Namens het team van Van Koesveld bedankt voor het afgelopen jaar.

Fijne kerstdagen en een gezond 2020.