Bethlehemkerk                                                   
Januari 2021 nr. 03
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Volg mij! - Volg jij mij?
 
Update Bethlehemkerk alleen online en zonder voorzangers
 
Week van gebed voor eenheid 2021
 
Bevestiging Erik Naafs: Ouderling-kerkrentmeester
 
Conré van Zandwijk: Jeugd-ouderling
 
Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen
 
Digitaal collecteren
in de Bethlehemkerk
 
Jongerenwerk
in de crisis
 
Laatste kerkbanken:
Unieke kans!
 
Midden in het Leven januari afgelast
 
Wie is molloot?
 
Expositie vitrinekast: IJsvogels
 
Opbrengst oliebollenactie
 
 
 
Vieringen
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Volg mij! – Volg jij mij?'
 
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
___________________
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 22 januari
 
Nieuwsbrief
 
Catechese en online Stercafé Bethlehemkerk
 
Zaterdag 23 januari
 
 
Zondag 24 januari
ds. Jetty Scheurwater
 
Afsluiting:
 
 
Maandag 25 januari
-
 
Dinsdag 26 januari
VERPLAATST!
Toerustingsavond kinderwerk & geloofsopvoeding 
 
Diaconaat 

Woensdag 27 januari
Missionaire gemeente 
 
Donderdag 28 januari
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 29 januari
AFGELAST
Midden in het Leven 
 
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 30 januari
-
 
Zondag 31 januari
ds. André de Oude - alleen online 
 
Bijbel in 1 jaar 
 
Zondag 24 januari
 
Marcus 1:14-20
 
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Maria"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Volg mij! - Volg jij mij?

Jezus volgen. Jezus roept Simon en Andreas en Jakobus en Johannes en ze gaan met hem mee. Kunnen wij meegaan? Samuel wordt geroepen, maar heeft niet door dat God hem roept. Zo eenvoudig is het dus niet, om Gods stem te herkennen.
 
 
 
Update Bethlehemkerk: alleen online vieringen zonder voorzangers
 
 
Recentelijk hebben we besloten over te gaan op online vieringen zonder voorzangers. Een verdrietige ontwikkeling als gevolg van de actuele ontwikkelingen rondom de Britse variant van het coronavirus en de dringende adviezen vanuit de Protestantse Kerk die wij onlangs hebben ontvangen.
De online vieringen worden nu uitgevoerd met direct betrokkenen zoals de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, koster, kerkrentmeester, organist, beamist en technici.

Wat betreft de muziek wordt gezocht naar alternatieve mogelijkheden. En die zijn er gelukkig in de digitale wereld. Naast het orgel is ook andere muziek te vinden en geluidsdragers maken veel mogelijk. 
 

Week van gebed voor eenheid 2021

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
 
Op initiatief van een aantal gemeenteleden van de Bethlehemkerk kun je tijdens de week van het gebed,  iedere ochtend van 7:00 tot 7:15 samen online bij elkaar komen en samen de dag beginnen. Ieder kan haar / zijn gebedsintentsie delen. Wil je ook mee doen? Meldt je dan aan bij weekvangebed@bethlehemkerk.nl en je ontvangt meer informatie.
 
 
Bevestiging Erik Naafs
 
Ons gemeentelid Erik Naafs wordt op zondag 24 januari bevestigd als ouderling-kerkrentmeester met bepaalde taak.
 
Deze taak houdt het volgende in: Erik Naafs zal, als hij wordt verkozen door de gemeenten van de ring Hilversum als hun afgevaardigde, zonder last of ruggenspraak lid worden van de classicale vergadering.

Naast Erik zijn er nog drie andere personen vanuit andere gemeenten die de ring Hilversum vertegenwoordigen in de classis Noord-Holland.
 
 
 
Corné van Zandwijk: Jeugd-ouderling
 
Inmiddels alweer twee en een half jaar geleden ben ik bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Hoewel ik met veel plezier heb meegedraaid en mijn taken uitgevoerd, merk ik dat het kerkrentmeesterschap mij best veel energie kost.
[....]
Onlangs werd in de JJW (commissie Jeugd en JongerenWerk) opgemerkt dat de Bethlehemkerk al een flinke tijd geen jeugdouderling heeft. Annette van Vliet is jeugddiaken en werkt keihard om het jeugdwerk te coördineren en onder de aandacht te brengen. Coördineren, ondersteunen waar nodig en ook meedraaien. Annette, veel dank daarvoor!
 
 

Actie Kerkbalans 2021:
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Zaterdag 16 januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Veel leden van de Bethlehemkerk krijgen het verzoek tot deelname, voor 16 januari, via een e-mail toegestuurd. Als uw email adres bekend is heeft u hierover al een aankondiging per mail ontvangen.
 
Als u nog geen e-mail van ons hebt ontvangen wilt u dan nagaan of de mail in uw SPAM map is terecht gekomen? Als u helemaal geen mail hebt gekregen wilt u dat dan doorgeven op het e-mailadres kerkbalans@pknhilversum.nl ?
 
De kerkleden van wie we het mailadres niet kennen, krijgen het verzoek thuis in de brievenbus bezorgd. Een week later (vanaf 24 januari) wordt de toezegging weer bij u opgehaald.
 
 
 
Digitaal collecteren in de Bethlehemkerk
 
Vanaf heden is het mogelijk om via de website van SKG collect op een eenvoudige wijze uw bijdrage te geven voor de collectes.
 
Via de onderstaande link (of de QR code) komt uw op de pagina van de Bethlehemkerk waar u per collecte een bedrag kunt invullen en vervolgens via iDeal kunt betalen.
 
 

Jongerenwerk in de crisis

Hoewel we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, ligt het jongerenwerk zeker niet stil.
Vrijdagavond 8 januari werd de Groene kamer in de Regenboogkerk gevuld met catechesanten uit drie kerken, de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. Ze zaten virtueel op de banken en hingen in de gordijnen, zoals jullie kunnen zien aan de rondjes op de foto.
 
Deze bovenwijkse catechesebijeenkomst werd geleid door ds. Aster Abrahamsen en ds. Heleen Weimar en technisch ondersteund door jeugdouderling Wouter Sluis-Thiescheffer (van de Regenboogkerk). Het programma Spacial chat (dat in de Regenboogkerk ook wordt gebruikt voor het koffiedrinken na de dienst) gaf ons de mogelijkheid om op een ongedwongen en speelse, maar ook inhoudelijk sterke manier met het thema (de zevende dag – rustdag) bezig te zijn.
 
 
 
Kerkbanken: Unieke kans!
 
Ook van de laatste kerkbanken gaan we afscheid nemen. De ruimte bij het orgel is op die manier ook flexibel in te richten. Twee kerkbanken worden verwerkt tot een nieuwe kandelaar voor de paaskaars. De overige twee worden u aangeboden. Wie wil de laatste banken overnemen? Ze kosten € 200,- per stuk. Een unieke kans, want meer banken zijn er niet. Ze worden in overleg op maat gemaakt.
 
Lees verder...
 
Midden in het Leven januari afgelast
 
Vrijdag 29 januari zou de eerstvolgende MIHL avond zijn met een inspirerend programma: ‘Het Dansklooster’. Twee jaar geleden hebben wij al dansend een bijzonder geanimeerde avond met deze groep meegemaakt. Volgende week is zo’n avond niet mogelijk, maar wij hebben wel het Dansklooster gevraagd of zij de afsluitende MIHL avond eind mei beschikbaar zijn. Dat zijn zij en wij hopen dat het dan wel, zelfs eventueel buiten, door kan gaan.
 
Vrijdag 29 januari laten wij vervallen. Even is een ZOOM bijeenkomst overwogen, op zich een heel plezierige manier om elkaar te kunnen spreken. Daarom nodigen wij jullie allen uit om aan te haken bij de ZOOM koffiedrinkmomenten op zondagmorgen. 
 
Lees verder...
 
 
Wie is molloot?
 
In onze kerk hebben we verschillende appgroepen, waar in deze coronatijd dankbaar gebruik van wordt gemaakt om met elkaar contact te onderhouden. Sinds kort ook een ‘BK Moltalk’. Voor degenen die het niet weten (kan ik me goed voorstellen): Moltalk is het bespiegelen, analyseren en bespreken van het tvprogramma wie is de Mol. Zo heb je nog meer van dit soort termen: Molloot bijvoorbeeld, iemand die groot fan is van Wie is de Mol. Sinds enkele jaren volg ik het programma ook. Ik zou mezelf geen Molloot noemen en ik vind persoonlijk de Vlaamse versie leuker (aanrader!), maar het is, zeker in deze tijd, een aangename vorm van vermaak.
 
Op dit moment bevinden we ons in de samenleving in een soort ‘Wie is de Mol’- aflevering. We krijgen allemaal te maken met uitdagende opdrachten: hoe kun je mantelzorger zijn als je niet meer bij iemand in de buurt mag komen? Hoe kun je je bedrijf runnen als je werknemers niet meer naar kantoor mogen komen? Hoe ga je je opleiding met succes afronden als je hele dag naar een computerscherm moet staren? Hoe blijf je gelukkig als je geen feestjes meer hebt? Hoe zijn wij samen gemeente van Christus nu we niet (fysiek) samen mogen zijn, niet meer mogen zingen tot Gods eer en ons niet kunnen verenigen in een gezamenlijk gebed?
En alles wat wij doen wordt gesaboteerd door de Mol. Een klein virusje wat ons in zijn greep houdt. 
 
 
 
Expositie vitrinekast: IJsvogels

Nu de winter zijn intrede gaat doen, heeft een groep ijsvogels zijn intrek genomen in de kerk. De ijsvogels zijn gemaakt van keramiek en zijn afgewerkt met de Raku stooktechniek. Dit is een spannende oude Japanse stooktechniek. Hierbij worden de werkstukken op 1000 graden met tangen uit de oven gehaald en vervolgens in rooktonnen geplaatst waar door reductie spannende kleuren ontstaan. In dit geval was daarvoor een zeer goede samenwerking nodig om de vogels veilig door het proces te loodsen. 
 
Lees meer...
 

Opbrengst Oliebollenactie december 2020

Bakkers, bakken maar!
 
En er werd zeer lustig gebakken door een heel team van goede bakkers-gemeenteleden afgelopen december. De oliebollen die uiteindelijk uit het vet kwamen werden unaniem goedgekeurd door de afnemers, want -niet onbelangrijk- ze waren allemaal zeer smaakvol en goed gevuld met de nodige rozijnen en krenten. Deze oliebollenactie heeft een prachtig bedrag opgebracht.
 
Maar liefst 2300 euro is er medio januari 2021 binnengekomen, specifiek voor investeringen in de techniek.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00