Project 'Duurzame teelt, gezonde producten in Limburg'
Startdatum: 1 december 2017
 
Juli 2017 is het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten in Limburg’ goedgekeurd. Dit driejarig project (2018, 2019 en 2020) gaat op 1 december a.s. van start en biedt boomkwekers, fruittelers, groentetelers en akkerbouwers in de provincie Limburg de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van hun eigen bodem.
Het project wordt begeleid de experts in boomteelt, fruitteelt en groenteteelt van Delphy. In het project worden ook onderzoekers en experts van andere bedrijven en uit andere sectoren ingezet. Bij de veldproeven is HAS Venlo betrokken.
 

Uw knelpunten staan centraal

Vanuit de knelpunten van deelnemende bedrijven wordt het project vormgegeven. In (veld)bijeenkomsten en op demovelden geven experts advies om aan de slag te gaan met bodemgebonden problemen zoals verdichting, aanwezigheid en schade van aaltjes, aanwezigheid van bodemschimmels, watervasthoudend en waterafvoerend vermogen en andere knelpunten. Ook besteden we aandacht aan factoren die zorgen voor een weerbare plant: een gezonde bodem en optimale bemesting. Samen werken we aan een gezonde bodem die, óók op de langere termijn, zorgt voor een goede productie!

Experts op het gebied van precisielandbouw geven aan hoe deze technieken zijn in te zetten bij de verbetering van bodem en gewasgroei. De inzet van bodemscans en drones helpt u om een goed beeld te krijgen van de kenmerken van uw eigen percelen.
 

Ervaring op eigen bedrijf en in veldproeven 

Op basis van uw eigen situatie krijgt u als deelnemer specifieke ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de conditie van uw percelen en het zoeken naar oplossingen voor problemen. Tijdens een bedrijfsbezoek wordt de theorie in praktijk gebracht!

Demovelden tonen aan welke oplossingsrichtingen perspectiefvol zijn op het vlak van bodem en plantweerbaarheid. In de praktijk worden o.a. producten getest die het organische stofgehalte verhogen en het bodemleven stimuleren. Deelnemende bedrijven die op hun eigen bedrijf een demoveld aanleggen krijgen daarvoor een tegemoetkoming.
 

Aftrapbijeenkomst 13 december 2017

Wilt u de sfeer proeven van het project en een beeld krijgen van de mogelijkheden?
Heeft u interesse om zelf grondig aan de slag te gaan met de bodem of met natuurlijke vijanden? Dan nodigen wij u graag uit voor de aftrapbijeenkomst op 13 december. Een avond vol inspiratie en uitwisseling! Telers van vollegrondsgroenten, akkerbouwers, fruittelers en boomkwekers zijn van harte welkom.
De avond is gratis toegangkelijk en wordt gehouden bij Kampeerboerderij Van der Pas, Spurkt 6 in Kessel.

Klik hier voor het programma van de avond. Aanmelden voor de avond kan via het opgaveformulier in de bijlage.
 

Project samengevat

Dit driejarig POP-project (Platteland Ontwikkeling Project), is een project vanuit de Europese Unie (EU) en de provincie Limburg. De cofinanciering in dit project wordt gedragen door Delphy, toeleveranciers (bijdrage in project en velddemo’s) en deelnemende bedrijven.

Het project 'Duurzame teelt, gezonde producten' brengt u als bedrijf jaarlijks, gedurende drie jaar het volgende:
  • 4 uur ondersteuning op uw bedrijf, o.a. bij de beoordeling van grondmonsters van uw percelen, en ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen voor uw problemen.
  • Grondmonster, bodembalans analyse of aaltjesmonster bij aanvang van het project.
  • Vliegtuigvlucht, € 35-/40,- per hectare. Met een vertaling naar teeltacties op uw percelen.
  • Deelname aan 5 praktische (veld)bijeenkomsten per jaar waarbij u samen met collega’s kennis op doet en aan de slag gaat met uw bodem en het versterken van de plantweerbaarheid. Bijeenkomsten worden bij u in de regio gehouden, in een voor uw bedrijf rustige periode.
  • En gaan we aan de slag met het stimuleren van natuurlijke vijanden en de biodiversiteit op uw bedrijf.
U betaalt jaarlijks € 250,- (excl. 21% BTW) voor bovenstaande activiteiten.

Deelnemen aan het project? U kunt zich opgeven via het opgaveformulier in de bijlage.
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie
Delphy Team boomteelt
 
 
Kantoor Hazerswoude Dorp
Italiëlaan 6
2391 PT Hazerswoude Dorp
T 0172 21 28 27
F 0172 21 04 07
 
Kantoor Boxtel
Heesterakker 2 F
5281 LV Boxtel
T 0411 65 25 25
F 0411 67 87 51