De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 603 - 15 oktober 2018

Stichting Groene Hart

Aandacht voor donker en stilte

 

Algemeen

Tweemaal klimaatverandering

Regio

Klimaatadaptief bouwen

Er op uit

In de herfstvakantie

Stichting Groene Hart Visie

Aandacht voor donkerte- en stiltebeleving

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van deze initiatieven is aandacht te vragen voor het grote belang van donkerte- en stiltebeleving. Stichting Groene Hart en Nederlandse Stichting Geluidhinder zijn direct betrokken bij deze bundeling van initiatieven rond deze thema’s. Lees verder op Stichting Groene Hart en op Groene Hart Media.

Laatste kans: Lezersonderzoek

Nog niet meegedaan aan ons Lezersonderzoek? Dat kan deze week voor het laatst. Volgende week sluiten we de enquête en komen dan graag binnenkort bij u terug met de resultaten. Het zijn 10 korte vragen en we hopen dat u deze alsnog wilt beantwoorden door deze online in te vullen: Lezersonderzoek De Groene Flits Foto: Abe Maaijen

Volgende Flits op 5 november

Rond de herfstvakantie verschijnt er geen Flits. Dat betekent dat er geen Flits is op 22 en 27 oktober. De eerstvolgende Groene Flits kunt u dus weer op maandag 5 november in uw mailbox verwachten. Geniet van ons mooie Groene Hart in herfstpracht.

Algemeen

Sneller van ambitie naar praktijk

Het Klimaatadaptatie Adviesteam heeft een essay uitgebracht met aanbevelingen voor het klimaat- en waterbestendig inrichten van de leefomgeving. De aanbevelingen komen voort uit een adviestraject dat het team heeft doorlopen met tien regio’s in Nederland. Het essay is opgesteld om het proces van ambitie naar praktijk ook in andere regio’s te versnellen. De effecten van klimaatverandering worden steeds vaker zichtbaar: stad en regio kampen met wateroverlast en hittestress. Lees verder op Groene Hart Media

Energietransitie, woningbouw, kringlooplandbouw

Nationale omgevingsvisie helpt bij energietransitie, extra woningbouw en kringlooplandbouw. Nederland groeit en gaat de komende decennia flink veranderen door de klimaatverandering, het verduurzamen van onze energievoorziening, de bouw van 1 miljoen extra woningen, de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid en de omslag naar een kringlooplandbouw. We moeten ook wel veranderen om stijgende woningprijzen, toenemende files en afnemende kwaliteit van ons landschap te kunnen keren. Lees verder op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Geen peilverhoging noordrand Krimpenerwaard

Het is onduidelijk of er nog een economische toekomst is voor boeren met grond in de noordrand van de Krimpenerwaard na peilverhoging tot 35 centimeter onder het maaiveld die het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil doorvoeren. Dat stelt LTO Noord in reactie op de ontwerppeilbesluiten voor het Nationaal Natuur Netwerk Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap wil met peilverhoging natuurontwikkeling op basis van zelfrealisatie door boeren faciliteren. Lees verder op Kwaliteitsatlas

Klimaatadaptief bouwen nieuwe norm in Z-Holland

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd. Die ambitie presenteerden 40 Zuid-Hollandse partijen. Bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars gaan samen werken aan bebouwing die beter bestand is tegen weersextremen en bodemdaling. Vandaag ondertekenen zij het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’, tijdens een congres van de provincie dat in het teken staat van het versnellen van de woningbouw. Lees verder op Groene Hart Media

Gemeenten rond Schiphol vrezen voor bouwplannen

Een knetterende ruzie over de huizenbouw rond Schiphol wordt een nieuw breekpunt voor de groei van de luchthaven tussen 2020 en 2030. Gemeenten hebben een brandbrief gestuurd naar de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Zij eisen keiharde toezeggingen voor voldoende woningen. ORS-voorzitter Hans Alders, die nog tot begin 2019 aanblijft voor een brede inspraak, reageert gelaten op de openlijke kritiek. Lees verder Groene Hart Media

Versterking bedrijventerreinen langs A12

De provincie heeft een ‘provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12’ vastgesteld voor de A12-corridor. Dit programma zorgt ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen in de diverse gemeenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Zo zijn vanaf de logistieke bedrijventerreinen tussen Gouda en Zoetermeer circa 8 miljoen consumenten binnen 1 uur bereikbaar en de aanwezige marktpartijen behoren tot de meest toonaangevende partijen in de sector. Lees verder op Groene Hart Media

Symposium sterke vestingsteden op 2 november

Het symposium Sterke Vestingsteden van Stichting Oude Hollandse Waterlinie biedt bestuurders, erfgoedorganisaties, ondernemers en geïnteresseerden de gelegenheid  elkaar te treffen en te werken aan een gezamenlijk doel:  die mooie, historische waterlinie  de bekendheid en waardering  te geven die het verdient. Zie Uitnodiging symposium Sterke vestingsteden op 2 november 2018 en de Symposium flyer.
Meer informatie op Oude Hollandse Waterlinie

Klimaat

Oude patronen loslaten

Esther van den BorWat vinden we kwaliteit van leven? Veel hoor je mensen zeggen dat gezondheid het belangrijkste voor ze is. Vaak worden ook de omgevingskwaliteiten zoals rust, openheid, natuur, cultuur genoemd. Waarden die Stichting Groene Hart probeert te beschermen. Veiligheid wordt ook erg gewaardeerd. Ik begrijp de kloof tussen woord en daad niet. Wat ik zie is dat we de natuur opgeven voor snellere bereikbaarheid, korte termijn winst, kortzichtig gebruik van de bodem en onevenwichtigheid van ecosystemen. Lees verder op Stichting Groene Hart

Ingezonden

Discussie over onderwaterdrainage

De nieuwe techniek van onderwaterdrainage om de bodemdaling en de CO2-uitstoot te verminderen staat ter discussie. Het International Mire Conservation Group (IMCG), een internationaal netwerk van circa 700 specialisten die zich ten doel stellen om venen te beschermen, zet vraagtekens bij de effectiviteit en wil dat andere alternatieven worden meegenomen. Wageningse onderzoekers weerleggen de kritiek. Lees verder Kwaliteitsatlas

Krimpenerwaard in de uitverkoop

Het college heeft het voorstel voor het bebouwen van 200 hectare aan woningen tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek aangepast. De exacte locatie is inmiddels uit het voorstel gehaald en het College van Krimpenerwaard breidt het zoekgebied voor één bouwlocatie voor 7.000 woningen nu uit naar de hele Krimpenerwaard, aldus de PvdA Krimpenerwaard. Goed nieuws? Niet bepaald! Ten eerste betekent het NIET dat er géén 7.000 woningen in de achtertuin van Krimpen aan de Lek worden gebouwd. Lees verder op hun Facebookpagina

Culturele agenda van het Groene Hart

15 oktober: Onrust aan de Gouwe in 1672

In 2018 is ‘Opstand’ het thema van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis. In dat verband schetst historicus Wout Troost de situatie in Gouda in 1672. Het stadsbestuur startte in de zomer van dat jaar een charmeoffensief tegenover Willem III. De burgers in Gouda kwamen echter in opstand tegen datzelfde bestuur. Waarom gijzelden de boeren het stadsbestuur en plunderden burgers het stadhuis van burgemeester Cincq? Deze jaarlijkse Maand van de Geschiedenis lezing is een activiteit van de historische vereniging Die Gouda op 15 oktober, aanvang 20.00 uur in gebouw Concordia, Westhaven 27, Gouda. Gratis entree. Aanmelden is niet nodig. Zie ook www.diegoude.nl en Oude Hollandse Waterlinie

15 oktober lezing in Woerden: Het rampjaar 1672

Het Rampjaar 1672 – hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte een lezing door Luc Panhuysen. In mei 1672 zette zich vanuit Charleroi een gigantisch Frans leger in beweging met als doel de vernietiging van de Nederlandse Republiek. De Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) heeft de bekende historicus Luc Panhuysen gevraagd om te vertellen hoe mensen van vlees en bloed het ‘Rampjaar 1672’ overleefden. Iedereen is van harte welkom op maandag 15 oktober aanstaande, in Kapel Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Foto: Lodewijk XIV trekt bij Lobith de Rijn over – Adam Frans van der Meulen

'De smaak te pakken, voedsel in & als kunst’

Voedsel is door de eeuwen heen een bron van inspiratie voor kunstenaars. Het Gorcums Museum organiseert van 20 oktober 2018 t/m 10 maart 2019 een expositie rond dit smakelijke thema, een aaneenschakeling van verrassende kunstwerken uit verleden en heden waarin voedsel wordt afgebeeld of juist gebruikt als medium voor een kunstwerk. Onderdeel van de expositie is een foodlab. Een expositie die hongerig maakt. Gorcums Museum, Grote Markt 17, Gorinchem, tel. 0183-632821; www.gorcumsmuseum.nl Foto: Boterham met vruchtenhagel – Elvira Dik

Natuurfilm WAD brengt een ode aan de wadden

De natuurfilm 'WAD, overleven op de grens van water en land' van Ruben Smit draait door heel Nederland en haalde in het eerste weekend de status van Kristallen Film. WAD brengt de kijker het Waddengebied zoals je nog nooit hebt gezien, zelfs de grootste waddenfans zien nieuwe dingen. In Zuid-Holland draait WAD in Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden, Rotterdam, Schiedam, Spijkernisse, Vlaardingen en Zoetermeer, zie hier voor meer details. Vanwege groot succes plande het Wildlife Filmfestival Rotterdam bovendien extra vertoningen: www.wffr.nl.

Herfstwandeling in natuurgebied Willeskop

Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met Het Beloken land op Woensdag 17 oktober om 14:00 uur een speciale herfst wandeling in het natuurgebied Willeskop te Montfoort. Langzaam wordt het echt herfst. Het kan guur en winderig zijn of een stralende herfstdag. Willeskop is het enige stukje moeras dat er in de wijde omgeving te vinden is. Verzamelen vanaf 13:45 uur op Het Beloken Land Blokland 116 te Montfoort. Deelnemers dienen zich aan te melden via utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl of via 06-23646290 (tijdens kantooruren). De kosten zijn € 8,00 en € 3,00 voor kinderen tot 12 jaar. Foto: Willeskop - Staatsbosbeheer

Gewoon geluk – Professor Herman Pleij

Beleef het mee! Een unieke avond met professor Herman Pleij op 17 oktober bij de Vrienden van Archeon (VVvA). De hemel op aarde? Middeleeuwse opvattingen over geluk. Geluk is in onze tijd koopwaar. Een masterclass kan iedereen gelukkig maken: de wetenschap staat garant. Wie van geluk niet een gewoonte maakt, is een loser. Naast de lezing zal Herman Pleij ook boeken signeren. VVvA hanteert lage deelnametarieven voor deze unieke avond: 10 euro voor VVvA leden en personeel Archeon en 20 euro voor niet-leden. Dit tarief is inclusief een kopje koffie of thee. Er is ruimte voor maximaal 150 personen, dus meldt u tijdig aan! Aanmelding gaat enkel via website: https://vrienden-archeon.nl/

Freaky Nights in Archeon

Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober heerst er een angstaanjagende sfeer op het landgoed van de graaf. De graaf heeft er koste wat het kost alles aan gedaan om zijn toekomstige bruid te vinden met de nodige gevolgen voor degene die zijn selectie niet hebben gehaald. De bloedzakken worden gevuld met overwonnen bloed en dienen als welkomstdrank. Red jij het om daar te komen? Volg de Freaky Nights route door Archeon om bij de receptie te komen. Freaky Nights in Archeon op 19 en 20 oktober van 19:00 tot 22:30 uur. Tickets in de voorverkoop nu voor € 17,50 p.p., bestel op www.archeon.nl

Theatervoorstelling over hoofdkwartier waterlinie

Kom op 20 oktober naar de Dag van de Geschiedenis in het Evertshuis. Wouter van de Waterlinie vertelt dan de avonturen die hij in 1672 beleefde rond het hoofdkwartier van prins Willem III dat toen in Nieuwerbrug en Bodegraven lag. Dat was even het kloppend hart, van waaruit we de Franse zonnekoning verjoegen. Theatermaker Michiel van de Burgt werkt aan een theatervoorstelling over het hoofdkwartier, waarvan hij op 20 oktober twee keer een try-out speelt voor de jeugd om 12.15 en om 14.15 uur. Bekijk alle activiteiten tijdens de Dag van de Geschiedenis op www.toeninbr.nl Foto: Wouter van de Waterlinie – fotograaf Sjaak Loef

Heel Zuid-Holland zakt op 24 oktober

De polder zakt, op sommige plaatsen wel 1 cm per jaar. Op woensdag 24 oktober, de laatste dag van de Week van Ons Water, heeft het Gemaal voor de bezoekers een speciaal programma met als titel: Heel Zuid-Holland Zakt. Dijkgraaf Adriaan, machinist Auk en ooggetuige Wim zijn dan tussen 13 en 16 uur de hoofdpersonen. De Week van Ons Water is van 17-24 oktober 2018. Die gaat over hoe we Nederland beschermen tegen overstromingen en regen. En over wat je zelf kunt doen. Er zijn tal van leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland. En een ervan is bij het Gemaal, zie website.

Demonstratie ‘Boerenjongens maken’ in Reeuwijk

Tijdens de tentoonstelling 'Wecken, Zouten en Drogen: conserveren in grootmoeders tijd' laten een aantal vrijwilligers van Streekmuseum Reeuwijk op zaterdag 20 oktober om 14.30 uur zien hoe je zelf Boerenjongens kunt maken. Een heerlijk smikkel 'drankje'. Maar ook heel lekker in toetjes, appeltaart en over ijs. De expositie duurt tot en met 25 november en bestaat uit een groot aantal voorwerpen die in deze streek tot circa 1960 werden gebruikt voor verschillende conserveringsmethoden. Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3. Meer informatie over onder andere toegangsprijzen: www.streekmuseumreeuwijk.nl

Herfstvakantie meer in Museum Gouda

In de herfstvakantie is er van alles te doen in Museum Gouda. Op zaterdag 20 oktober, Zotte Zaterdag, staat de museumtuin van 13.00 tot 16.30 uur vol met middeleeuwse spellen. Onder begeleiding van middeleeuwse figuren kunnen kinderen gewapend met een stempelkaart verschillende opdrachten doen. Met een volle stempelkaart ontvang je een leuk prijsje! Tijdens de Museumkidsweek wordt de zomerworkshop 'Schilder een bloemenzee' wegens succes herhaald op woensdag 24 en vrijdag 26 oktober van 14.00 - 15.00 uur. Deelname aan de vakantieworkshops is gratis (je betaalt wel museumentree). Aanmelden via rondleidingen@museumgouda.nl.
Foto: Middeleeuwse spelletjes – Museum Gouda

Historische modeshow op Zotte Zaterdag in Gouda

Het prachtige centrum van Gouda gaat terug naar de tijd van de boekdrukkunst, kaarsen en stadsomroepers. Op zaterdag 20 oktober demonstreert Yvonne Metaal welke kleding door de eeuwen heen werd gedragen. Het accent ligt tijdens deze bijzondere dag op de periode 1450 tot 1700, de periode waarin Erasmus en de Oude Hollandse Waterlinie een belangrijke rol speelden in de Goudse geschiedenis. Loop jíj in een prachtig kostuum over de catwalk of ben je publiek? Het kan allebei. Start 13.30 en 14.45 uur in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100, Gouda. Gratis entree. Aanmelden is niet nodig. Info www.zottezaterdag.nl en Oude Hollandse Waterlinie

Fruitsap van Landgoed Bredius

Na de verkoop van het verse fruit liet de fruitbomen snoeigroep van het Landgoed Bredius 1.630 kg appels en peren persen. Dit leverde 1.219 liter sap op. Het sap is te koop voor € 2,25 per fles in NME Centrum InBredius op de woensdag- en zondagmiddag. Het adres van NME centrum InBredius is Kievitstraat 42, bij Kievitstraat 40 (dierenweide Kukele-boe) even het park in lopen. Foto: Fruitsap van Landgoed Bredius – Stichting Landgoed Bredius

Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen: Uitverkoop

Ben je op zoek naar een leuk cadeautje? een warme wollen deken voor de herfst of alvast een knuffel voor de komende feestdagen? Survivalspeelgoed of een aandenken aan de Nieuwkoopse Plassen? Van 13 tot en met 28 oktober is het uitverkoop in het bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen vanwege de komende sluiting van het bezoekerscentrum worden alle artikelen met 50% korting verkocht. Per 1 november sluiten de deuren en Natuurmonumenten gaat vanaf 2019 verder met de succesvolle excursies in het natuurgebied. Het bezoekerscentrum ligt aan de Dorpsstraat te Nieuwkoop.  Foto: Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen

Herfststuk maken bij Museum de Koperen Knop

De dagen worden korter, de bladeren gaan vallen. Dus maken we het binnen in onze huizen extra gezellig. Museum De Koperen sluit daarbij aan met het organiseren van een museum-workshop herfststuk maken. De activiteit vindt plaats op woensdag 24 oktober 2018 op De Etage in het museum. U bent welkom vanaf 19.00 uur. De kosten voor dit mooie stuk zijn inclusief entree voor het museum en koffie, thee en een glaasje na afloop € 27,50. Gezien de belangstelling is reserveren beslist nodig. Dat kan per email: koperenknop@koperenknop.nl, in het museum: Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam of per telefoon: 0184-611366.

Kinderworkshops in museum De Koperen Knop

Op de woensdagmiddagen 24 oktober en op 14 november 2018 richt Museum De Koperen Knop zich met name op kinderen. Die dagen kan er van 14.00 tot 16.00 uur worden deelgenomen aan een kinderworkshop. Onder deskundige leiding maken de kinderen die middagen een eigen landschapje, dat natuurlijk meegenomen mag worden. Voor de onkosten vraagt het museum een bijdrage van € 2,50 per kind. Opgeven via koperenknop@koperenknop.nl, per telefoon 0184-611366 of in het museum: Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam. Meer informatie op: www.koperenknop.nl.

IVN Excursie ‘Nacht van de Nacht’

Op 27 oktober organiseert IVN IJssel en Gouwe een excursie ‘Nacht van de Nacht’ van 20.00 tot 21.30 uur. Vertrek van de parkeerplaats bij de wielerbaan aan de Goudse Hout singel in de Goudse Hout. De excursie is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk via de IVN website: http://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe. Laat het donker, donker! Waar is het ‘s nachts nog donker? Nederland en haar Randstad in het bijzonder is een van de meest verlichte plekken in de wereld. Met een avondwandeling door het Hout, waar geen straatverlichting is, ervaart u hoe licht/donker het daar ‘s nachts is.

Musical ‘Mozes’ in Sionskerk in Alphen aan den Rijn

De musical Mozes van de Ter Aarse gereformeerde kerk, die aldaar in juni gespeeld werd, gaat op herhaling. De musicalgroep is uitgenodigd door de Sionskerk en Baptistengemeente Ichthus om de musical nog tweemaal op te voeren in Alphen aan den Rijn. De voorstellingen zijn vrijdag 2 en zaterdag 3 november om 19.30 uur in de Sionskerk aan de Meteoorlaan in Alphen aan den Rijn. Plaatsen zijn gratis en te reserveren via mozes@ichthus.nu. Geef het aantal kaarten, de datum en je naam door. Foto: Mozes wordt verjaagd door de Egyptenaren – Cara Yuan

Tot 17 november expo Garenspinnerij onder water

De Oude Hollandse Waterlinie een suf onderwerp? Echt niet. Kom langs en ontdek zelf in deze reizende tentoonstelling in Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda het spannende verhaal achter de Waterlinie. Blikvanger is het ‘levend’ schilderij. Druk op de knop en hoor de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vertellen over de meerdere liefdes in zijn leven, zijn bijzondere eetgewoontes en waarom hij in de ouden Eeuw zo nodig Nederland moest binnenvallen. Bij deze expositie zijn ook objecten en een collectie boeken over dit onderwerp te bekijken. Zie ook Oude Hollandse Waterlinie

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

Herfstexpositie
‘Denkend aan Holland’

tot 1 december 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
tot en met 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Tentoonstelling van merklappen
tot en met 24 november

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

'Plant en eter'
tot en met 27 oktober 2018

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

Verzamelingen in het Reghthuys in Giessenburg
tot en met 8 september 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: de smaak te pakken, voedsel in & als kunst’
Van 20 oktober 2018 t/m 10 maart 2019

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Van Gauguin tot Toorop – Groninger Museum te gast
tot en met 6 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019.

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Herfstexpositie ‘Denkend aan Holland’
tot 1 december 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Streekmuseum Krimpenerwaard

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Expositie ‘Leap of Faith’
van 13 oktober tot en met 3 december

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Art Deco glas, belofte voor het moderne
tot 28 oktober 2018

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
vanaf 8 september

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                         www.vechtstreekmuseum.nl

Landschapsfoto’s van Saskia Boelsums in Nieuwkoop 
tot en met 28 oktober

NIEUWKOOP, Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-nieuwkoopse-plassen

Tentoonstelling Foto en Film in de 20e eeuw
tot en met 25 oktober 2018

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Oudewater in roerige tijden
tot en met 28 oktober

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Expositie Wecken, zouten en drogen
vanaf 1 september 2018

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Bloemenpracht bij MIJ. De keuze van ...
tot en met 16 september 2018

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website