JUNI 2016
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase juni 2016
 • Aanleveren data voor release augustus 2016: uiterlijk 15 juli 2016
 • Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
 • Jaarverslag 2015 Studiekeuze123
 
Release Studiekeuzedatabase juni 2016
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 16.4) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De handicap-oordelen uit de Nationale Studenten Enquête 2016 zijn up-to-date gebracht;
 • De gegevens uit de Nationale Alumni Enquête (voorheen WO-monitor) zijn – naast de koppeling met de bacheloropleidingen - tevens gekoppeld aan de masteropleidingen;
 • De Politieacademie is op verzoek van de instelling uit de database verwijderd, omdat deze opleidingen alleen toegankelijk zijn voor mensen met een baan bij de politie.
Lees meer over de release van juni 2016.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release augustus 2016: uiterlijk 15 juli 2016
De eerstvolgende release (16.5) vindt plaats op 14 juli. Wijzigingen die tot 17 juni bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in augustus kunt u tot uiterlijk 15 juli a.s. aanleveren. 

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 15 juli 2016 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van augustus 2016.
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.
 
Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen. Vanaf juli 2016 zal de informatie niet meer via een Access-database worden verspreid. Hoe u dan toegang krijgt tot de gegevens kunt u hier lezen.
 
Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Jaarverslag 2015 Studiekeuze123
  In het Jaarverslag 2015 laten we zien welke activiteiten Stichting Studiekeuze123 het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, zoals het re-design van onze website, de Nationale Studenten Enquête en de aanbesteding van de Studiekeuzedatabase. Daarnaast blikken we vooruit naar de projecten die voor 2016 in de pijplijn zitten.

In het Jaarverslag vindt u ook een verkorte jaarrekening.

Lees het Jaarverslag 2015
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.