communio sanctorum

 
Geachte/Dear abonnee,
 
De eerste ‘communio sanctorum’ nieuwsbrief was een ‘naamloze’ nieuwsbrief. Maar nu wordt u bij uw naam genoemd...

Een naam hebben...,
hij heeft de naam...,
nameloos arm...
 
Wanneer ik de duizend namen in het kunstwerk onder elkaar plaats nemen ze 22 pagina’s in beslag. In het kunstwerk nemen de katholieken meer ruimte in dan de protestanten, 10373 tekens tegenover 8896 tekens.
 
The first ‘communio sanctorum’ newsletter was an anonymous one.
But now you are being called by your own name.
 
To have a name…,
he has got the name…,
poor without a name…
 
When I take the thousand names in the artwork and list them they fill 22 pages. In the artwork the Roman Catholics take more space than the Protestants, 10373 symbols opposite 8896 symbols.
 
 
 
Uitzien naar...
 
Enige tijd geleden bestelde ik iets net voor 0.00uur. De volgende morgen rond 8.00uur ging de bel en was ik in het bezit van mijn product. ‘Uitzien naar’ was er niet bij.
Het is vandaag 2 december, een maand en een dag na de lancering van het kunstproject. Misschien kijkt u ernaar uit… De eerste exemplaren zullen halverwege deze maand hun bestemming bereiken.
 
Looking forward to…
 
Some time ago I ordered something just before midnight. The next morning around 8:00 AM the doorbell rang and was in the possession of my product. There was no ‘looking forward to’ involved. Today it is 2 December, one month and one day after the artwork’s launch. Maybe you are ‘looking forward to…’ The first copies will reach their destination halfway this month.

 
Techniek
 
Wanneer ik kunst creëer vraag ik het uiterste van mezelf. Ik teken bijvoorbeeld 109 lijnen op een vlak van 5 bij 5 centimeter met een pigmentpen van 0,03mm. Soms gebruik ik dan een hoofdloep met lamp. Aan de hand van de gemaakte foto van het werk tel ik de getekende lijnen, met het blote oog lukt dat niet.
 
Het kunstwerk ‘communio sanctorum’ laat ik afdrukken bij een bedrijf. Na een x aantal bestellingen bel ik het bedrijf met de vraag om een hoogst haalbare scherpte. Vervolgens gaan zij ermee aan de slag. Ook van de machine wordt het uiterste gevraagd...
 
Technics
 
When I create art I always do my utmost. For example I draw 109 lines on a field of 5 by 5 centimeters with a colour pen of 0,03 MM.
Sometimes I use a magnifying glass with a light attached to my head.
By means of a photo of the artwork I count the lines, because I cannot do it with my naked eye.
 
I have my artwork ‘communio sanctorum’ printed by a company. After a number of orders I call the company and I ask for the highest definition possible. Subsequently they start working on it. The machine’s resources are also stretched to the limit.

 
 
Media
 
Er stond op 1 november een fraai artikel in het Reformatorisch Dagblad, geschreven door Rudy Ligtenberg.
 
Klik hier voor een beeldmeditatie over 'communio sanctorum', geschreven door Anikó Ouweneel-Tóth, cultuurhistoricus en kunstadviseur.
Dit weekend zal in de Groene Hart editie van het Algemeen Dagblad een artikel staan over het kunstwerk. Ik geef toe, het artikel oogt wat ‘ongelukkig’...
 
Ik wens u een fijn weekend!
 
 
Media
 
On 1 November a nice article was written by Rudy Ligtenberg in Reformatorisch Dagblad.
 
Click here for a visual meditation on 'communio sanctorum', written by Aniko Ouweneel-Toth, culture historian and art advisor.
This weekend there will be an article about the artwork in ‘De Groene Hart’ edition of Algemeen Dagblad. I admit; the article looks a bit ‘awkward’…
 
I wish you a nice weekend!
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Duifhuizen
Beeldend kunstenaar
 
Yours faithfully,
 
Martijn Duifhuizen
Visual artist
Atelier Duifhuizen, Weteringsingel 14, Berkenwoude, the Netherlands, communio sanctorum