NSE Bijblijver
mei 2015
 
Factsheets op maat maken
Zoals al aangekondigd op de tussenbijeenkomst: het is nu mogelijk voor instellingen om zelf de NSE-factsheets aan te passen. Hiervoor stelt Studiekeuze123 het ontwerp ter beschikking om maatwerk-factsheets te maken. Dit gaat via een Creative Commons-licentie. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden. De ontwerpbestanden zijn te verkrijgen via onze website.

Zelf een factsheet aangepast? Nieuwsgierig als we zijn, willen we die graag bekijken! Mail een voorbeeld naar info@nse.nl.
Prijzen zijn verloot
In week 16 zijn de prijzen verloot onder de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE 2015. De bol.com bonnen zijn verdeeld over 42 verschillende instellingen. De verdeling van het collegegeld en de Apple Watch is als volgt:
 
Half jaar collegegeld:
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool Utrecht
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Tilburg University
Apple Watch:
 • Avans Hogeschool
 • Hogeschool Utrecht (2x)
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Universiteit Twente
 • Vrije Universiteit Amsterdam
Op www.nse.nl vindt u een compleet overzicht van alle instellingen waar een prijs gevallen is. Hier worden ook de namen genoemd van alle winnaars die zelf expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie.
Evaluatie NSE Contactpersonen
Vorige week hebben de NSE Contactpersonen per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de evaluatie over het verloop van de NSE 2015. We hopen dat jullie deze evaluatie allemaal invullen. Op deze manier komen we erachter wat er dit jaar goed is gegaan, maar zeker ook wat er beter kan, zodat we dit volgend anders kunnen aanpakken.
 
Let op: de deadline is verplaatst: graag ontvangen we de ingevulde enquêtes voor donderdag 14 mei
SPSS-cursus
Tijdens de Tussenbijeenkomst op 19 maart is er een workshop 'SPSS for Dummies+' gegeven. Omdat toen gebleken is dat veel mensen met vragen zitten, bieden we graag, wanneer er voldoende animo is, een uitgebreidere SPSS-cursus die GfK zal verzorgen. Mocht u geinteresseerd zijn in deze cursus, dan kun u zich aanmelden via info@nse.nl
 
Slotbijeenkomst 26 mei 2015
Op dinsdag 26 mei vindt de Slotbijeenkomst plaats. Dit jaar zal de bijeenkomst korter zijn dan voorgaande jaren. We hebben ervoor gekozen om geen workshops te verzorgen, maar uitgebreid te evalueren. De bijeenkomst zal in de ochtend zijn bij SURF, Moreelsepark 48 (Kantoren Hoog Overborch in Hoog Catharijne) en wordt afgesloten met een lunch.
 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@nse.nl
Planning NSE 2015
De oorspronkelijke planning van de NSE 2015 blijft gehandhaafd, ondanks de extra week veldwerk.
Hieronder een aantal belangrijke aankomende data:
 • Vrijdag 8 mei: Voorlopig Instellingsbestand
  (LET OP: Terugkoppeling controle al op dinsdag 12 mei) 
 • Vrijdag 15 mei: Definitieve bestanden, onder embargo
 • Donderdag 21 mei: Publicatie
 • Dinsdag 26 mei: Slotbijeenkomst NSE 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.