Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2016 nr. 10
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
The Passion Amersfoort
 
Veiling, kunst en kinderworkshops
 
Feestelijke opening zonne-energiecentrale Bethlehemkerk
 
Films in de 40dagentijd
 
Voedselbankactie
 
Gemeenteavond toekomst PgH
 
Paasontbijt
 
Kliederkerk
 
Zondag 13 maart
 
Motto: 'Jezus als priester en bemiddelaar’
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
 
Bethlehem Sterretjes
 
Uitnodiging voor feestje Feestelijke opening van de zonnefabriek op zaterdag 19 maart.
 
Schoonmaakkerk
Iedere eerste maandag van de maand schoonmaak kerk.
 
Huispaaskaarsen
Uw bestelde huispaas-kaarsen zijn vanaf 7 maart bij de koster af te halen.
 
AGENDA
 
Zondag 13 maart
ds. Erik van Halsema
 
Voedselbankactie diaconie
 
Ontmoetingsbijeenkomst voor Zeeheldenkwartier
 
Dinsdag 15 maart Ontspanningsmiddag Senioren
 
Woensdag 16 maart Gemeente avond Presentatie herijkingsnota PGH in de Grote Kerk
 
Vrijdag 18 maart Catechese (12-15jr): The Passion
 
Zaterdag 19 maart
Feestje: opening Zonnefabriek
 
Palmpasenzaterdag
avond in de Waaier
 
Zondag 20 maart
Palmpasen
 
SAVE THE DATE:
Zaterdag 2 april
Veiling en boekenmarkt voor Ghana
 
Lied van de week
 
13 maart 2016 –
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
 
LB 548 – Het heeft de Heilige behaagd

De woorden van het ‘Lied van de lijdende Gods’ van Maria de Groot (*1937) vragen om zorgvuldige lezing. Het is geen eenvoudige tekst. In aansluiting bij woorden uit Jesaja wordt gesproken over de weg van de navolging van de lijdende dienstknecht. De Heilige bewoont de mens en met woorden als ‘schamel huis’, ‘onderkomen’ en wanden’ wordt het beeld van die inwoning sterker. In de volgende strofen worden andere beelden gebruikt voor God: ‘lamp’, ‘naam’, ‘wijsheid’. Waarom bewoont God de lijdende?

 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
40dagentijd: Zet een stap ... 
Samen naar The Passion Amersfoort
 
 
 

Jaarlijks wordt op Witte Donderdag steeds op een andere plaats in Nederland The Passion uitgevoerd. Dit jaar gebeurt dit in Amersfoort.

Het is in de Bethlehemkerk een traditie om The Passion, na de viering van het Heilig Avondmaal te volgen op een groot scherm.

Maar nu het evenement zo dichtbij is, zijn er mogelijk ook een aantal gemeenteleden die hier samen naar toe willen.
 
 
Veiling, kunst en kinderworkshops
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 2 april organiseren de Ghanagangers van Bethlehemkerk een grote diensten-, kunst- en productenveiling. Hiervoor zijn we hard op zoek naar kavels.

Heb je een gazon dat nodig gemaaid moet worden, wil je graag je natuurkundekennis overbrengen op examenkandidaten, heb je een schilderij aan de muur hangen waar je al een decennium op uitgekeken bent of heb je nog een bad- verwenpakket liggen maar heb je geen bad?

Dan is dit je kans om deze diensten en spullen aan te bieden voor onze veiling! 

Lees meer ...

Feestelijke opening zonne-energiecentrale Bethlehemkerk
Sinds maandag 22 februari staat op het dak van de Bethlehemkerk een kleine zonne-energiecentrale. De kerkenraad en HilverZon willen dat vieren met een feestelijke opening op zaterdag 19 maart om  14.30 uur in de Bethlehemkerk.
 
Iedereen is welkom!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Films in 40dagentijd: Erbarme Dich

 
 
 
Filmtheater Hilversum vertoont in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-Katholieke parochie Sint Vitus een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd.
 
Dinsdag 15 maart kunt u in het Filmtheater gaan kijken naar 'Erbarme Dich'.
 
Verhaal
In een verlaten kerk voeren het Bachkoor en -orkest onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach uit voor een groep daklozen. Iedereen die aanwezig is, heeft een bijzondere band met dit muziekstuk.
 
 
40dagentijd: Voedselbankactie

Zet een stap naar een ander, dat doen we ook dit jaar met onze jaarlijkse Voedselbankactie in de 40dagentijd.

Op zondag 13 maart zamelen alle PGH kerken artikelen in voor de Voedselbank.

Helpt u ons mee, en zet u met ons een stap naar een ander?

 
 
 
 
 
 
 
Gemeente avond toekomst PgH
 
 
 
 
 
De kerk in Hilversum krimpt. Deze situatie kennen we nu langere tijd; er is sprake van een trend die al enkele decennia gaande is. Als deze trend zich voortzet dan is het niet waarschijnlijk dat de PgH de huidige vorm van kerk-zijn kan handhaven.
De Algemene Kerkenraad heeft daarom in juni 2015 een werkgroep ingesteld met de opdracht een aantal scenario’s te ontwikkelen waar de PgH en de wijkgemeenten op in moeten zetten voor 'Kerk 2025'.
 
Gezien het grote belang van het onderwerp wordt een speciale gemeenteavond belegd.
Die gemeenteavond gaat plaatsvinden op woensdag 16 maart in de Grote Kerk. Aanvang 20:00 uur.
 
40dagentijd: gezamenlijk Paasontbijt

Zet een stap naar een ander, dat doen we dit jaar met een gezamenlijk Paasontbijt op zondag 27 maart, op Eerste Paasdag.

Voor de viering van 10 uur, serveert de diaconie u een gezellig Paasontbijt.

De tafels worden al vroeg gedekt door de Ghana Gangers die die nacht de Paaswake beleven.

Op zondag 13 en 20 maart kunt u intekenen bij uw diakenen in de kerk.

Het ontbijt wordt u aangeboden door de diaconie  en begint om half negen!

 
 
 
 
 
 
Kliederkerk
 
 
 
 
 
 
 
Net als vorig jaar is er dit jaar op Goede Vrijdag 25 maart van 10.00 -13.00 uur weer kliederkerk!

Het thema is deze keer: Tuin.

Komen jullie ook weer? Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee, maar vergeet niet om ook je ouders, je opa of oma of misschien je buurman mee te nemen. Dan maken we er met elkaar weer een gezellige ochtend van!

Geef je wel even op zodat we weten op hoeveel volwassenen en kinderen we kunnen rekenen: kliederkerkhilversum@outlook.com

Lees meer...

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl