Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 13/07/2023
Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
Het schooljaar is voorbij en de heerlijke zomer met al die vrije weken is begonnen. Een tijd waarin je het afgelopen jaar afsluit en voorzichtig vooruitkijkt naar het nieuwe schooljaar. Een tussentijd waarin je wellicht op vakantie gaat maar in ieder geval toekomt aan andere ervaringen buiten de school.
 
Afgelopen jaar was wederom een stukje van jouw reis. Op het Minkema College maken we graag die vergelijking. Een reis waarbij je bagage en inspiratie opdoet voor het leven. Wat neem je mee uit de reis van afgelopen jaar om je reis te hervatten aankomend jaar? Sla je een nieuwe weg in of juist niet? Kies je dezelfde leerlingen om mee te reizen of kom je in een nieuwe groep? Allemaal vragen waar je deze zomer rustig de tijd voor kan nemen.
 
Hopelijk heb je weer een stukje meer bagage om je reis en je weg met vertrouwen te hervatten of te starten in augustus. Tot dan!
 
 
Schoolgids 2023-2024
Veel praktische informatie vinden jij en je ouders in de schoolgids. Hierin kunnen jullie uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc. De schoolgids kun je online inzien op de website.

 
Wijzigingen aanbrengen in Magister
Jouw ouders kunnen in de app-omgeving van Magister hun mailadres en telefoonnummer aanpassen. Via "mijn gegevens>wijzig" komt het mailadres en telefoonnummer in beeld om aan te passen. Klik bij je gegevens niet op 'Beheer account', want dan verlaat je de app. Kies rechtsboven (in het blauwe gedeelte) voor 'Wijzig'.
 
 
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van woensdag 12 juli tot en met woensdag 16 augustus is de school gesloten. Uitsluitend voor noodgevallen is onze vakantietelefoon bereikbaar: 0348-484100. Wij zullen alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Andere berichten die om een antwoord vragen nemen we pas na 16 augustus in behandeling. Wij dringen er dan ook vriendelijk op aan om dit telefoonnummer alleen in geval van nood te gebruiken.
 
Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de coördinator van jouw leerjaar gesteld worden. Vanaf donderdag 17 augustus zijn zij zowel telefonisch als per mail weer bereikbaar en zullen ze dit soort berichten beantwoorden. Hun mailadressen vind je verderop in deze nieuwsbrief.
 
Voor vragen kunnen jij en je ouders ook kijken bij de FAQ Nieuw Schooljaar.
 
Lestijden
Op het Minkema College hebben we een 70 minutenrooster voor alle leerjaren.
Het lesrooster op de Minkemalaan ziet er als volgt uit:
 
1e uur    08.20 - 09.30 uur  
pauze  09.30 - 09.50 uur
2e uur  09.50 - 11.00 uur
3e uur  11.00 - 12.10 uur
pauze  12.10 - 12.35 uur
4e uur  12.35 - 13.45 uur
5e uur  13.45 - 14.55 uur
pauze 14.55 - 15.05 uur 
6e uur 15.05 - 16.15 uur
 
Lestijden locatie Minkemalaan
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van het eerste lesuur. Dit geldt ook voor de lesuren die na een pauze vallen.
 
De lokaalnummers op de Minkemalaan beginnen met de letter M (bijv. M023 of M315).
 
Zoals we je eerder lieten weten, plaatsen we komend schooljaar vier extra, tijdelijke lokalen naast de fietsenstalling. Dit zijn de lokalen die beginnen met MT (bijv. MT01).
 

Lestijden locatie Steinhagensweg
Zit je in een O&O-klas, dan krijg je op de dagen dat je dit vak in je lesrooster hebt staan les op onze locatie aan de Steinhagenseweg. Het vak O&O volg je namelijk in de MakerSpace.
 
Wegens ruimtegebrek aan de Minkemalaan zullen ook andere klassen van leerjaar 2 en 3 één of twee dagen per week les krijgen aan de Steinhagenseweg.
 
Op de dag(en) dat je les hebt op de Steinhagenseweg, staat de letter S voor het lokaalnummer (bijv. S003 of S421). Op die locatie hanteren we andere lestijden.
 
   
Het lesrooster op de Steinhagenseweg is als volgt:
 
1e uur    08.20 - 09.30 uur  
2e uur  09.30 - 10.40 uur
pauze  10.40 - 11.00 uur
3e uur  11.00 - 12.10 uur
4e uur  12.10 - 13.20 uur
pauze  13.20 - 13.45 uur
5e uur  13.45 - 14.55 uur
6e uur  14.55 - 16.05 uur
 
Organisatie: wie is wie?
Het Minkema College heeft afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud en organisatie van het onderwijs. Zij krijgen ondersteuning van leerlingcoördinatoren waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder zie je de indeling voor schooljaar 2023-2024.
 
Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
 
Havo/vwo, atheneum &
gymnasium leerjaar 1
 
mevr. Annet van de Wouw
dhr. Frank van Gaal
 
Havo leerjaar 2 - 3
 
dhr. Rogier Koers
mevr. Eline Kuijpers
 
 
Havo leerjaar 4 - 5
 
mevr. Claudia Oosterveld
dhr. Frank den Oudsten
 
Atheneum & gymnasium
leerjaar 2 - 3
 
dhr. Martijn van Veldhuizen
dhr. Niels Bosboom
 
Atheneum & gymnasium
leerjaar 4 - 6

dhr. Edu van Rijn dhr. Joris Scholts
In dit schema zie je twee nieuwe namen, namelijk dhr. Rogier Koers en dhr. Martijn van Veldhuizen. Zij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar de afdelingsleiders voor leerjaar 2 en 3 havo resp. leerjaar 2 en 3 atheneum & gymnasium en stellen zich graag voor:
 
Mijn naam is Rogier Koers. Ik ben 34 jaar en woon in Utrecht. De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest op het Farel College in Amersfoort, en na de zomer maak ik de overstap naar het Minkema College. Hier zal ik de functie bekleden van afdelingsleider havo, klas 2 en 3.
 
Mijn eerste indrukken van de school zijn louter positief, en ik heb ontzettend veel zin om hier na de zomer aan de slag te kunnen gaan. Mijns inziens gebeuren er enorm veel mooie dingen in deze organisatie, en ik kijk ernaar uit hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.
 
Voor nu wens ik jullie allen een fijne zomer toe. Tot in het nieuwe schooljaar!
 

Mijn naam is Martijn van Veldhuizen. Na de vakantie start ik als afdelingsleider 2 en 3 vwo. Bijna 20 jaar geleden begon mijn onderwijsloopbaan hier op het Minkema als docent geschiedenis. Het betrof destijds een korte periode ter vervanging en ik heb hier nog altijd fijne herinneringen aan.
 
De afgelopen jaren heb ik op verschillende scholen gewerkt als docent geschiedenis en schoolleider, onder andere op het Cals College, Academie Tien en RSG Broklede.
Samen met mijn vrouw Susan en mijn twee kinderen Hannah (14) en Abel (12) woon ik in de Meern. Thuis wordt er veel muziek gemaakt door mijzelf en de kinderen. Daarnaast heb ik natuurlijk interesse in geschiedenis, klus ik met enige regelmaat (met alle risico’s van dien) en lees ik graag. 
 
   
Ik wens iedereen voor nu alvast een fijne vakantie en kijk ernaar uit om de collega's, leerlingen en ouders te ontmoeten na de zomer!
 
Kuario-app
Op het Minkema College werken we met de KUARIO-app. Met deze app betaal je bij de printers en in de kantine.
 
Betalen zonder contant geld
Met KUARIO kun je dus betalen zonder contant geld. Dit zorgt er niet alleen voor dat transacties sneller kunnen worden uitgevoerd, maar het verhoogt ook de veiligheid en maakt betalingen inzichtelijk.
 
Opwaarderen via jouw account
Jij of je ouders kan/kunnen via KUARIO je saldo opwaarderen en zien wat er met het tegoed, wat alleen op school te gebruiken is, gekocht is. Je maakt een account via de KUARIO-app of kuario.com.
 
In de video zie je hoe je via de PC een account en een wallet kunt aanmaken en het saldo opwaardeert. Gebruik voor het aanmaken van je account je mailadres van het Minkema College (dit is je leerlingnummer@minkemacollege.nl)
 
 
WIS Collect voor vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de overheid niet vergoedt, zoals de organisatie rondom thema-ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, (buitenlandse) werkweken, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les-)materialen, kluisje et cetera.
 
 
De ouderbijdrage is niet verplicht. Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs, examens of deelname aan activiteiten.
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt via WIS Collect aan het begin van het schooljaar geïnd. Hiervoor ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) via WIS Collect een mail, waarmee ze de rekening rechtstreeks met o.a. iDEAL betalen. Je bepaalt zelf òf, hoeveel, wanneer en hoe je betaalt. Zo kun je in één keer betalen, maar in termijnen kan ook.
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor de werkweken havo/vwo wordt aan het eind van het schooljaar geïnd. Voor het vmbo gebeurt dit meestal rond maart/april.
 
Boeken volgend schooljaar
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!

Lees verder
 
LET OP: Bestellingen die vóór 14 juli zijn geplaatst, worden vóór de eerste schooldag op het woonadres geleverd.
 
 
 
Mentorlessen op 22 augustus
Op dinsdag 22 augustus zijn er diverse mentorlessen waarin klassen bijeenkomen met hun nieuwe mentor en soms ook nieuwe klas. De lokaalindeling wordt in de week van 14 augustus bekend gemaakt op de website en staat dinsdagochtend 22 augustus op het beeldscherm in de hal.
 • Klas 2 en klas 3: 10.30 - 11.30 uur mentorles 
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en klas en bespreken jullie belangrijke zaken voor het begin van het schooljaar. Je hebt tijdens deze mentorles je chromebook nodig!
 • Klas 4 havo en 4 atheneum/gymnasium: 11.30 - 12.15 uur mentorles 
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vierde leerjaar. Zaken als mentoraat en verschillen tussen boven- en onderbouw komen aan de orde. Voor zittenblijvers 4 havo is er aansluitend een opstart van het pws; zie hieronder.
 • Klas 5 atheneum/gymnasium: 11.30 - 12.15 uur mentorles 
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vijfde leerjaar. Voor zittenblijvers 5 vwo is er aansluitend een opstart van het pws; zie hieronder.
 • Klas 5 havo: 12.30 - 13.00 uur mentorles 
De nadruk ligt op de gang van zaken in het examenjaar. Aansluitend starten de voorbereidende bijeenkomsten voor de verschillende werkweken.
 • Klas 6 atheneum/gymnasium: 12.30 - 13.00 uur mentorles 
De nadruk ligt op de gang van zaken in het examenjaar. Aansluitend starten de voorbereidende bijeenkomsten voor de verschillende werkweken.
 
Profielwerkstuk
Ga je naar een examenklas of doubleer je in een voorexamenklas, dan ben je al begonnen met het profielwerkstuk (pws). Op het moment van schrijven hebben de meesten al een begeleider en wordt er voor de laatste groepjes nog druk gezocht naar een plekje. We hopen dat iedereen begin volgend jaar meteen van start kan!
 
In de periode september tot februari besteed je 80 uur aan het onderzoeken van een zelfgekozen onderzoeksvraag en het schrijven van een verslag. Dit doe je grotendeels buiten de lessen om en dat vraagt veel planning en discipline. Al met al een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.
 
Het is leuk om te zien met welke onderwerpen jullie komen en ook dit jaar zien we veel uit de actualiteit terug, zoals de vergelijking tussen corona en cholera, 65-plussers meer laten sporten en de economische impact van de stikstofcrisis.
 
We hopen ook komend schooljaar weer een feestelijke presentatie-avond voor familie en vrienden te kunnen houden. Deze staat in maart gepland en daarover krijgen jij en je ouders t.z.t. natuurlijk nog meer informatie.
 
Introductiebijeenkomsten
 
Kennismaking klas 2
In de eerste lesweek wordt er een kennismakingsactiviteit voor alle tweede klassen en hun mentoren georganiseerd. Deze activiteit is bedoeld om een positieve groepsvorming te stimuleren. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 22 augustus krijg je meer te horen over deze activiteit. In de week van 5 september wordt er een sportief vervolg gegeven aan de eerste kennismaking.
 
Kennismaking klas 3
In de eerste lesweek is er een kennismakingsactiviteit voor alle derde klassen en hun mentoren. Dit moment is vooral bedoeld om de teamgeest in een ontspannen sfeer te verstevigen. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 22 augustus krijg je hierover meer te horen.
 
Opstartdag werkweken 5 havo/6 vwo
Op dinsdag 22 augustus staat er voor alle examenleerlingen een voorbereidingsbijeenkomst op het programma. Van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur krijg je informatie over de locatie waar je naartoe gaat en het programma van de werkweek. Je maakt kennis met de begeleiders en maakt voorbereidende opdrachten.
 
Chromebooks
Komend jaar werken alle leerlingen van klas 1 t/m 5 in de les regelmatig met een chromebook. Leerlingen die doubleren in klas 5 hebben na de zomer dus ook een device nodig in de les. Wij adviseren hiervoor een chromebook aan te schaffen bij The Rent Company. Lees de instructiebrief voor het bestellen van een chromebook of de flyer van The Rent Company.
 
Boodschappenlijstje
Niet alle leermiddelen krijg je van school. Check dit handige boodschappenlijstje zodat je weet wat je bij de verschillende vakken nodig hebt!
 
 
Ondersteuningslessen leerjaar 2 & 3
Net als dit schooljaar zullen we in de eerste periode van 2023-2024 (sept.-okt.) geen Discovery-modules inroosteren maar ondersteuningslessen.
 
Zit je komend jaar in klas 2 of 3? Voor jou is het goed om alvast samen met je ouders na te denken voor welk(e) vak(ken) je ondersteuningslessen zou willen volgen. In die lessen worden de essenties herhaald uit het afgelopen schooljaar. Op die manier kun je onder begeleiding van een vakdocent aan achterstanden werken.
 
Ook een module studievaardigheden behoort tot de mogelijkheden. Hier is het aantal plekken beperkt; deze module zal daarom ook in het 2e kwartaal aangeboden worden.
 
Aan het begin van het schooljaar zul je met je mentor een formulier invullen om je op te geven voor deze ondersteuningsmodule(s). Deze lessen gaan na de activiteitenweek van start, d.w.z. in de week van 11 september.
 
Ouderavonden
In september/oktober vinden de ouderavonden plaats voor alle leerjaren. Je ouders ontvangen t.z.t. een uitnodiging om zich op te geven voor deze avond(en). Hieronder het overzicht van de data.
 • Klas 2 dinsdag 26 september 19.30 uur 
 • 3 havo woensdag 20 september 19.45 uur 
 • 3 vwo woensdag 20 september 19.00 uur 
 • 4 havo donderdag 28 september 19.00 uur 
 • 5 havo donderdag 28 september 19.00 uur 
 • 4 vwo dinsdag 3 oktober 19.00 uur 
 • 5 vwo donderdag 5 oktober 19.00 uur 
 • 6 vwo dinsdag 3 oktober 19.00 uur
 
Vakanties en lesvrije dagen
De vakanties en lesvrije dagen voor komend schooljaar kun je terugvinden op de website. Daar staan inmiddels óók al de vakanties van het schooljaar 2024-2025.
 
 
Tweede leven gymkleding
Als je thuis nog een setje LO-kleding in de kast hebt liggen, dan kun je daar anderen blij mee maken. Zit je bijv. in de bovenbouw en maak je komend schooljaar geen gebruik meer van jouw LO-kledingsetje? Lever dit dan begin volgend schooljaar in bij je LO-docent. Of heb je al een nieuw tenue gekocht (omdat je oude set te klein werd..), ook dan kun je het oude tenue bij ons inleveren.
 
Mocht je nog geen nieuwe aangeschaft hebben en het prima vinden om in een tweedehands set te gymmen, dan kun je jouw te kleine setje ook bij ons omruilen voor een groter setje. Tenminste: zolang we die op voorraad hebben.
 
Diploma-uitreiking
Op 6 juli kregen de geslaagde havo- & vwo-leerlingen van het Minkema College hun welverdiende diploma uitgereikt. De leerlingen werden eerst ontvangen in de aula. Daarna gingen ze per klas uiteen. De rode loper lag uit en de entree was mooi versierd. Namens de ouderraad waren er corsages die de leerlingen konden opspelden. Op de tafels in de ruimte waar de diplomering plaatsvond, stonden mooie pakketjes met daarin wat lekkers en het fotojaarboek.
 
We vonden het heel fijn en belangrijk om de leerlingen persoonlijk toe te spreken en op school hun diploma te laten ondertekenen. 
 
 
Examenresultaten
Bij de vmbo basisopleiding heeft 94% het diploma behaald en bij de vmbo kaderopleiding 98%. Van de mavo-examenleerlingen heeft 99% het felbegeerde papiertje binnen. Van de havoleerlingen heeft nu 84% het diploma op zak. Datzelfde geldt voor 90% van de atheneum- en 96% van de gymnasiumleerlingen. Zeven leerlingen zijn zelfs cum laude geslaagd. We zijn ontzettend trots op de prestaties van onze leerlingen!
 
Samenstelling klassen
Vanaf 1 augustus is in Magister zichtbaar in welke klas je bent ingedeeld. Zit je in de onderbouw? Dan hebben we zo goed mogelijk geprobeerd rekening te houden met jouw plaatsingsverzoek.
 
Bij het samenstellen van de onderbouwklassen houden we daarnaast ook rekening met een aantal andere factoren: leerlingen van wie de school vindt dat zij om pedagogische redenen beter (niet) bij elkaar in de klas kunnen zitten, het samen kunnen fietsen van leerlingen die verder weg wonen en ten slotte een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het aantal jongens en meisjes.
 
In de bovenbouwklassen delen we de leerlingen met hun verschillende profielen en keuzes in bij clusters van vakken. Dit is vrij ingewikkeld. Wijziging van plaatsing is in de bovenbouw daarom niet mogelijk. Zelfs een gelijke profiel- en vakkenkeuze garandeert niet dat je bij een vriend of vriendin in de klas komt.
 
De klassensamenstellingen van alle leerjaren liggen dus vast. Denk je desondanks dat er een vergissing is gemaakt, laat dat dan met een mail weten aan de coördinator van jouw leerjaar. Zij verzamelen vanaf 17 augustus alle reacties en laten uiterlijk op 21 augustus weten of er nog iets aan jouw plaatsing veranderd is.
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten jou en je ouders met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij elk schooljaar klassenfoto's.
 
We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn we verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen als zij jonger zijn dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.
 
Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin de ouder(s) zelf de toestemming kan (kunnen) doorgeven en wijzigen. Zodra je ouder(s) inlogt (inloggen) in Magister, wordt verwezen naar deze module. Als jouw ouder(s) vorig jaar deze module al heeft (hebben) ingevuld, hoeft er niets te gebeuren, tenzij je ouder(s) de toestemming wil (willen) wijzigen.
 
Eduroam wifi
Het Minkema College maakt voor de wifi gebruik van Eduroam. Eduroam (education roaming) maakt het voor leerlingen, studenten, onderzoekers en medewerkers mogelijk om op een veilige manier gebruik te maken van het draadloze netwerk van hun onderwijs- of onderzoeksinstelling. Zij kunnen daarnaast met hun eigen inloggegevens probleemloos gebruikmaken van het Eduroam-netwerk bij andere onderwijs- of onderzoeksinstellingen wereldwijd.
 
 
Om in te loggen op het Eduroam-netwerk kunnen de volgende instellingen gebruikt worden.
 • EAP-methode moet op PEAP staan 
 • Phase 2-verificatie op Mschapv2 
 • Het veld anonieme identiteit leeg laten 
 • Gebruikersnaam is leerlingnummer@net.minkema.nl 
 • Certificaat niet controleren/valideren. 
 
Enquête ouders over communicatie
De afgelopen weken heeft een enquête opengestaan onder ouders om een goed beeld te krijgen van de communicatie van school richting ouders. 104 ouders van de vmbo-locatie hebben de enquête ingevuld en 313 ouders van de havo/vwo-locatie. Wij bedanken iedereen die de tijd heeft genomen om te reageren van harte! De komende periode gaan we de resultaten van deze enquête goed bestuderen en de verbeterpunten die er uit voortkomen op een rijtje zetten.
 
Gezocht: ouders voor de ouderraad
De ouderraad van het Minkema college is een groep betrokken ouders van leerlingen van beide locaties. De ouderraad denkt mee met school over verschillende punten en ondersteunt bij diverse activiteiten, zoals
 • iets lekkers voor iedere leerling tijdens Sinterklaas; 
 • een presentje voor de leerkrachten op de dag van de leerkracht; 
 • samen met de leerlingenraad nadenken over een passende invulling van het geld dat overblijft vanuit de vrijwillige bijdrage (bijv. een voetbaltafel in de kantine of een cursus 'Over de streep');
 • koffie schenken tijdens open dagen, thema-avonden etc.; 
 • uitreiking van waardebonnen tijdens de profielenwerkstukavonden; 
 • corsages opspelden en iets lekkers uitdelen bij de diploma-uitreikingen.
 
Ieder jaar organiseren we een thema-avond voor alle ouders over een actueel onderwerp. Dit jaar ging het over alcohol, vapen en blowen. De ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Er worden dan allerlei onderwerpen besproken: hoe om te gaan met mobieltjes op school, de tevredenheidsonderzoeken, de cito-toetsen etc. 
 
We hebben recentelijk afscheid genomen van drie van onze leden. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Ben je enthousiast geworden en heb je interesse om aan te sluiten, dan kun je contact opnemen met ons via ouderraad@minkema.nl.
 
Christine, Femke, Minke, Monique, Robin en Sabina wensen jullie een heel fijne zomervakantie!
 
Vacatures
Ook voor komend schooljaar zijn we erin geslaagd om bijna alle openstaande vacatures te vervullen. We zoeken nog een docent Duits en een telefoniste/receptioniste. Mocht je in jouw netwerk iemand kennen die interesse heeft in deze functie, wil je dit dan bij ons kenbaar maken?
 
De vacatures zijn te vinden op Meesterbaan.
 
Agenda
 
22/08: Eerste schooldag

De volledige nieuwe jaaragenda staat op de website.
 
Nieuwsbrief, juli 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.