Quote
 Week 18
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Een samenleving die een beetje vrijheid inruilt voor een beetje orde zal de twee verliezen en verdient geen van beide.
Thomas Jefferson
 
Duidelijkheid is belangrijk maar een teveel aan regels en procedures werkt verstikkend, doodt elke vorm van creativiteit en ontneemt medewerkers de kans hun talenten te benutten.
 
Daarom is het als leidinggevende belangrijk voorzichtig om te springen met het invoeren van nieuwe regelgeving om een uitzonderlijk exces in de toekomst te willen voorkomen of beheersen en onverwachte gebeurtenissen in te plannen. Het resultaat van een dergelijke werkwijze wordt prachtig verwoord door William L. McKnight in de volgende quote: “If you put fences around people, you get sheep”.

Jef Staes heeft over het behandelen van mensen als schapen trouwens een trilogie gewijd. Hij benadrukt dat deze benadering in de huidige turbulente tijdsgeest niet langer houdbaar is. Volgens hem staan we actueel met onze beide voeten op het transformatiepunt van een 2D naar een 3D wereld en mutatis mutandis dus ook van 2D naar 3D organisaties,  leidinggevenden en medewerkers.   
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.