IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל 
 
IIA Israel - Institute of Internal Auditors in Israel
 
לקוראינו הנכבדים שלום רב,
 
פעילות האיגוד בחודשים האחרונים  התאפיינה במספר רב של כנסים, השתלמויות וימי עיון בהם נטלו חלק מאות משתתפים.
ראשיתה בכנס החורף שנערך בינואר. לאחריו ארגן האיגוד, זו השנה השנייה ברציפות, קורס לימודי תעודה בהנחיית בכירי המבקרים הפנימיים. לימודי התואר השני במנהל עסקים עם הסמכה למקצוע הביקורת הפנימית  בקריה האקדמית קרית אונו נמשכו, מסלול זה כלל גם הכנה לבחינה ההסמכה לבחינת הCIA. כמו כן קוימו השתלמויות, סדנאות, ימי וערבי עיון בנושאים מגוונים עליהם תוכלו למצוא הרחבה בהמשך.
.
אנו מקווים לראותכם בכנס הקרוב שיערך ב 22.06.16. בכנס אשר כותרתו "Live Your Valuesירצו מרצים מובילים מארץ ומחו"ל. הכנס יכלול דגש על התחום הפיננסי והרגולטרי בנוסף למושבים בנושאי אחריות המבקר הפנימי, כלים וניהול.
 
הגיליון השלישי  של כתב העת "עיונים בביקורת פנימית" יצא לאור במהלך חודש יולי. במידעון זה נספק "טעימה" ממנו. כמו כן, נעדכן על פעילות אחרות של האיגוד לקידום ולרווחת המבקרים הפנימיים.
 
 
                                                                                   קריאה מהנה,
                                                                                   רו"ח אורן שחר CIA,CISA
                                                                                   עורך המידעון 
 
פינת כנסים, השתלמויות והסמכות מקצועיות
פינת כנסים, השתלמויות והסמכות מקצועיות

מהרו להירשם לכנס המקצועי החצי-השנתי של הביקורת הפנימית ב- 22/6/2016
בכנס אשר כותרתו "Live Your Values" ירצו מרצים מובילים מארץ ומחו"ל. הכנס יכלול דגש על התחום הפיננסי והרגולטרי בנוסף למושבים בנושאי אחריות המבקר הפנימי, כלים וניהול.
 
 
פעילויות שבוצעו במהלך השנה
 
כנס הביקורת הפנימית ינואר 7/1/16
 
סיקור הכנס:
 
השתלמויות וימי עיון
כנסים והשתלמויות מתוכננים
 
 • 4/7/16 מושב בנושא ביקורת פנימית במסגרת כנס רו"ח באילת
 • 12/7/16 שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים
 • ספטמבר 2016, דצמבר 2016- שולחנות עגולים מבקרים פנימיים ראשיים
 • סדנה- התחדשות ויצירתיות לשם השבחת עבודת הביקורת הפנימית
 • סוף שנה – סדנת כתיבת דוחות ביקורת
 • קורסי הכנה לבחינות ה- CIA
 • קורס הבטחת איכות של הביקורת הפנימית- QAR
 • קורס הכנה לבחינת ה- CRMA
 • סדנת תקנים 3X3
 • ערב עיון "טיפול בחשדות למעשים לא נאותים (פוליגרף)"
כנסים בחו"ל 

פינת תקן- הפינה המקצועית
הכללים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית בתרגומם לעברית עודכנו באתר האיגוד והם כוללים כעת את משימת הביקורת הפנימית ואת עקרונות הליבה של הביקורת הפנימית, ומרכיבים שהוספו במסגרת לעדכונים לתקנים מחודש יולי 2015 .
 
כתב העת - "עיונים בביקורת פנימית"

גיליון מספר 3 של כתב העת "עיונים בביקורת פנימית" נמצא בשלבי הכנה מתקדמים ויפורסם במהלך חודש יולי. בגיליון מספר מדורים חדשים ובהם מדור סיבר, מדור משפטי ומדור העוסק בביקורת במגזר הציבורי. לראשונה יכלול הגיליון תרגום של מאמרים שפורסמו בכתב העת של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית- Ia -INTERNAL AUDITOR.  
"כמתאבן", אנו מביאים בפניכם את אחד המדורים החדשים, הקליל וההיתולי שבהם, "מיומנה של מבקרת פנימית" פרי עטה של רונית שוורץ מבקרת פנימית בבנק הפועלים.
 
 
חדשות ועדכונים
 
 • האיגוד פעל לכך שהמכרז לתפקיד מבקר פנימי ראשי באחת מהערים הגדולות ישונה להעסקה בחוזה בכירים.
 • האיגוד פרסם עמדה עקרונית השוללת העסקת מבקר פנימי לתקופת ניסיון. הפרסום סייע למבקר פנימי באחד מבתי החולים הממשלתיים לקבל מינוי קבוע.
 • נציב שירות המדינה אישר כי עובדי מדינה הנרשמים כחברים באיגוד יהיו זכאים להחזר בגין דמי החבר ששילמו.
 • האיגוד פעל לכך שהמכרז לתפקיד מבקר פנימי ראשי בגוף ממשלתי גדול יכיר בהסמכת CIA (מבקר פנימי מוסמך) כחלק מתנאי הסף.
פינת השמה
 
להלן הקישור ללוח הדרושים וללוח מחפשי העבודה באתר האיגוד – מרכז השמה 
 
להזכירכם, מרכז ההשמה עומד לשירותכם ללא תשלום וכרוך בהרשמה לאתר האיגוד בלבד.
 
חבר יקר, בבקשה העבר תוכן מייל זה לחבריך ולכל מי שיכול למצוא עניין בנושא זה, תודה

"IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל"