DECEMBER 2019
In deze nieuwsbrief
  • Studiekeuze123.nl als internationale best practice voor studiekeuze-informatie
  • Samenwerking met Scholieren.com
  • Stedenpagina's vernieuwd
  • Studiekeuze123 bezoekt de Britse National Studenten Survey en LMI for All
  • Sylvia Kok-de Vries nieuwe voorzitter deskundigenpanel Studiekeuze123
  • Fijne feestdagen!
 
Studiekeuze123.nl als internationale best practice voor studiekeuze-informatie
Op 5 december gaven directeur-bestuurder Ingrid Kolkhuis Tanke, hoofd Data Pauline Thoolen en hoofd Communicatie Gert-Jan Bos van Studiekeuze123 een presentatie over de arbeidsmarktinformatie op Studiekeuze123.nl. Zij waren door vertegenwoordigers van verschillende ministeries van onderwijs en afgevaardigden van Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) uitgenodigd om de presentatie gegeven. Deze groep werkt samen aan internationale betrouwbare arbeidsmarktinformatie en vond Studiekeuze123.nl een best practice voor het overzichtelijk beschikbaar stellen van studiekeuze-informatie. Gezien de hoeveelheid vragen die naderhand gesteld werden, merkten we dat er veel belangstelling bestaat voor onze Nederlandse aanpak (one stop shop) om scholieren te informeren rond de studiekeuze. Studiekeuze123 is vereerd dat we onze kennis met deze internationale groep hebben kunnen delen.
 
Samenwerking met Scholieren.com
Om nog meer studiekiezers te bereiken, werkt Studiekeuze123 geregeld samen met Scholieren.com. Zij hebben een pagina ingericht met informatie over het maken van een studiekeuze. Hier plaatsen zij blogs en artikelen die zij zelf schrijven, maar ook informatie die samen met Studiekeuze123 ontwikkeld wordt. Zo is er een video met tips voor een goede voorbereiding op een open dag. Ook is er een blog met antwoorden op veelgestelde vragen over het aanmelden voor numerus fixusopleidingen. 
 
 
 
Stedenpagina's vernieuwd
De pagina's met informatie over de studentensteden zijn vernieuwd. Door het gebruik van een nieuwe bron, de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, kunnen we nu informatie tonen over de woonsituatie van studenten, de gemiddelde huurprijs en kamergrootte en een indicatie van hoe moeilijk je in de stad een kamer vindt. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uitgevoerd onder toezicht van Kences. 
 
Bekijk de nieuwe stedenpagina's via Studiekeuze123.nl/steden.
 
Studiekeuze123 bezoekt de Britse National Student Survey en LMI for All
Afgelopen november bracht Studiekeuze123 een eendaags werkbezoek aan Engeland. Een deel van het team bezocht in Bristol Office for Students. Zij organiseren jaarlijks de Britse versie  van de Nationale Studenten Enquête, de National Student Survey. Ervaringen werden uitgewisseld en er werd gesproken over de vragenlijst, privacy, governance en nieuwe ontwikkelingen. Het is goed om parallellen te zien en om van elkaar te leren.
  In Londen was er een ontmoeting Sally-Anne Barnes van University of Warwick. Met haar spraken we over het interessante project LMI for All, waarbij LMI staat voor labour market information. Deze online data portal verbindt en standaardiseert bestaande bronnen met betrouwbare informatie over arbeidsmarktgegevens. We
spraken over nieuwe internationaal beschikbare bronnen vergeleken de inhoud van de  Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123 met de LMI for All portal. 
Naast de inhoudelijke gesprekken mochten we tijdens een feestelijke uitreiking in het British Film Institute in Londen ook 3 Lovie Awards in ontvangst nemen voor onze website Studiekeuze123.nl. De missie van The Lovie Awards is om het meest effectieve, unieke, kleurrijke werk van de Europese Internet community te onderscheiden.  
 
Sylvia Kok-de Vries nieuwe voorzitter deskundigenpanel Studiekeuze123
Graag laten we iedereen kennismaken met de nieuwe voorzitter van het Deskundigenpanel, Sylvia Kok-de Vries. DataDame, zo noemt ze zichzelf veelzeggend op haar LinkedIn-account. De statisticus in hart en nieren geeft bij het CBS mede leiding aan de divisie Sociaaleconomische en Ruimtelijke Statistieken, die tussen de 400 en 500 medewerkers telt. Samen produceren ze vooral statistieken over mensen, milieu, natuur en ruimte. Haar kennis komt een datagedreven organisatie als Studiekeuze123 uitstekend van pas. “Keuzes maken op basis van data kan alleen als je je inspant om die zo open en transparant mogelijk te ontsluiten. Daar draag ik vanuit het CBS graag aan bij.”
 
Fijne feestdagen!
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. Volgend jaar ontvangt u van ons weer ieder kwartaal nieuws, ontwikkelingen en handige tips. 
 
Studiekeuze123 wenst u hele fijne feestdagen en een mooi, inspirend en succesvol 2020!
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt en verspreid objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland.