Välkommen till DrömCentrum Minerva

Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan tolkas, förstås och användas.
Se även Info. och Aktuellt längst ned.DRÖMPRIORITET

När du vaknar med 3-4 drömmar, bör du då skriva ned och tolka dem alla ?
Nej, vem har tid med det?!
Bättre att välja en av dem.
För lyckligtvis är drömmar från samma natt olika infallsvinklar till samma tema.
Oftast är nattens sista dröm tydligast. Då kan du prioritera den.

Men allra bäst är det att se alla nattens drömmar som en enda lång dröm.
Då får du hjälp att se på ditt liv eller på ett problem från olika perspektiv.

Kanske har du haft en dröm om att du släpper ut en inburad fågel i det fria,
och en annan dröm om att du ser en gammal kvinna dö.

Då vet du att du har befriat något inom dig (fågel fri)
och att du släppt något gammalt, en gammal känsla (gammal kvinna dör)
Båda drömmarna handlar om befrielse.


DRÖMMAR OM FÖDELSE

Både män och kvinnor kan drömma att de är havande.
Man kan också drömma att man föder; ibland ett barn, ibland något annat, som t.ex ett djur av något slag.
När du drömmer att du är havande, visar drömmen att något är på tillväxt inom dig. Kanske ett nytt projekt, en ny idé, ett nytt förhållningssätt.
(Varje gång jag skrev en bok drömde jag ofta att jag var med barn, och när boken var klar drömde jag att jag födde ett barn)
När du drömmer att du föder fram något, drömmer du om vad du skapar – föder fram – i ditt liv.
För att förstå vad det är du föder fram, fråga dig: Hur fungerar detta – Hur känns detta?
En baby: Något nytt levande är fött, något som du skapat som är nytt och som du måste ta hand om och värna om.
Ett djur: Du har fött fram en ny kraft i ditt liv. Vilken kraft eller energi har djuret? Starkt, svagt, sårbart, friskt, sjukt, kraftfullt, smidigt, …???
Pärlor-ädelstenar: Något värdefullt, okrossbart-evigt. Oftast symbol för din inre skatt, din kärna, din ande.

Om du inte förstår din dröm, bär den med dig under dagen och fundera över den. Den som funderar på en dröm tillräckligt länge och grundligt, vänder och vrider på den, får alltid ut något av den.

Bästa drömtolkningsmetoden tycker jag dock är Associationsmetoden.
Den innebär bundna associationer. Exempel:
Fågel: flyger i luften, har överblick, har luft under vingarna, flyger mellan himmel och jord, som anden, som gudarnas budbärare till människan….
Fågel i bur: Den fria anden är instängd, hindrad, begränsad, hämmad, ofri…
 
När både ditt hjärta och ditt huvud är överens, då har du tolkat din dröm.
När du har förstått budskapet, kan du göra den förändring som behövs.
Eller bara glädjas åt drömmen, dig själv, livet och DrömKällan.

Bästa drömhälsningar från Louise Minerva-Li

Info.:  Julklappsböcker kan köpas på www.dromcentrum.se
            och www.livsströmmen.se

Aktiviteter:  Se Föredrag på www.dromcentrum.se