Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
April 2020 nr. 20
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuwsupdate
 
Bemoedigende Paaslach
 
Diaconaat in coronatijd
 
Lees eens
de preek terug
 
 Kinderdienst thuis 
- Kijkdoos 'God zien'
 
2e Bethlehemkerk
Corona Podcast (BKCP)
 
Samen@bethlehemkerk
 
Blog: ervaringen delen - wekelijks
 
Voorbedes aanvragen in corona-tijd
 
Samen (digitaal) koffiedrinken na de dienst
 
Wat was de PaasChallenge leuk!
 
Pasen 2020: Houd moed, heb lief!
 
Bedankt lieve postbodes
 
Paasgroet voorzitters kerkenraden Hilversum
 
 
Zondag 19 april
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Motto:
'Hoe nu verder?'
 
 
 
Sterretjes
 
Nieuwe vitrine expo: Nicolette Swinkels
 
Henk van ter Meij
 
Collecte overzicht:
[klik op de datum]
 
Hier leest u een toelichting op de collecten van deze zondag:
 
 
 
Overzicht van de zeven preken over de zeven kruiswoorden van Jezus vind u hier.
 
Nieuwe rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Zondag 19 april
ds. Marjan Los
 
 
'Kom online' tienerdienst 
 
Zondag 26 april
ds. Kick Bras
 
 
 
 

Zondag 19 april

Johannes 20: 19-31
 
Bij de leerlingen
 
Op de avond van diezelfde dag waren de ​leerlingen​ bij elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de deur op slot gedaan. Maar opeens stond ​Jezus​ tussen hen in en zei: ‘Ik wens jullie ​vrede.’ Daarna liet hij de wonden zien aan zijn handen en zijn zij. Toen zagen de ​leerlingen​ dat het de ​Heer​ was, en ze waren erg blij. Jezus​ zei nog een keer tegen hen: ‘Ik wens jullie ​vrede. De Vader zelf heeft mij gestuurd. En nu ben ik het die jullie stuurt.’ Daarna blies hij op hen en zei: ‘Nu hebben jullie de ​heilige​ ​Geest​ gekregen.  ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Weg van Pasen"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Nieuwsupdate

Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
 
 
Bemoedigende Paaslach - dominee Aster
 
Afgelopen zondag stond de Paaslach centraal. Ondanks het coronavirus is Pasen een dag om te lachen. Lachen tegen de ellende in, lach omdat de Heer onze vreugde is (Filliipenzen 4: 4-6).
 
In de Middeleeuwen werd er – juist met Pasen - in de kerken veel gelachen. Je had toen op Pasen het feest van de risus paschalis, oftewel: de Paaslach. Op die dag werden er in de kerk grappen gemaakt. Vanaf de preekstoel en bij het altaar maakte de priester grappen. En er werd dan uitbundig gelachen door het kerkvolk. Het kwaad en de duivel werden uitgelachen, want met Pasen blijkt dat ze geen macht hebben. Jezus overwint.
 
Uiteindelijk liep de Paaslach uit de hand. De grappen werden grollen. Het ging er niet meer om dat het kwaad weggelachen werd en dat men samen plezier had in de opstanding, maar het ging om lachen, gieren, brullen. Sommige priesters gingen ook net iets te ver in hun grappen en grollen en probeerde ‘leuk’ te zijn door rare rollen uit te spelen wat niet altijd meer met de Bijbel te maken had.
 
(Google maar eens, dan vindt u hele pikante verhalen hierover. Ik durf het niet allemaal in de nieuwsbrief te zetten)….
 

Diaconaat in coronatijd

 
De maatregelen om het coronavirus in te dammen leggen momenteel veel bedrijven stil. Mensen maken zich zorgen over hun werk en over hun bedrijf. Er zijn door de overheid gelukkig snel regelingen getroffen voor bedrijven, werknemers in vaste dienst en een groot aantal zzp’ers. Mensen die voor de crisis al kwetsbaar waren worden extra getroffen. Een aantal tips wat u als diaconie voor hen kunt doen.
 
Bestaansonzekerheid doet veel met mensen. Het versterkt de onzekerheid die de zorgen over gezondheid en welbevinden in deze coronacrisis sowieso al met zich mee brengen. Het kan relaties en gezinnen onder grote druk zetten. Misschien doen mensen vanuit deze nood de komende tijd een beroep op de diaconie. Wat kunnen diaconieën doen?
 
Heeft u als diaconie de mensen in kwetsbare situaties in beeld?

Gebruik uw diaconaal, kerkelijk en sociaal netwerk om mensen in kwetsbare situaties in uw omgeving op het spoor te komen. De ervaring met situaties van werkloosheid en armoede leert dat deze mensen niet altijd makkelijk te vinden zijn.
 
 
 
Lees eens de preek terug
 
 
 
 
In de meeste kerken is de preek het belangrijkste onderdeel van elke viering. En is het dan niet jammer dat je de preek soms maar één keer hoort want soms ontgaan je boodschappen en nuances als je iets maar één keer hoort. Wat voor goede liedjes geldt, geldt ook voor goede preken. Als je een vaker hoor of leest dan ontdek je telkens nieuwe dingen er in.
 
Een goede preek brengt de luisteraar naar een andere ruimte. De preek zet als het ware een luikje open naar een andere manier van kijken.
 
De impact van een preek is ook sterk afhankelijk van de toestand van de luisteraar. Soms zit je als luisteraar in rustig vaarwater, maar het kan ook zo zijn dat je verdrietig bent, of boos.
 
Dit verschilt van persoon tot persoon. Maar als je een keer een preek hebt gehoord die je bijzonder heeft geraakt, dan kun je op de site preken teruglezen om te ontdekken wat je zo heeft geraakt of aangesproken.
 
 

Kinderdienst thuis - Kijkdoos 'God zien'

Jammer genoeg kunnen we jullie (kinderen) op zondagochtend nog steeds niet ontmoeten in de kinderdienst. En zoals  het er nu naar uitziet, zal dat waarschijnlijk nog wel even zo blijven. Daarom hebben we iets bedacht:
Als jullie niet naar de kinderdienst kunnen komen, dan komt de kinderdienst naar jullie 😉!
 
Tot en met Pinksteren gaan we verhalen horen over hoe het met Mozes en het volk Israël gaat tijdens de lange tocht door de woestijn.
 
Elke week sturen we jullie per mail het verhaal, een werkblad en een kleurplaat toe. Mocht je nu niet in onze mailgroep zitten, dan kan je het ook op de website vinden (bij de viering).
 
Als jij het ook per mail  wil krijgen, laat dat dan via christa@glw.nl weten. Dan gaan we daarvoor zorgen. Je mag daar ook altijd een berichtje, of een foto van wat je gemaakt hebt, naartoe sturen. Dan kunnen wij dat, als je dat leuk vindt, in de nieuwsbrief laten zien.
 
Bij de zondagen in deze periode hoort een doorlopende werkvorm: een kijkdoos. Iedere zondag kunnen de kinderen iets toevoegen aan de kijkdoos. De werkvormen kun je uiteraard ook 'los' gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen met zijn allen een hele grote kijkdoos te maken. 
 
De kijkdoos staat voor de tocht van het volk Israël door de woestijn, onderin de doos kun je zand doen, bijvoorbeeld vogelzand (veelal in supermarkten te krijgen) dat je eventueel met stijfsel op de bodem kunt vastplakken. 
 
 
 
 
Tweede Bethlehemkerk Corona Podcast 
 
De tweede Bethlehemkerk Corona Podcast (BKCP) staat online! In deze aflevering 
Piet Meindertsma praat ons in de Bethlehemkerk Corona Podcast (BKCP) bij over dit mooie initiatief. Edgar Hajema, Dianne Heijstee en Gerard Ekelmans praten over Paaszondag en de dagen daaromheen. Hoor bijvoorbeeld hoe is het voor Dianne om te spelen in een lege Kerkzaal? Luister hiernaar en nog meer via:
 

Samen@bethlehemkerk.nl Update

Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Via een e-mail naar 
samen@bethlehemkerk.nl kan iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden.
 
De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 
 
 
 

Blog: ervaringen delen - wekelijks

De huidige tijd stelt ons voor echte uitdagingen, in onderstaande blogs beschrijven gemeenteleden hun ervaringen en geven we elkaar bemoediging. Iedere week schrijft ook een van de predikanten een blog. Wil je zelf een blog aanleveren, mail dan: blog@bethlehemkerk.nl.
Onderaan iedere blog bestaat de mogelijk om je reactie achter te laten.
Der Himmel lacht (BWV 31)
Bij het beluisteren van de Paaspreek van ds. Aster Abrahamsen van vanmorgen over de Paaslach moest ik ogenblikkelijk denken aan Bachs cantate voor 1e Paasdag: Der Himmel Lacht! Die Erde jubilieret! (BWV 31). In het openingskoor (het tweede deel van de cantate) wordt eindeloos gelachen.
 
 
 
 
Voorbedes aanvragen in corona-tijd
 
 
 
In het stiltecentum ligt een voorbedeboek. Hier kunt u voorafgaande aan de dienst een verzoek om voorbede opschrijven.
In de meeste gevallen vindt de voorganger het prettig om te weten van wie het verzoek komt en voor wie het bestemd is, ook als de voorbede zo moet worden uitgesproken dat de identiteit van betrokkenen geheim blijft.
 
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail [voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl] of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
 
 
 
Samen digitaal koffiedrinken na de dienst
 
Nu we niet samen mogen komen wordt er momenteel veel gevideobeld. Zo ook voor het koffie drinken na de kerk. Afgelopen zondag kwamen we met mensen uit zo’n 20 huiskamers samen op Zoom om koffie of thee te drinken en na te praten over de dienst. De deelnemers werden meerdere keren onderverdeeld in kleinere groepjes van ongeveer 5 om samen te kletsen. Telkens als enkele mensen het gesprek verlieten kwamen er toch ook weer laatkomers bij. We zijn allemaal nog aan het leren hoe het allemaal werkt en wat het handigst is, maar het doel van samen in gesprek gaan werd zeker bereikt. Al doende leert men. Al met al was het volgens mij erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar! Fijn om zo toch even samen te kunnen komen. 
 
 
 
 
Wat was de PaasChallenge leuk!
 
 
Op Tweede Paasdag zijn we om 11:30 begonnen aan de Challenge met 8 opdrachten. Bij de ene opdracht moest je alle boeken uit de kast halen om er een hoge troon van te bouwen. Een andere opdracht was om binnen 1 minuut een haan te knippen uit papier. Er zijn ouders in wcpapier gewikkeld tot mummie en zelfs een kat. Er zijn rebussen opgelost, er is gedobbeld, er is gebiecht en jongeren hebben nagedacht over talenten.
 
Komende zondag gaan we het hebben over de eerste vraag en die gaat over geluk. We willen de jongeren de volgende opdracht meegeven in de appgroep:

Maak deze week een foto of filmpje (max 30 seconden) van klein geluk in de Coronatijd en app de foto/filmpje in de appgroep.
 
Als ze je hulp nodig hebben, dan mag dat natuurlijk.
De tienerdienst is weer van 11:30-12:00 en inloggen gaat via: https://meet.jit.si/tienerdienst
 
Wouter, Piet, Corné, Fiegret en Renate
 

 

Pasen 2020: Houd moed, heb lief!

Zeven zondagen lang is het kruis gevuld met de zeven kruiswoorden [klik hier voor het overzicht]. 
 
Wij geloven dat de Heer waarlijk is opgestaan. Het graf is leeg, het kruis is vandaag gevuld met bloemen en is samen met onze paasgroeten buiten gezet, voor alle voorbijgangers.
 
 
 
 
Bedankt lieve postbodes!
 
 
Lieve postbodes, bedankt!
 
Er zijn donderdag 9 april wel  30 gemeenteleden bij de ‘drive through’ in de kerk langs gekomen om een stapeltje enveloppen op halen. Dank zij jullie hulp hebben alle gemeenteleden van de Bethlehemkerk een Paasgroet ontvangen. Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor..
 
De prachtige tekst op de Paasgroet is geschreven door Paul-Dirk van Buuren, voorzitter van de kerkraad. In het papier zitten zaden van diverse veldbloemen waar de bijen ook heel blij van worden. Als u de groet in de tuin of pot plant, kunt u over tijdje van mooie bloemen genieten.
 
Hartelijke groet, Wilma Hilberts
 
 
Paasgroet voorzitter kerkenraad
 
Lieve mensen,
 
Wat ben ik blij met alle flexibiliteit en creativiteit die we in onze gemeente ervaren in deze onwerkelijke tijd. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. Ik zie onze predikanten heel druk met het digitaal vormgeven van pastoraat en erediensten. Zeker in de stille week een huzarenstuk. Als kerkenraad en taakgroepen vergaderen via digitale platforms. We zien overal gemeenteleden die alternatieven bedenken voor wat we - voor de komst van Corona - zo gewoon vonden. Het belangrijkst is dat we in welke vorm dan ook blijven omzien naar elkaar en dat lijkt behoorlijk goed te lukken. Bezoeken worden telefoongesprekken. Mensen helpen elkaar met boodschappen doen, hond uitlaten en andere dagelijkse bezigheden. Voor mensen die alleen wonen is extra aandacht. 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl