voor wie?
Voor ouderen met de vraag: waar was jij op 24 september 1982? (de dag van de ontruiming, de kap & het kort geding) 
 
Maar ook voor jongeren, die meer willen weten over de Amelisweerd-acties tussen 1971 en 1982 en de stadsthema's anno 2012:
* naar een Utrechtse omslag in duurzame mobiliteit (E-fiets & OV-tram)
* met meer prioriteit voor gezondheid, schone lucht, stilte
* en voor speelruimte en natuur in de nabije omgeving
 
 
Hoe leeft Amelisweerd voor jou?
 
Laatst vroeg een van de Vrienden in ons Kracht van Utrecht-teambijeenkomst:
 
* Welke akties werden er eigenlijk in de jaren 70 en 80 gevoerd om het waardevolle bos van Amelisweerd te sparen bij de plannen voor de A27 ?
* Om welke motieven en idealen ging het toendertijd?
* Welke acties waren er toen nog meer in de stad? Hoe ging dat bij Hoog Catharijne, en bij Tivoli?
 
Er kwamen meer vragen:Is het niet geeindigd in een ontruiming met fors overheidsgeweld, terwijl het Kort Geding nog liep? Was het in 1981 of 82? Wat was de afloop? De Vrienden hebben toch ook de beroeps-procedure bij de Raad van State gewonnen waardoor 600 bomen gespaard zijn en de weg in die (smallere) bak aangelegd moest worden? 
 
 
Kom naar de Kargadoor op 4 juli
Die vragen waren aanleiding om ons Kracht van Utrecht-team voor te stellen met de Kargadoor (toen ons 'Aksie- en Koordinatiecentrum') en filmmaker Ruud Bakker een avond met het team en voor andere belangstellende Utrechters te organiseren.
 
Documentairemaker Ruud Bakker:
"Mijn film Onutregse toestanden belicht de motieven en aanpak van de activisten van de jaren zeventig en tachtig en onderzoekt de verleiding van geweldsgebruik. Ik ben gefascineerd door de stap van geweldloos idealisme naar harde confrontaties. In mijn onderzoek wissel ik interviews af met veel uniek archiefmateriaal. Onutregse toestanden is een scherp portret van een roerige periode uit de Utrechtse geschiedenis."
 
"Mijn documentaire gaat over de strijd voor een leefbare stad. Utrecht verandert in de jaren zeventig van de 20e eeuw van een suf provinciestadje in een stad die landelijke aandacht trekt. De komst van Hoog Catharijne is omstreden en luidt een periode in van groeiende burgerlijke ongehoorzaamheid. Begin jaren tachtig ontaarden de kraak van popcentrum Tivoli en de bezetting van landgoed Amelisweerd in een gewelddadig treffen met politie en ME"
 
 
 
 
 
Kracht van Utrecht-initiatief: word actief!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is nu de toestand van de stad anno 2012? Als we vooruit willen kijken? Hoe staat de stad er nu voor? Terwijl systemen en mensen gedesorienteerd raken? Hoe gaan we om met nieuwe bedreigingen van het toenemende autoverkeer (CO2, roet, lawaai, ruimtegebruik).
 
Wat hebben wij van het verleden geleerd? Geweldloos zijn wij nog steeds. Welke (nieuwe) middelen kunnen we inzetten?
 
Hoe voeren we de dialoog? Hoe doen we dat met overheid, politiek, bedrijfsleven en al die creatieve zzp-ers in de stad? Op welke duurzame initiatieven willen we aansluiten?
 
We bereiken al heel veel Utrechters.
Maar nog niet voldoende; daarom staan we a.s. zaterdag 30 juni op het wijkfeest van Wittevrouwen en op het straatfeest van de Heijermansstraat bij het Majellapark. 
 
We komen als u dat wilt naar u toe voor een huiskamerbijeenkomst bij u thuis, voor een lunchgesprek of gesprek met onze deskundigen.
 
 
Er komen landeilijke verkiezingen aan. Dat geeft voeding aan de hoop dat een nieuw kabinet de 1066 miljoen euro op een slimmere, duurzamere manier gaat besteden. Want al dat geld staat nu op de begroting voor de aanleg van de bizarre 2 x 7 rijstroken in een verbrede bak langs 3 woonwijken beschikbaar is.
 
Samenwerking met de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid, de Fietsersbond en vele Utrechters
We maken samen concrete voorstellen hoe we in de Utrechtse stadregio:

* de omslag naar een meer duurzame mobiliteit, schonere lucht en meer leefbare stad gaan maken;  
 
* een nieuwe aanslag op ons kostbare Amelisweerd (bomenkap, lawaai en vervuiling) kunnen voorkomen.
 
We werken aan alternatieven om "binnen de bak van Amelisweerd" te blijven en de leefomgeving van de woonwijken langs de A27 te verbeteren ("Duurzame Weg")...
 
in plaats van de plannen van het ministerie en Rijkswaterstaat voor 2 x 7 rijstroken en veel meer autoverkeer langs Utrechtse woonwjken;
 
 
We nodigen u uit: wordt actief
 
Stuur ons een mailtje:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoort zegt het voort!
 
Jos Kloppenborg
Jan Korff de Gidts
M: 06 3363 0344