Beste Konijneneigenaar
 
In januari heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen over het RHD-2 virus. In deze nieuwsbrief adviseerden wij u te wachten met vaccineren tot het Franse vaccin Filavac RHD KC+V beschikbaar was. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar dit vaccin omdat het per dosis verpakt zit, maar één keer geënt hoeft te worden en een bewezen bescherming biedt van 1 jaar.
Helaas is dit vaccin nog steeds niet leverbaar en kan er niet met duidelijkheid gezegd worden wanneer het wel beschikbaar is.
 
Met de recent bevestigde gevallen van RHD-2 in het zuiden van Nederland en het naderende voorjaar hebben we besloten hier niet langer op te wachten en te gaan vaccineren met het Spaanse vaccin Cunipravac Variant. Dit vaccin moet echter na 6 weken herhaald worden en geeft maximaal 6 maanden bescherming.
 
Dit vaccin is alleen leverbaar in grootverpakkingen die na openen maar een dag houdbaar zijn. We willen daarom op vaste dagen gaan vaccineren. 
Om te voorkomen dat er veel konijnen in één keer bij elkaar komen worden de afspraken verdeeld over de dag ingepland. 
Verder verzoeken wij u vriendelijk om in verband met de hygiëne geen stro of hooi in het reismandje van uw konijn te doen maar bijvoorbeeld een krant of handdoek.
 
U kunt contact opnemen met de vestiging van uw keuze om een afspraak te maken op een van de onderstaande dagen (zie schema)
U kunt er ook voor kiezen te wachten op het Franse vaccin maar volgens de laatste berichten wordt dit naar alle waarschijnlijkheid pas halverwege het jaar leverbaar.
 
 
 
Kliniek Veldhoven        : 13, 15 en 19 April
Kliniek Valkenswaard   : 14, 15 en 18 April
Kliniek Bergeijk           : 14 en 19 April
 
Het RHD-2 vaccin kan gelijktijdig worden toegediend met het Myxo/RHD-1 vaccin dat uw konijn al jaarlijks krijgt. De beide vaccinaties zijn dus goed te combineren wanneer uw konijn dit voorjaar weer gevaccineerd dient te worden.
 
Kosten:
De kosten bestaan uit een consult (36,25) plus de kosten van de vaccinaties RHD-2 (12,00) en Myxo/RHD-1 (14,95) Uw konijn wordt tijdens dit bezoek volledig nagekeken en indien gezond, gevaccineerd. Voor de herhalingsvaccinatie na 6 weken betaalt u alleen de kosten van de vaccinatie (12,00). Mocht het Franse vaccin beschikbaar komen voordat uw konijn toe is aan de hervaccinatie dan kan i.p.v de reguliere hervaccinatie het Franse vaccin toegediend worden. De kosten hiervan zijn nog niet bekend.
 
Eigenaren die dit jaar al geweest zijn voor de Myxo/RHD-1 vaccinatie betalen geen consult tenzij het konijn opnieuw onderzocht moet worden in verband met eventuele gezondheidsproblemen.
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag met uw konijn(en) op één van onze klinieken. Mocht u nog vragen hebben, neem dan even contact met ons op.
Bergeijk: 0497-571275, Valkenswaard: 040-2012475 of Veldhoven: 040-2012475.
 
 
Met vriendelijke groet
Team Dierenkliniek de Kempen
 
Bent u niet meer in het bezit van een konijn, heeft u nieuwe huisdieren of zijn er andere wijzigingen in uw gegevens? Zou u dit dan aan ons willen doorgeven zodat uw gegevens bij ons up-to-date zijn en u geen onnodige emails van ons ontvangt.