Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2018 nr. 13
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Paasontbijt
 
Stille of Goede Week
 
Nieuwe scriba's
 
In memoriam
Jan de Vries
 
Inspiratiedag Kerkproeverij
 
Passion in de Bijlmer
 
Lectio Divina april
 
Terugblik ontmoetingszondagen
 
Rode loper
 
Midden in het leven
 
Recordpoging haken
 
Ionaviering
 
Even voorstellen: Adilia
 
Boomspiegel dag
 
Pelgrims weekend
 
 
 
Paasontbijt met de gemeente om 8:30
 
Pasen zondag 1 april
7e Zondag Veertigdagen
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Het geheim van Pasen: Nieuwe Schepping'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Christenen in Pakistan
 
Presentatie over hoe om te gaan met dementie.
 
In stilte je laten leiden ...
 
Programma vrijdag 6 april
 
Foto expositie GJ Jansen Uitnodiging als bijlage bij deze nieuwsbrief
 
25 maart tot 31 maart
 
AGENDA
 
Stille Vrijdag 30 maart
 
 
Zaterdag 31 maart
21:30 Paaswake

Paaszondag 1 april
Paasontbijt 8:30
Paasviering 10:00
 
Maandag 2 april Moderamen

Dinsdag 3 april Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Donderdag 5 april Stiltecentrum open

Vrijdag 6 april
Catechese tieners
Stercafé
Midden in het leven

Zondag 8 april
ds. Heleen Weimar

Wandelen met Maria,
start vanaf Bethlehemkerk
 

SAVE THE DATE
 
Zaterdag 14 april Feestelijke opening expositie Gert-Jan Jansen
Zondagmiddag 15 april
Iona viering
 
 
 

Pasen zondag 1 april

Johannes 20: 1-18
 
Ik geef je de toekomst 
Maria is bij het lege graf en heel erg verdrietig. Maar in het paasverhaal gebeurt een wonder. Iemand noemt Maria bij haar naam en plotseling herkent ze Jezus. Hij is opgestaan!
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Paaseditie Kerkbrink
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Paasontbijt: samen aan tafel
Op Eerste Paasdag, zondag 1 april, is het inmiddels een mooie traditie om voorafgaand aan de dienst met elkaar te ontbijten.
 
De diaconie nodigt u hiervoor van harte uit.
 
Zondagochtend inloop vanaf 8:30, we gaan om 8:45 samen aan tafel.
 
U kunt zich opgeven bij Wilma van Halsema en Irene Muller of via een email
 
Uw diakenen van de Bethlehemkerk
 
Stille of Goede Week
 
Voor de Stille week is weer een Paasboekje gemaakt. Deze zit als bijlage bij dit exemplaar van de nieuwsbrief (allen voor de vaste abonnees).
 
Daarnaast kunnen de avondgebeden van  maandag, dinsdag en woensdag en de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag  ook geprint worden, volg daar voor deze link.
 
De redactie van de nieuwsbrief wenst u een Zalig Pasen toe.
 
Nieuwe scriba's
In de vergadering van maandag 19 maart heeft de kerkenraad gesproken over de status quo in het beroepingswerk. Het wachten is op een beslissing van de algemene kerkenraad (AK) of we extern mogen gaan beroepen.
 
En wij zijn erg dankbaar dat Bonny Rem en Annemarie de Groot per direct samen de functie van scriba gaan vervullen. 
 
 
 
 
In memoriam Jan de Vries
 
 
 
In de vroege ochtend van 19 maart overleed plotseling Jan de Vries.
We kennen Jan als iemand met een enorme drive om de samenleving te dienen.  Dat hield niet op  bij zijn functioneren als ambtenaar bij diverse gemeenten in Nederland. Menigeen kreeg een lintje voor zijn of haar inzet in de samenleving op initiatief van Jan. Ook zette hij zich in voor de christelijke politieke partij, het CDA. Hij diende de Protestante gemeente Hilversum ook als scriba en mengde zich in menige discussie over beleid.
Lees meer ...
 
Inspiratiedag Kerkproeverij
Ter voorbereiding op Kerkproeverij 2018 organiseert de Raad van Kerken in samenwerking met diverse partners een inspiratiedag. Kerkproeverij is een interkerkelijk project dat kerken stimuleert om een uitnodigende cultuur te vormen. Tijdens de inspiratiedag worden kerkleiders en enthousiaste leden toegerust om hier in de lokale kerk aan bij te dragen. De inspiratiedag vindt plaats op vrijdag 6 april bij de KRO-NCRV in Hilversum.
  
 
The Passion in de Bijlmer
 
 
 
 
 
Donderdag 29 maart zijn we samen met 12 jongeren uit de Bethlehemkerk (8) en Morgenster (4) naar The Passion in de Bijlmer geweest. We vertrokken tien voor zeven met de trein naar Amsterdam en waren iets na elven weer terug in Hilversum.
Het was een indrukwekkende ervaring, om met zoveel anderen samen te komen in Amsterdam. In de nieuwsbrief van volgende week een uitgebreider verslag!
 
Lectio Divina in april
Lectio Divina, is een meditatieve vorm van bijbellezen.
Voor wie dit nog nooit heeft meegemaakt: we zitten in een kring en doen eerst een enkele ontspannings-oefening. We worden stil, en in die stilte klinkt een Bijbeltekst.
De eerstvolgende Lectio is op dinsdag 10 april.
  
 
Terugblik: ontmoetingszondagen
 
 
 
 
We kijken met veel voldoening terug op de vier ontmoetingsbijeenkomsten in februari en maart 2018.
 
De geloofsgesprekken stonden dit keer centraal. Eerst aan de hand van  24 kernwoorden die ons door de taakgroep Kerk 2025 (voorheen taakgroep Herijking) zijn aangereikt.
 
In groepen van ca. 6 personen werd openhartig gedeeld welke woorden werden gekozen en wat daarvoor de aanleiding was.
Lees meer ...
 
Rode loper
Na de prachtige verbouwing aan de binnenkant van de kerk was er ook een wens iets te doen aan de uitstraling van het kerkplein en de nieuwe ingang van de kerk. Om de ingang te accenturen is er de afgelopen week een ‘rood pad’ in de bestrating met verlichting in de grond aangebracht. Komende periode volgen nog meer zichtbare wijzigingen,
  
 
Midden in het leven
 
 
 
 
  
Op vrijdag 6 april  kun je kiezen uit het onderwerp rond het thema “Kerk wat betekent dit (voor mij)” of met elkaar in gesprek gaan aan de hand van één van de “motivatie/inspiratie kaarten” van Jan-Willem Meinsma.
 
Zoals gewoonlijk starten we om 18.45 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onder-werpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje.
 
Je kunt tot en met woensdag 4 april opgeven via ons emailadres Geef dan ook op wat je in wilt brengen voor de maaltijd of voor de borrel na afloop zodat we e.e.a. kunnen afstemmen.
 
Record poging: samen haken
Samen haken met als eindpruduct gezellige avonden en tot nu toe al 4 dekens. Vanaf september 2017 heeft een groep dames van de Betlehemkerk samen dekens gehaakt door stukjes van 10 bij 10 cm te haken en vervolgens ze met elkaar te verbinden. De avonden waren erg gezellig en we hebben ook andere handwerkstukken kunnen bewonderen. Op zaterdag 14 juli kunnen we de dekens bewonderen in de Vijversburg bij Tytsjerk en weten we of de wereldrecordpoging is gelukt. Lees meer ...
  
 
 
 
 
Ionaviering in Hilversum
  
Zondagmiddag 15 april organiseren wij de eerste Ionaviering in Hilversum.
‘Wij’, dat zijn de Bethlehemkerkers die vorig jaar een week deel hebben uitgemaakt van de Iona Community in Schotland.
De viering begint om 17.00 uur. Wie wil helpen of wil inzingen is van harte welkom om 16.00.
Na de viering is er een eenvoudige gezamenlijke maaltijd. Het is fijn als u zich hiervoor aanmeldt.
Lees meer ...
 
Even voorstellen: Adilia
Mijn naam is Adilia Jansma en ik maak keramiek onder de noemer “Natuurlijk Keramiek”.
 
Allereerst wat ontzettend leuk dat ik de aftrap mag geven in de vitrinekast
In een ver verleden heb ik tijdens de kunstroute in het startweekend, diverse gemeenteleden in mijn atelier mogen ontvangen. (Atelier Achterom).  
 
En nu een expositie in de kerk. Lees meer ...
 
 
Boomspiegel dag
We gaan weer de perkjes rondom de bomen in de straten opknappen!
 
HeiKRACHT organiseert op zaterdag 21 april weer een “boomspiegel dag” voor de buurtgenoten in postcode 1215. Vorig jaar was dit een groot succes en we hopen dat er meer straten mee gaan doen.
Leuk, samen met je buren een paar uurtjes aan de slag om de straat op te knappen en (opnieuw) kennis te maken met je buren.
 
Pelgrimsweekend
 
 
  
Leeft er in jou het verlangen om een pelgrim te zijn? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat dat nu is, dat pelgrimeren? Heb je behoefte aan rust en bezinning? Wil je de ruimte nemen om te onderzoeken wat jou beweegt, en ben je tussen de 18 en 35 jaar? Wees welkom op het pelgrimsweekend van vrijdag 13 april tot en met zondag 15 april bij Casella.
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl