Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2017 nr. 25
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Visitatie
 
Vacature tijd
 
Bij een afscheid hoort ook een cadeau
 
Afscheid en slotzondag in teken van dankbaarheid
 
Mee naar Spremberg?
 
Dominee duizendpoot?
 
Zomer expositie
 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
 
 
Zondag 25 juni 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: Vrijmoedig spreken van je geloof
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
Jogchum en Bea Kooi doen verslag met nieuwe eigen foto's.
 
Zaterdag 24 juni is er dé bazaar van 2017, in de Bethlehemkerk met kunst, kitch, curiosa, boeken, speelgoed enz..
 
Verhuizing
Ds. Jetty Scheurwater verhuist in augustus van Barneveld naar Hilversum
 
Tot half augustus is er de zomer expositie.
 
 
AGENDA
 
Zaterdag 24 juni
Bazaar in de Bethlehemkerk

Zondag 25 juni
Presentatie Iona-reis door de Ionagangers, meteen naar de kerkdienst
 
Maandag 26 juni
Vergadering consistorie 
 
Donderdag 29 juni
Vergadering pastoraal team Kerkelanden
 
Vrijdag 30 juni
Afscheidsfeest ds. Erik van Halsema
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 2 juli
Slotzondag én afscheidsdienst ds. Van Halsema
 

Zondag 25 juni

1 Timoteus 6: 11-12

Doe goed je best
 
­
Timoteüs, jij bent een christen, en je moet geen slechte dingen doen. Doe je best om het goede te doen, om te leven als gelovige, en om op God te vertrouwen. Houd van de mensen, en wees geduldig en vriendelijk. Blijf strijden voor het geloof! Zorg dat je het eeuwige leven krijgt, waarvoor God je uitgekozen heeft.
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Zoek je kunst, kitsch, curiosa, kom dan zaterdag 24 juni naar de bazaar in de Bethlehemkerk.
 
In de kerk kun je van 10:00 tot 16:00 terecht voor speelgoed, tweedehandsboeken, kleine snuisterijen, cd’s maar ook voor vintage kleding en plantjes. 
 
Inbrengen goederen
Heb je spullen die je graag wilt geven voor de rommelmarkt? Dan nemen we die graag in ontvangst op vanavond vrijdag 23 juni tussen 18:00 en 20:00 in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Visitatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Onze wijkgemeente is in 2017 weer aan de beurt voor een visitatie; dat is een pastoraal bezoek met als doel de opbouw van de gemeente. 
Dit vindt eens in de vier jaar plaats. Twee visitatoren zullen ons op maandag 19 juni 2017 bezoeken. Zij spreken met de predikanten en met de kerkenraad en ook met gemeenteleden die dat wensen.
Indien u van deze gelegenheid gebruikt wilt maken bent u tussen 18.45 en 19.30 uur van harte welkom in de consistorie van onze kerk. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en kunt in vertrouwelijkheid spreken.
 
Vacature tijd
 
De kerkenraad mag van de Algemene Kerkenraad gedurende de vacaturetijd voor 0,5 predikantsplaats bijstand (de omvang van de vacature) zoeken. 
Op 22 mei heeft de kerkenraad besloten ds. Scheurwater een tijdelijke uitbreiding van 0,25 predikantsplaats te geven. De kerkenraad zet in op een vertrouwd gezicht in de vieringen en op continuïteit in het pastoraat.
Ds. Scheurwater is gedurende de vacaturetijd aanspreekpunt voor alles secties en zal samenwerken met alle sectiehoofden, pastorale ouderlingen en de ouderlingen die uitvaarten begeleiden. Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een afscheid hoort ook een cadeau
 
 
Wilt u mee doen met het gezamenlijk cadeau dan kunt U geld overmaken naar de Wijkkas: NL55 FVLB 0635 809389 onder vermelding van cadeau ds. van Halsema.
 
Ook zal er zondag in kerk een bus staan waar U een bijdrage in kunt doen.
 
Denkt U er ook aan om U op te geven voor deze avond zodat we hier in de voorbereiding rekening mee kunnen houden.
 
Op vrijdag 30 juni organiseren wij een feestelijke avond in onze kerk. We starten de avond met een American diner, gevolgd door een inhoudelijk verrassingsprogramma. We sluiten af met een hapje en een drankje.

Lees meer ...
 
Afscheid en slotzondag in teken van dankbaarheid
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
2 Juli is ook de slotzondag en zal in het teken staan van het thema 'dankbaarheid'.
 
U kunt zich daar ook persoonlijk op voorbereiden met behulp van de
volgende oefening uit het boekje 'Weg van leven':
'Dankt onder alles God' (1 Thessalonicenzen 5:18) is niet hetzelfde
als 'dank voor de dingen die je prettig vindt'.
 
Neem deze week aan
het eind van iedere dag de tijd om stil te staan bij de vraag: waar
kan ik vandaag dankbaar voor zijn?
 
 
 
 
 
 
Mee naar Spremberg?
 
Op zondag 11 juni jl. heeft Heidemarie Heine bij ons in de Bethlehemkerk verteld over het programma waarop de Spremberggroep ons als Bethlehemkerkers wil trakteren tijdens ons bezoek in het weekend van oktober 6 t/m 9 oktober a.s..
 
Vrijdag 7 oktober wordt een reisdag, op zaterdag de 8ste gaan wij met busjes naar Wittenberg waar we een rondleiding in de kerk van Luther krijgen omdat hij daar 500 jaar geleden in 1517, zijn stellingen op de deur heeft bevestigd. Ook krijgen we met een gids erbij een rondleiding door de stad aangeboden.
 
Om de reiskosten zo laag mogelijk te houden, willen wij als Spremberggroep de treinkaartjes op tijd bestellen.
 
 
Dominee duizendpoot?
 
 
 
Moet de predikant 'alles' kunnen of is het raadzaam hem of haar in te zetten op de eigen specifieke kwaliteiten?
 
De predikant kan in deze tijd niet anders dan een duizendpoot zijn, zegt Hans van Ark, manager van ‘Kerk en Werk’ in de Protestantse Kerk en voormalig gemeentepredikant.
 
“De huidige tijd vraagt veel verschillende vaardigheden. Je moet goed kunnen preken, sociaal en pastoraal op een hoog niveau functioneren, met jongeren kunnen omgaan en kunnen organiseren. Het klassieke beeld van een predikant verdwijnt omdat we een veelheid aan kerkvormen zien ontstaan.
 
 
 
Zomer Expositie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot half augustus hangt in de Bethlehemkerk werk van leden van de schildersvereniging Kleur en toets, te Hilversum.
De schildervereniging telt meer dan 50 leden die wekelijks schilderen in 12 groepen in ons Atelier aan de Diependaalselaan.
Voor de tentoonstelling hebben meerdere leden 2 schilderstukken ter beschikking gesteld. Het werk is dan ook zeer divers. In juni worden de schilderijen gewisseld.
 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
Op 6 juli is er weer gelegenheid om in een kleine kring het avondmaal te vieren. Dit aanbod is bedoeld voor hen die niet meer in de gelegenheid zijn om op zondagmorgen deel te nemen aan de Tafel van Brood en Wijn.
De viering in het Stiltecentrum duurt ongeveer een half uur waarna we samen koffie en thee drinken.
Als u wilt worden opgehaald en thuisgebracht, neemt u dan contact op met Maria Kruithof.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl