logohkwvl
 
1

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2015 - nr. 24

 

1

Heemkunde West-Vlaanderen stelt boek over processies voor

 

Na vier jaar werken rond het thema processie kon op 26 maart in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Gistel het eindresultaat worden voorgesteld: een prachtig boek, geschreven door Jean Luc Meulemeester en voorzien van talrijke illustraties en een index op plaats- en persoonnamen.

lees verder

 

 


Nieuws van de leden:
Wibilinga richt tentoonstelling in over het Duitse militair vliegveld te Moorsele.

 

 


Ook de Wevelgemse heemkundige kring besteedt heel wat aandacht aan de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Hoe kan het ook anders in een regio waar zoveel sporen zijn van het oorlogsverleden. Op 20 maart was het precies honderd jaar geleden dat er op het door de Duitse bezetter aangelegde vliegveld een eerste vliegtuig landde.lees verder

 

 


Heemkundige kring 'Cnocke is hier'
laureaat van de ‘Professor Eric Suyprijs 2015’


 

De heemkundige kring ‘Cnocke is hier’ uit Knokke-Heist is dit jaar laureaat van de ‘Professor Eric Suyprijs 2015’. De oorkonde en de prijs, ten bedrage van € 7.500, worden toegekend omwille van de waardevolle bijdragen in studies, evenementen, voordrachten en publicaties die deze vzw, nu reeds gedurende veertig jaar,...
lees verder


 


Nieuws van Heemkunde Vlaanderen:
cursus erfgoededucatie voor jongeren te Ieper

 

 

In mei en juni organiseert Heemkunde Vlaanderen in nauwe samenwerking met Erfgoedcel CO7 een driedaagse cursus rond erfgoededucatie voor jongeren. Jongeren en erfgoed lijken moeilijk te combineren. In het secundair onderwijs is nog heel veel ruimte voor erfgoededucatie. Maar hoe zit het secundair onderwijs nu in elkaar?


lees verder


 

 


Rijksarchief Brugge stelt reproducties van oorlogsaffiches ter beschikking van de West-Vlaamse heemkringen


Van 3 tot 27 maart 2015 liep in het Rijksarchief Brugge de tentoonstelling 'Medeburgers weest bedaard en hebt betrouwen! Brugse affiches uit de oorlogstijd 1914-1918'. In een tijd waarin er van internet of radio nog geen sprake was, en waarin ook de kranten ten gevolge van de censuur aan banden waren gelegd, nam de overheid haar toevlucht tot affiches om met de bevolking te communiceren.
lees verder


 

Reizende tentoonstelling van WAP over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

 

Naar aanleiding van haar derde lustrum plaatst het West-Vlaams Archievenplatform (WAP) de schijnwerpers op West-Vlaamse archiefdocumenten uit de tijd van koning Willem I. Het WAP probeert als feitelijke vereniging van alle West-Vlaamse archiefdiensten en archiefmedewerkers de beroepskennis en de samenwerking bij zijn leden te bevorderen. Met dit doel organiseert het WAP sedert 2001 jaarlijks een studie- en ontmoetingsdag.

lees verder


 Archiefbank:
onlinedatabank van private archieven

 

Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. De gegevens worden opgeslagen in een online databank, die door iedereen geraadpleegd kan worden via haar website. Je vindt er bijvoorbeeld terug welke documenten bewaard zijn van voetbalclub KSV Waregem of van het tuinbouwbedrijf Flandria NV.

 

lees verder


 
 
 
   
 

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]