Bethlehemkerk                                                   
Juli 2021 nr. 28
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Ds Willem Nijsse
Schijnt bedriegt ...
 
Zomervieringen: alle zondagen op een rij
 
Bericht van ds Aster Abrahamsen
 
Kliederkerk: gratis doeboekje Thuis Zomer
 
Kinderdienst in de zomervakantie 2021
 
Vanuit de Kerkenraad: juni-juli 2021
 
Bethlehemkerk Late Summer Fair 9 oktober
 
Coronabeleid in de Bethlehemkerk: Update
 
De CHRCH app
komt eraan!
Kick Bras: zorgen om klimaatverandering
 
Ontmoetingen deze zomer: thee met een thema
 
Klimaatpelgrimstocht 2021: Gewoon gaan!
 
Leger des Heils zoekt gezinshuisouders
 
Bethlehemkerk: Leeflang-orgel 50 jaar
 
Wijkgemeenten spreken commitment uit
 
Nieuwsbrief is met Zomerpauze
 
 
 
Viering
Zondag 18 juli
in Bethlehemkerk
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Schijn bedriegt'
 
ds. Willem Nijsse
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 16 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 17 juli
--
 
Zondag 18 juli
ds. Willem Nijsse
 
Start zomer vieringen: Diependaalse & Bethlehemkerk samen.
 
Maandag 19 juli
---
 
Dinsdag 20 juli
---
 
Woensdag 21 juli
---
 
Donderdag 22 juli
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 23 juli
Oecumenische leeskring: Priesterschap van alle gelovigen 
 
Zaterdag 24 juli
--
 
Zondag 25 juli
 
Ontmoetingen deze zomer: Thee met thema's
 
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 18 juli
 
Johannes 5:36b-47 
 
Met je neus uit de boeken
 
Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Een goed gesprek"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zondag 18 juli vanuit de Bethlehemkerk
ds Willem Nijsse, Schijnt bedriegt ...

Zondag 11 juli gaat ds. Willem Nijsse voor in de Bethelhemkerk. Als thema van de viering heeft ds. Willem Nijsse  gekozen voor: 'Schijn bedriegt'.  De bijbel tekst van deze viering is Handelingen 4:32 - 5:11, ds. Wille Nijsse schrijft hier het volgende over:
 
De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God, en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Temidden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog!
 
Klik hier voor de liturgie en link naar de live uitzending met beeld en geluid.
 

Zomervieringen: alle zondagen op een rij

Ook in de zomer van 2021 vieren de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk in totaal 6 gezamenlijke zomerdiensten samen de zomer. Deze zomer alweer voor het zesde jaar op een rij!
 
Wanneer de dienst in de Diependaalse kerk plaatsvindt zorgt de Bethlehemkerk voor de voorganger, wanneer de dienst in de Bethlehemkerk plaatsvindt wordt de voorganger door de Diependaalse kerk uitgenodigd.
 
 

Bericht van ds Aster Abrahamsen

De afgelopen weken ben ik bezig geweest om via een intensief post covid traject te herstellen van de covid besmetting die ik in april opliep. Het herstel gaat langzaam, maar gelukkig wel voorspoedig. Ik ben nog niet genoeg hersteld om weer werkzaamheden op te kunnen pakken, wel kon ik afgelopen weken rustig aan een start maken met een coachingsprogramma.
 
Inmiddels is de zomerperiode alweer aangebroken. Vanuit huis heb ik meegevierd met de slotzondag, een prachtige dienst, waar ik ook na afloop veel van terug hoorde van Tijmen en de kinderen. Fijn om te zien en te horen dat er weer wat meer kan en mag (zoals zingen!).
 
 
 
Kliederkerk: gratis doeboekje Thuis Zomer
 
Met het doeboekje Kliederkerk Thuis Zomer kunnen jong en oud met elkaar op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. In het zwembad, de zee of misschien wel in een rivier in de buurt.Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden!
 
Klik hier voor een voorproefje.
 
Het doeboek staat vol met leuke spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels.Sommige opdrachten kun je alleen doen, maar voor de meeste vragen en opdrachten heb je elkaar nodig. Gebruik dit boekje eens voor een familiemoment, na het eten of op zondagmiddag. Of bijvoorbeeld tijdens een logeerpartij of vakantie. Verder kan je de opdrachten allemaal thuis doen.

Kinderdienst in de zomervakantie 2021

Van 11 juli t/m 15 augustus is er geen kinderdienst in de kerk. Wel is er iedere zondag oppasdienst.
 
Als je deze zomer op zondag naar de Bethlehemkerk komt, staat er achterin de kerkzaal een tafel met boekjes, kleurplaten en werkbladen.
 
 

Vanuit de Kerkenraad: juni-juli 2021

Enige tijd geleden informeerden we u over het verzoek van de Gereformeerde gemeente Loosdrecht om onderdak te krijgen bij onze wijkgemeente. Inmiddels is duidelijk dat zowel de kerkenraad van onze wijk als de kerkenraad in Loosdrecht als de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hilversum positief staan ten opzichte van dit verzoek.
 
We zijn nu het proces gestart om te onderzoeken wat er allemaal moet gebeuren om dit proces op een goede manier te doorlopen en om duidelijk te krijgen welke afspraken met alle betrokken partijen gemaakt moeten worden. Er worden gesprekken gevoerd met de Protestantse Gemeente Hilversum en met het regionale CCBB (Classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken) om de bestuurlijke en financiële kaders helder te krijgen.
 
Ook wordt nagedacht over de manier waarop we de gemeentes kennis laten maken met elkaar. We worden bij deze vraagstukken begeleid door Jan Boer van Kerk Vitaal.
 
 
Lees verder ...
 
 
Bethlehemkerk Late Summer Fair
 
De Bethlehemkerk presenteert haar Late Summer Fair op zaterdag 9 oktober 2021. Vorig jaar moest de Late Summer Fair nog geannulleerd worden i.v.m. de bekende pandemie, maar dit jaar staat Late Summer Fair gewoon weer gepland.
 
De organisatie van de Late Summer Fair is voor deze editie van alles voor u aan het voorbereiden, zodat er voor iedereen iets te beleven is. De najaarsmarkt met een tientallen kramen (handwerk, klein varia, groot varia, veel boeken, plantjes, etc. etc.) wordt tussen 10.00 – 15.00 uur gehouden in de Bethlemhemkerk. 
 
Zaterdag 9 oktober is er genoeg te beleven tijdens van de Late Summer Fair.
Naast de kramen met de traditionele bazaar-artikelen is er een plantjesmarkt en zijn er ook een aantal stands van verenigingen (namen volgen later deze zomer) aanwezig. Natuurlijk is aan de kinderen gedacht. Ook zijn er demonstraties en proeverijen. 
 

Coronabeleid in de Bethlehemkerk: Update
 
Vanaf zondag 4 juli 2021 kan de gemeente met 3 liederen meezingen in de dienst, dit zal worden aangekondigd in de dienst.
 
Onderstaande maatregelen blijven in ieder geval tot en met 19 september 2021 van toepassing. Mocht er aanleiding zijn om verdere versoepelingen door te voeren of als zij moeten worden aangescherpt zullen wij daarover u informeren.
  • Het aantal van 60 kerkgangers exclusief medewerkers blijft van toepassing;
  • De Basisregels Covid-19 (1,5 meter afstand houden, handen wassen, desinfecteren, bij klachten blijf je thuis, registreren in Eventix etc) en GebruiksPlan blijven van toepassing;
  • Vanaf 27 juni 2021 vervalt de mondkapjesplicht tenzij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden;
  • Zingen: Vanaf 4 juli 2021 tot met 19 september zingen we 3 liederen gezamenlijk in de dienst in de Bethlehemkerk;
  • De overige liederen worden gezongen door de voorzangers;
  • De ventilatie staat op 100% in de kerkzaal ivm het afzuigen van aerosolen;
  • Er wordt alleen buiten op het kerkplein koffie gedronken op 1,5 meter afstand na de kerkdienst, bij regen of aanscherpen van de maatregelen komt het te vervallen.
 
 
De CHRCH app komt eraan!
 
Het is zomer, het seizoen is afgelopen, maar de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang! Er gaat namelijk iets heel leuks gebeuren en dat willen we graag introduceren. 
 
Na de zomer gaan we als gemeente gebruik maken van de CHRCH-app. Wat is dat? 
De CHRCH-app is een interne website/app die gebruikt kan worden op smartphone, tablet of via het internet op een computer of laptop. Op deze manier kunnen we op een gemakkelijke manier als gemeenteleden informatie vinden en uitwisselen zonder dat dit zichtbaar is voor buitenstaanders.
 
Zo zal het nieuws van de website van de Bethlehemkerk en de PgH te vinden zijn en zijn er mogelijkheden om inspiratie, gebedsverzoeken en andere vragen te delen. Ook zijn er mogelijkheden voor groepen om berichten uit te wisselen en zal het mogelijk een vervanging worden van de nu bestaande Whatsappgroep(en).
 
Ook de Grote Kerk, Vitamine G en de Regenboogkerk maken gebruik van de CHRCH-app of zijn daar mee bezig. Hierdoor kunnen we samenwerken en van elkaar leren.
 
 
Kick Bras: zorgen om klimaatverandering
 
Ds.Kick Bras (1949), voormalig wijkpredikant van de Bethlehemkerk, is als onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, hij leidde daar vorige week een studieweek over zijn nieuwste boek.
 
Bras werkte als predikant van de PKN en docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij schreef meer dan dertig boeken over spiritualiteit en mystiek, onder meer het door Trouw hooggewaardeerde Oog in Oog - Christelijke mystiek in tekst en beeld uit 2017.
 
Afgelopen week stond onderstaande recensie van het laatste boek van ds Kick Bras Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton in dagblad Trouw.
 

Ontmoetingen deze zomer: Thee met thema's

N.a.v. de geslaagde Alternatieve Ontmoetingsmiddag kwam dit idée ‘voor wie niet op vakantie is’. U kunt naar één van de onderstaande activiteiten gaan of naar beide.
 
Thee (of koffie) met 'noten'
Het is zomer, het is vaak mooi weer en we mogen weer wat. Vooral, we kunnen elkaar weer makkelijker ontmoeten. Daarom nodigen Margreet en Henk belangstellenden graag uit bij hen in de tuin, om 14:00 uur of om 15:30 uur
 
Eerst komen de (muzikale) noten, daarna praten we bij met thee of koffie.
Die muzieknoten zijn uit de pen gevloeid van Bach, van Johnny en Rijk, van Brahms, Purcell, Wim Sonneveld en Villa Lobos. Ze worden door ons ten gehore gebracht via zang en gitaar.  Ook zal er een korte spirituele tekst, ter overdenking, worden voorgelezen. Het is geen concert, geen lezing, maar het is voor het plezier.
 
Let op!!!
Graag inschrijven voor deze middag, thee(of koffie) met 'noten'.
Er is plaats voor 12 personen om 14:00 uur
En 12 personen om 15:30 uur
 
Bij Nanda Ego-Scholing
Tel. 035-6236358
tego@tiscali.nl
 
Thee( of frisdrank) met ‘bloemen'
Vanaf 14.30 uur tot ongeveer  16.30 uur gaat de tuindeur open en nodigen  Ans en Jaap u uit in hun tuin. Aan belangstellenden wordt er uitleg gegeven hoe je fuchsia’s kunt laten overwinteren. Deze fuchsia’s staan nu volop in bloei, in alle kleuren en maten. Er zijn mooie plekjes in de tuin om lekker te zitten en te genieten van deze bloemrijke tuin. Of gewoon om gezellig bij te praten, onder het genot van een kopje thee of frisdrank.
 

Klimaatpelgrimstocht 2021: Gewoon gaan!

Van 30 september tot 11 oktober 2021 komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.
 
Waarom een pelgrimstocht?
Met deze pelgrimstocht willen wij als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. De kerken zorgen voor (eenvoudig)onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.
 

Leger des Heils zoekt gezinshuisouders
 
Als gezinshuisouder help je kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar binnen je eigen gezin met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Je bent 24/7 betrokken bij de opvoeding en de behandeling van deze kinderen. Jullie gezin helpt hen weer te leren vertrouwen in anderen en zichzelf te ontwikkelen. 
 
 

Bethlehemkerk: Leeflang-orgel 50 jaar

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Leeflang-orgel zal tijdens Open Monumentendag én Nationale Orgeldag op zaterdag 11 september het orgel door vier organisten worden bespeeld van 11.00 tot 14.00 uur.
 
Medewerking wordt verleend door de organisten Henk van Dijk, Marco Goud, Annerose Korporaal en Martin Moree (die onder meer werk van Klaas Bartlema ten gehore zal brengen). U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de orgelbespelingen en de kerk te bezichtigen, uiteraard conform de dan geldende coronamaatregelen.
 
 

Wijkgemeenten spreken commitment uit

 
In de vergadering van de Algemene kerkenraad op 28 juni spraken alle PgH-gemeenten hun commitment uit aan het proces PgH 2025. Het Breed moderamen had de zes geloofsgemeenschappen gevraagd expliciet aan te geven mee te werken aan een vernieuwde opzet van de Protestantse gemeente Hilversum. De aanzet daartoe is geschetst in het ‘Beleidsplan 2020 en verder’.
 
 
Nieuwsbrief is met Zomerpauze
 
Twee weken na slotzondag, is dit de laatste nieuwsbrief voor deze zomer. Het kerkelijk leven komt langzaam in de pauzestand, er is geen kopij voor activiteiten te verwachten, dus volgt nu onze jaarlijkse zomer pauze.
 
Dit is de laatste Nieuwsbrief van juli, en na de zomervieringen met de Diependaalse kerk pakken we de draad weer op. Eerst volgende Nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 augustus. In die Nieuwsbrief gaan we op onderzoek in de wijk naar hoe het gaat met de wedstrijd zonnebloemen en berichten we over het startweekend van 11 en 12 september. Ook lees je meer informatie over het nieuwe jaarthema van de Bethlehemkerk en PGH.
 
Deadline insturen kopij is woensdagavond 20:00.
 
We wensen jullie een informatieve zomer toe.
Pas goed op jullie zelf en blijf gezond.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00