Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2016 nr.26
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Gemeentespeld voor Lenneke Koppenol
 
Kinderbijbelkeet
 
Vrijwilligers bedankt!
 
Herijkingsavond PgH
 
Jaarrekening 2015
 
Nieuw beeld in de kerk
 
Pastoraat in zorgcentra
 
Kerkblad 2.0
 
Slotzondag 3 juli
 
Motto: 'De weg van het koninkrijk'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
Bethlehem Sterretjes
 
Vonken in Zuid
Vanuit de Brede School Zuid een bijzondere happening plaats onder de naam ‘Vonken in Zuid’
 
Ons zomer uitje
Ook deze zomer organiseren we weer een gezellig uitstapje.
 
Kinderbijbelkeet
Van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 augustus komt de kinderbijbelkeet weer in de straten van Hilversum. Lees meer ...
 
Samen met  Diependaal
Dit jaar zullen opnieuw een aantal diensten in de zomer gezamenlijk met de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk worden gevierd. Lees meer ...
 
AGENDA
 
Vrijdag 1 juli
Avond voor alle vrijwilligers in Bethlehemkerk
 
Zondag 3 juli
Slotzondag met ‘overvliegers’ van de kinderdienst naar de tienerdienst
 
Maandag 4 juli
Vergadering Moderamen
 
Dinsdag 5 juli   Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Woensdag 6 juli  
   Overleg sectie Gijsbrecht
    -west
 
Donderdag 7 juli 
Zomerfestival brede school Zuid
 
 
Herijkingsavond PgH
 
Zondag 10 juli
Uitzwaaidienst Ghana Gangers
 
  Lied van de week

3 juli 2016 – Derde zondag van de zomer en slotzondag

LB 66a – Jubilate deo

De antwoordpsalm (de psalm na de oudtestamentische lezing) is Psalm 66 en de tekst van deze canon is ontleend aan het begin van deze psalm. Een antwoordpsalm is een beurtzang. Die vorm is te bereiken door de canon steeds af te wisselen met enkele gelezen psalmverzen.

Lees meer....

 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Gemeentespeld voor gemeentelid Lenneke Koppenhol
Op maandag 20 juni (de Internationale Dag van de Vluchteling) ontving ons gemeentelid Lenneke Koppenhol (Leger des Heils) uit handen van burgemeester Pieter Broertjes de gemeentespeld van Hilversum vanwege haar inzet en de inzet van het hele Leger des Heils voor de vluchtelingen in opvangcentrum Crailo.
 
De gemeentespeld wordt uitgereikt aan personen en/of organisaties die zich op buitengewone wijze voor de gemeente hebben ingezet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderbijbelkeet
 
 
 
 
 
 
  
Van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 augustus komt de kinderbijbelkeet weer naar Hilversum.
 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Dan ben jij hartelijk welkom in de kinderbijbelkeet! Kom je ook? Je mag helemaal gratis meedoen met het programma. En neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee, dat wordt vast supergezellig!
 
 
Vrijwilligers bedankt!
Mensen die met hart en handen zich inzetten voor onze wijkgemeente en onze omgeving. Door te zingen, te poetsen, te luisteren, te organiseren, op te ruimen of op te bouwen, mee te denken, op te lossen, door creatief te zijn of feedback te geven, door koffie te zetten of theedoeken te wassen, onkruid te wieden of een bloemetje te brengen…
 
Dank u wel!
 
Om deze dankwoorden kracht bij te zetten nodigen we u allen uit voor een feestelijke avond op vrijdag 1 juli 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herijkingsavond: PgH breed
   
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 7 juli is er een PgH gemeentebrede bijeenkomst over de herijking beleid PgH.
 
Ds. Louis Wüllschleger zal zijn rapport toelichten.

Begin juni heeft ds. Louis Wüllschleger zijn concept eindrapportage over de nota Herijking in de Algemene Kerkenraad (AK) gepresenteerd.

Het rapport geeft een nieuwe kijk op de nota Herijking. De AK zal, uitgaande van het definitieve rapport, op 27 juni een besluit nemen over hoe het proces van herijking verder zal gaan.

Lees meer...

 

Jaarrekening 2015
De jaarrekening 2015 van de Protestantse gemeente Hilversum en van de Diaconie zijn op 25 juni gepubliceerd in het Kerkblad en op deze website. Eventuele bezwaren of opmerkingen over deze publicaties kunnen tot en met 4 juli worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad.

De jaarrekening van de Protestantse gemeente Hilversum sluit in 2015 opnieuw met een negatief resultaat. De baten zijn met 2,5% gedaald en de kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. 

Lees meer…

 
 
 
 
 
 
 
Nieuw beeld in de Bethlehemkerk
 
 
 

U heeft waarschijnlijk bij de ingang van de kerk een nieuw beeld zien staan. Dit beeld is door mij gemaakt, en heeft de naam Samen gekregen.
Ik heb dit beeld geschonken voor de veiling van de Ghana-gangers.


Een aantal gemeenteleden heeft hierop geboden, en samen hebben zij het gekocht, om het vervolgens aan de kerk te schenken.

Lees meer ...

 
 
 
 
Pastoraat in zorgcentra
Sinds 21 maart is Marjan Sluiter coördinator pastorale zorg in zorgcentra en verpleeghuizen. De bezoekers van de secties proberen meestal zo lang mogelijk de pastorale zorg te continueren ook als leden naar een zorgcentrum of verpleeghuis moeten verhuizen.
 
 
Kerkblad 2.0
 
 

Eind april besloot de Algemene Kerkenraad (AK) de opzet van het kerkblad te veranderen. In het laatste kerkblad werd helaas gesuggereerd dat er dan geen nieuws meer over de kerkdiensten in het kerkblad zou komen, geen wijkberichten, geen aandacht voor overlijden en dergelijke. Dat is natuurlijk onzin. Wat gaat er dan wél gebeuren?

Lees meer ...

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 bij