Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 13/07/2023
Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
Het schooljaar is voorbij en de heerlijke zomer met al die vrije weken is begonnen. Een tijd waarin je het afgelopen jaar afsluit en voorzichtig vooruitkijkt naar het nieuwe schooljaar. Een tussentijd waarin je wellicht op vakantie gaat maar in ieder geval toekomt aan andere ervaringen buiten de school.
 
Afgelopen jaar was wederom een stukje van jouw reis. Op het Minkema College maken we graag die vergelijking. Een reis waarbij je bagage en inspiratie opdoet voor het leven. Wat neem je mee uit de reis van afgelopen jaar om je reis te hervatten aankomend jaar? Sla je een nieuwe weg in of juist niet? Kies je dezelfde leerlingen om mee te reizen of kom je in een nieuwe groep? Allemaal vragen waar je deze zomer rustig de tijd voor kan nemen.
 
Hopelijk heb je weer een stukje meer bagage om je reis en je weg met vertrouwen te hervatten of te starten in augustus. Tot dan!
 
 
Schoolgids 2023-2024
Veel praktische informatie vinden jij en je ouders in de schoolgids. Hierin kunnen jullie uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc. De schoolgids kun je online inzien op de website.

 
Wijzigingen aanbrengen in Magister
Jouw ouders kunnen in de app-omgeving van Magister hun mailadres en telefoonnummer aanpassen. Via "mijn gegevens>wijzig" komt het mailadres en telefoonnummer in beeld om aan te passen. Klik bij je gegevens niet op 'Beheer account', want dan verlaat je de app. Kies rechtsboven (in het blauwe gedeelte) voor 'Wijzig'.
 
 
 
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van woensdag 12 juli tot en met woensdag 16 augustus is de school gesloten. Uitsluitend voor noodgevallen is onze vakantietelefoon bereikbaar: 0348-484100. Wij zullen alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Andere berichten die om een antwoord vragen nemen we pas na 16 augustus in behandeling. Wij dringen er dan ook vriendelijk op aan om dit telefoonnummer alleen in geval van nood te gebruiken.
 
Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de coördinator leerlingzaken gesteld worden. Vanaf donderdag 17 augustus zijn zij zowel telefonisch als per mail weer bereikbaar en zullen ze dit soort berichten beantwoorden. Hun mailadressen vind je verderop in deze nieuwsbrief.
 
Voor vragen kunnen jij en je ouders ook kijken bij de FAQ Nieuw Schooljaar.
 
Lestijden
Op het Minkema College hebben we een 70 minutenrooster voor alle leerjaren.
Het lesrooster voor kader/mavo en mavo/havo ziet er als volgt uit:                                          
1e uur    08.20 - 09.30 uur  
pauze  09.30 - 09.50 uur
2e uur  09.50 - 11.00 uur
3e uur  11.00 - 12.10 uur
pauze  12.10 - 12.35 uur
4e uur  12.35 - 13.45 uur
5e uur  13.45 - 14.55 uur
pauze  14.55 - 15.05 uur 
6e uur  15.05 - 16.15 uur
     
Het lesrooster voor basis & kader ziet er als volgt uit:
 
1e uur    08.20 - 09.30 uur  
2e uur  09.30 - 10.40 uur
pauze  10.40 - 11.00 uur
3e uur  11.00 - 12.10 uur
4e uur  12.10 - 13.20 uur
pauze  13.20 - 13.45 uur
5e uur  13.45 - 14.55 uur
6e uur  14.55 - 16.05 uur
* LET OP: Voor leerjaar 3: op de dag dat je keuzevakken hebt, begint de pauze na het 4e uur eerder.
 
Organisatie: wie is wie?
Het Minkema College heeft afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud en organisatie van het onderwijs. Zij krijgen ondersteuning van leerlingcoördinatoren en pedagogisch medewerkers waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder zie je de indeling voor schooljaar 2023-2024.
 
Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
 
Mavo/Havo
 
mevr. Heleen van Esch
mevr. Joyce Emons & mevr. Maleene Wilson (leerlingcoördinatoren)
 
mevr. Pauline Breukel & dhr. Michael Cammans (pedagogisch medewerkers)
 
Basis/Kader & Kader/Mavo
dhr. Ruben Boerma
dhr. Dennis Nagel & mevr. Brigitte Piest (leerlingcoördinatoren)
 
mevr. llona Merlijn (pedagogisch medewerker)
 
 
Kuario-app
Op het Minkema College werken we met de KUARIO-app. Met deze app betaal je bij de printers en in de kantine.
 
Betalen zonder contant geld
Met KUARIO kun je dus betalen zonder contant geld. Dit zorgt er niet alleen voor dat transacties sneller kunnen worden uitgevoerd, maar het verhoogt ook de veiligheid en maakt betalingen inzichtelijk.
 
Opwaarderen via jouw account
Jij of je ouders kan/kunnen via KUARIO je saldo opwaarderen en zien wat er met het tegoed, wat alleen op school te gebruiken is, gekocht is. Je maakt een account via de KUARIO-app of kuario.com.
 
In de video zie je hoe je via de PC een account en een wallet kunt aanmaken en het saldo opwaardeert. Gebruik voor het aanmaken van je account je mailadres van het Minkema College (dit is je leerlingnummer@minkemacollege.nl)
 
 
WIS Collect voor vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de overheid niet vergoedt, zoals de organisatie rondom thema-ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, (buitenlandse) werkweken, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les-)materialen, kluisje et cetera.
 
 
De ouderbijdrage is niet verplicht. Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs, examens of deelname aan activiteiten.
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt via WIS Collect aan het begin van het schooljaar geïnd. Hiervoor ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) via WIS Collect een mail, waarmee ze de rekening rechtstreeks met o.a. iDEAL betalen. Je bepaalt zelf òf, hoeveel, wanneer en hoe je betaalt. Zo kun je in één keer betalen, maar in termijnen kan ook.
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor de werkweken havo/vwo wordt aan het eind van het schooljaar geïnd. Voor het vmbo gebeurt dit meestal rond maart/april.
 
Boeken volgend schooljaar
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!

Lees verder
 
LET OP: Bestellingen die vóór 14 juli zijn geplaatst, worden vóór de eerste schooldag op het woonadres geleverd.
 
 
 
SteinSuccesPlan
We starten het schooljaar met het SteinSuccesPlan (SSP). Hierin beschrijven we doelen voor jou, school en je ouders. Hiermee blijven we met elkaar in verbinding.
 
In een SteinSuccesPlan komen bijvoorbeeldde volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat wil ik bereiken? 
 • Hoe ga ik dit aanpakken? 
 • Wat en wie heb ik nodig om mijn doel(en) te bereiken? 
 • Wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn minder sterke punten (schoolvakken, gedrag, huiswerk)? 
 • Wat ga ik doen om mijn minder sterke punten te verbeteren? 
 • Wie of wat kan mij daar bij helpen? 
Tijdens de startgesprekken op dinsdag 22 augustus zal de mentor het SteinSuccesPlan (SSP) met jou samen opstellen en doornemen.
 
Tijdens de ouderavonden op 19 en 21 september zal het SSP met jou en je ouder(s) worden besproken (middag en avond). Omdat wij veel waarde hechten aan oudercontact, is deelname aan dit oudergesprek op Stein verplicht.
 
Tenminste twee keer in het schooljaar verwacht de mentor jou met jouw ouder(s) op school. De uitnodiging hiervoor krijgen je ouders per mail via Magister. Daarnaast neemt de mentor nog twee keer per jaar telefonisch contact met jouw ouder(s) op, medio november en medio april. Het SteinSuccesPlan kun je terugvinden in Magister bij de logboekitems.
 
Introductiemomenten
De leerlingen van klas 2 t/m 4 hebben hun eerste lessen op woensdag 23 augustus. We starten dan met lessen volgens het lesrooster in Magister. Er worden ook voor jullie in de eerste schoolweek wenactiviteiten georganiseerd om het groepsproces te versterken. Over deze wenactiviteiten word je in de laatste week van de zomervakantie per brief geïnformeerd.
 
Boodschappenlijstje
Voor alle klassen geldt een standaardpakket dat leerlingen dienen aan te schaffen:
 • Een aantal schriften met lijntjes of een collegeblok (A4)
 • Etui met in ieder geval: geodriehoek, pen, HB potlood, gum en puntenslijper
 • Overige etui-onderdelen: passer, liniaal, lijmstift, schaar, rolletje plakband, kleurpotloden (6 kleuren) 
 • Voor het vak tekenen is nodig: zachte kleurpotloden, HB potlood, puntenslijper, gum 
 • Voor wiskunde: geodriehoek, passer, 2 ruitjesschriften (1 bij 1 cm) rekenmachine (casio fx-82 ms)
 • Een papieren agenda
 
Ouderavonden
Naast de gesprekken tussen mentor en jou en je ouders over o.a. het SteinSuccesPlan zijn er ouderinformatieavonden aan het begin van het schooljaar:
 • Ouderinfoavond leerjaar 4: donderdag 14 september
Leerjaar 2 en 3 ontvangt aan het begin van het schooljaar een informatiebrief en tijdens de gespreksavonden over het SteinSuccesPlan spreken jij en je ouders de mentor.
 
Vakanties en lesvrije dagen
De vakanties en lesvrije dagen voor komend schooljaar kun je terugvinden op de website. Daar staan inmiddels óók al de vakanties van het schooljaar 2024-2025.
 
 
Decanaat
Binnen loopbaanoriëntatie (LOB) gaat het om jezelf leren kennen en de keuzes maken je je gelukkig maken. Mentoren en vakdocenten gaan met leerlingen aan de slag en het decanaat ondersteunt de activiteiten die bij LOB horen.
 
In klas 2, 3 en 4 moesten leerlingen dit jaar keuzes maken. Voor keuzevakken, voor het laten vallen van vakken, voor het samenstellen van een definitief eindexamenpakket en tenslotte ook voor een passende vervolgopleiding. Loopbaanoriëntatie kan de leerling ondersteunen bij het maken van die keuzes.
 
Volgend schooljaar gaan we daarmee door. Leerlingen van klas 2 krijgen oriëntatielessen en doen mee aan On Stage. De derdeklasleerlingen gaan een stage lopen en voor klas 4 is er een uitgebreide mbo-avond. Dit zijn voorbeelden van activiteiten die helpen de juiste keuzes te maken.
 
Diploma-uitreiking
Op 6 juli kregen de geslaagde vmbo-leerlingen van het Minkema College hun welverdiende diploma uitgereikt. De leerlingen werden eerst ontvangen in de aula. Daarna gingen ze per klas uiteen. De rode loper lag uit en de entree was mooi versierd. Namens de ouderraad waren er corsages die de leerlingen konden opspelden. Op de tafels in de ruimte waar de diplomering plaatsvond, stonden mooie pakketjes met daarin wat lekkers en het fotojaarboek.
 
We vonden het heel fijn en belangrijk om de leerlingen persoonlijk toe te spreken en op school hun diploma te laten ondertekenen. 
 
 
Examenresultaten
Bij de vmbo basisopleiding heeft 94% het diploma behaald en bij de vmbo kaderopleiding 98%. Van de mavo-examenleerlingen heeft 99% het felbegeerde papiertje binnen. Van de havoleerlingen heeft nu 84% het diploma op zak. Datzelfde geldt voor 90% van de atheneum- en 96% van de gymnasiumleerlingen. Zeven leerlingen zijn cum laude geslaagd. We zijn ontzettend trots op de prestaties van onze leerlingen!
 
Samenstelling klassen
Begin augustus is in Magister zichtbaar in welke klas je bent ingedeeld. Zit je in de onderbouw? Dan hebben we waar mogelijk geprobeerd rekening te houden met jouw plaatsingsverzoek.
 
Bij het samenstellen van de onderbouwklassen houden we daarnaast ook rekening met een aantal andere factoren: leerlingen van wie de school vindt dat zij om pedagogische redenen beter (niet) bij elkaar in de klas kunnen zitten, het samen kunnen fietsen van leerlingen die verder weg wonen en ten slotte een goede spreiding van het aantal jongens en meisjes.
 
In de bovenbouwklassen delen we de leerlingen met hun verschillende profielen en keuzes in bij clusters van vakken. Dit is vrij complex. Wijziging van plaatsing is in de bovenbouw daarom niet mogelijk. Zelfs een gelijke profiel- en vakkenkeuze biedt niet de garantie dat je bij een vriend of vriendin in de klas komt.
 
De klassensamenstellingen van alle leerjaren ligt dus vast. Denk je desondanks dat er een vergissing is gemaakt, laat dat dan met een mail weten aan de coördinator van jouw leerjaar. Zij verzamelen vanaf 17 augustus alle reacties en laten uiterlijk op 21 augustus weten of er nog iets aan jouw plaatsing veranderd is.
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten jou en je ouders met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij elk schooljaar klassenfoto's.
 
We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn we verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen als zij jonger zijn dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.
 
Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin de ouder(s) zelf de toestemming kan/kunnen doorgeven en wijzigen. Zodra je ouder(s) inlogt/inloggen in Magister wordt verwezen naar deze module. Als jouw ouder(s) vorig jaar deze module al heeft/hebben ingevuld, hoeft er niets te gebeuren, tenzij je ouder(s) de toestemming wil/willen wijzigen.
 
Eduroam wifi
Het Minkema College maakt voor de wifi gebruik van Eduroam. Eduroam (education roaming) maakt het voor leerlingen, studenten, onderzoekers en medewerkers mogelijk om op een veilige manier gebruik te maken van het draadloze netwerk van hun onderwijs- of onderzoeksinstelling. Zij kunnen daarnaast met hun eigen inloggegevens probleemloos gebruikmaken van het Eduroam-netwerk bij andere onderwijs- of onderzoeksinstellingen wereldwijd.
 
 
Om in te loggen op het Eduroam-netwerk kunnen de volgende instellingen gebruikt worden.
 • EAP-methode moet op PEAP staan 
 • Phase 2-verificatie op Mschapv2 
 • Het veld anonieme identiteit leeg laten 
 • Gebruikersnaam is leerlingnummer@net.minkema.nl 
 • Certificaat niet controleren/valideren. 
 
Gezocht: ouders voor de ouderraad
De ouderraad van het Minkema college is een groep betrokken ouders van leerlingen van beide locaties. De ouderraad denkt mee met school over verschillende punten en ondersteunt bij diverse activiteiten, zoals
 • iets lekkers voor iedere leerling tijdens Sinterklaas; 
 • een presentje voor de leerkrachten op de dag van de leerkracht; 
 • samen met de leerlingenraad nadenken over een passende invulling van het geld dat overblijft vanuit de vrijwillige bijdrage (bijv. een voetbaltafel in de kantine of een cursus 'Over de streep');
 • koffie schenken tijdens open dagen, thema-avonden etc.; 
 • uitreiking van waardebonnen tijdens de profielenwerkstukavonden; 
 • corsages opspelden en iets lekkers uitdelen bij de diploma-uitreikingen.
 
Ieder jaar organiseren we een thema-avond voor alle ouders over een actueel onderwerp. Dit jaar ging het over alcohol, vapen en blowen. De ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Er worden dan allerlei onderwerpen besproken: hoe om te gaan met mobieltjes op school, de tevredenheidsonderzoeken, de cito-toetsen etc. 
 
We hebben recentelijk afscheid genomen van drie van onze leden. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Ben je enthousiast geworden en heb je interesse om aan te sluiten, dan kun je contact opnemen met ons via ouderraad@minkema.nl.
 
Christine, Femke, Minke, Monique, Robin en Sabina wensen jullie een heel fijne zomervakantie!
 
Schoolplein en Yellow Bellies
Het schoolplein aan de Steinhagenseweg is nog een grote lege ruimte. Het komende schooljaar gaan we in samenspraak met de gemeente plannen maken voor een groener interactief schoolplein. Bij de klassenvertegenwoordigers en docenten zijn al mooie ideeën opgehaald. We hopen dat we in 2024 eens start kunnen maken met de aanleg hiervan.
Yellow Bellies organiseert activiteiten!
Na de zomer zullen er drie dagen in de week pauze-activiteiten op het schoolplein worden georganiseerd door de Yellowbellies; een super leuke samenwerking! Door enthousiaste leden van de Yellowbellies en onder leiding van oud-leerling Djardo worden verschillende pauze-activiteiten per pauze georganiseerd. De leerlingen mogen zelf kiezen of ze meedoen.
 
Op deze manier hopen we de kinderen uit te nodigen in de pauzes naar buiten te gaan, weg van de schermpjes. Lekker in contact met elkaar, plezier maken en actief zijn, zodat hun hoofd weer fris en leeg is als ze de les weer ingaan!
 
 
Enquête ouders over communicatie
De afgelopen weken heeft een enquête opengestaan onder ouders om een goed beeld te krijgen van de communicatie van school richting ouders. 104 ouders van de vmbo-locatie hebben de enquête ingevuld en 313 ouders van de havo/vwo-locatie.
 
Wij bedanken iedereen die de tijd heeft genomen om te reageren van harte! De komende periode gaan we de resultaten van deze enquête goed bestuderen en de verbeterpunten die er uit voortkomen op een rijtje zetten.
 
Vacatures
Ook voor komend schooljaar zijn we erin geslaagd om bijna alle openstaande vacatures te vervullen. We zoeken nog een docent Duits en een receptioniste/telefoniste. Mocht je in jouw netwerk iemand kennen die interesse heeft in deze functie, wil je dit dan bij ons kenbaar maken?
 
De vacatures zijn te vinden op Meesterbaan.
 
Agenda
 
22/08: Eerste schooldag

De volledige nieuwe jaaragenda staat op de website.
 
Nieuwsbrief, juli 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.