MEI 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Extra release Studiekeuzedatabase april 2018
  • Aanleveren data voor release mei 2018: uiterlijk 11 mei 2018
 
Extra release Studiekeuzedatabase april 2018
Zoals aangekondigd in de SKD Bijblijver van 18 april, heeft op 30 april een extra release van de Studiekeuzedatabase plaatsgevonden. Release 18.3a is uitgevoerd omdat de achterliggende techniek van de Studiekeuzedatabase is veranderd. Ook is een aantal databronnen ververst en worden gegevens op een nieuw aggregatieniveau getoond. Het gaat om het volgende: 
  • In de tabel Instelling is voor een aantal instellingen de denominatie toegevoegd;
  • In de tabel Instelling is voor een aantal instellingen toegevoegd dat zij zijn aangesloten bij de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs;
  • De tabel Personeelsgegevens in het hbo is geüpdatet met de meest recente gegevens die beschikbaar zijn. Dit betreft gegevens over 2016;
  • De studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquete 2017 zijn op een verbeterde manier in de database opgenomen. Dit leidt slechts tot een beperkt aantal wijzigingen. De opvallendste wijziging toont zich in de tabel Studie waar nu voor het eerst op landelijk niveau gegevens getoond worden;
  • Het veld TypeAccreditatie in de tabel InstellingOpleiding is leeggemaakt. De vulling hiervan bleek bij controle niet volledig, zowel met de oude als de nieuwe techniek. 
 
Aanleveren data voor release mei 2018: uiterlijk
11 mei 2018
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 11 mei 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 18.4 op 24 mei 2018. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 11 mei door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van mei 2018.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.