logohkwvl
 
   

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2019 - nr. 48

 

1
 

Lidmaatschap Heemkunde West-Vlaanderen

Ter herinnering aan alle leden, gelieve voor zij die het nog niet gedaan hebben ... uw lidmaatschap te willen hernieuwen. U doet dit het best door een mail te sturen naar volgende adressen:
Philippe HAEYAERT, voorzitter - mailadres :philippe.haeyaert@gmail.com
Caroline STRAGIER, secretaris  - mailadres : caroline.stragier@telenet.be

 

 

1

Oproep Heemprijs 2019

Graag willen we u er nog eens aan herinneren dat iedereen die in de afgelopen twee jaar een publicatie in een West-Vlaams heemkundig tijdschrift publiceerde, kans maakt om de heemprijs 2019 in de wacht te slepen.
U hoeft ons alleen maar de publicatie (in PDF) te bezorgen tegen 1 februari as.
Reglement vindt u hier. U bezorgt uw PDF aan onze voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Heemdag 2019: Stad aan zee: Oostende

 

Al genoteerd in uw agenda?
Zaterdag 4 mei 2019. Provinciale heemdag in Oostende in het Thermae Palace.
Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven kan u in onze volgende nieuwsbrief terug vinden.

 

 

 
 

 

Activiteit van onze heemkringen: Lichtervelde:
De Bourgondiërs.

 

Op woensdag 20 maart as. brengt Bart Van Loo een voordracht over zijn nieuwste publicatie: ‘De Bourgondiërs’. Dit werk verschijnt in januari en heemkring Karel Van de Poele slaagde erin om als één van de eersten deze voordracht in Lichtervelde te brengen.
Afspraak in O.C. De Schouw op woensdag 20 maart om 20 uur. Inkom 10 euro.

 

 

 

 
 

 

Activiteit van onze heemkringen: Wevelgem: Twee Moorseelse hofsteden ‘De Mote’ en ‘Ter Schevels’.

 

 

Geert Opsomer en Johan Wybaillie brengen op maandag 25 februari om 14.30 u. in OC De Stekke (Sint-Maartensplein 12Moorsele) een boeiende voordracht voor Heemkring Wibilinga. Centraal staan twee hofsteden uit Moorsele centraal: ‘De Mote’ en ‘Ter Schevels’. De toegang is gratis.

 

 

 
 

 

Jaarboek Ardooie-Koolskamp

 

 

Onlangs verscheen het 14de jaarboek 2018 van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp. We vinden er de volgende bijdragen in terug:
1918 Ardooie in Wereldoorlog I; Koolskampse missionarissen na 1950; Oude straatnamen en plaatsnamen van Ardooie; 1918 en het eindoffensief; Gemeentelijke obligatieleningen te Ardooie in de crisisjaren 1841-1847, Het station van Ardooie-Koolskamp, Koolskampse kerkhofkapellen en 1914-1918 achterna.

Het jaarboek is te koop aan 12 euro in het gemeentehuis van Ardooie, dienst bevolking, Polenplein 15 of door storting van het bedrag op rekeningnummer BE 55 7380 1497 9044 van de heemkring Ardooie-Koolskamp met vermelding ‘jaarboek 2018’. Na storting wordt het jaarboek opgestuurd.

 
 

 

Jaarboek Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland Torhout

 

 

Op donderdag 17 januari om 20 uur wordt in Club B (vroeger zaal de Brouckère) in Torhout het jaarboek 2018 voorgesteld.
Uit de inhoud: de oudste documenten van Torhout, met in het bijzonder over het klooster van Torhout, activiteiten van de Vikingen in onze streek, aandacht voor Ansgar en Rembert, de apostels van het noorden, Torhoutse zouaven, de wonderbaarlijke genezing van mevrouw Nevejan in 1875, het leven van Joseph Bequaert, Seraphin Balcaen en de Eerste Wereldoorlog, het gedenkteken van de Eerste Wereldoorlog, enz..
Via dit e-mailadres kunt u contact opnemen met de kring indien u het jaarboek wenst.

 

 

 
 

 

Jaarboek Heemkundige Kring Karel Van de Poele,
Lichtervelde

 

Op zondag 27 januari as. wordt het 34ste jaarboek voorgesteld.
Uit de inhoud:
D' Oude Smesse, een pittoresk hoekje in Lichtervelde; De Lichterveldse paardenmarkt; De oorlogsjaren 1944-'45; Nog 30 Lichterveldse oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog; Herkent u ze nog: commentaren foto's uit de oude doos; Historiek van de firma Vallaey; Straatschouwingen in de 1787; Op bezoek bij de laatste Lichterveldse emigranten
Een linnenblekerij in Lichtervelde.
Wie belangstelling heeft voor dit nummer kan via email meer inlichtingen bekomen.

 

 

 

 

 

 

 

Databank Heemkunde West-Vlaanderen

 

 

 

 

In de loop van 2018 werden er reeds meer dan 3000 items toegevoegd. Heel wat tijdschriften worden ondertussen niet meer uitgegeven, maar dankzij de inspanningen van Yvette Kemel (Brugs Ommeland) en haar team blijven ze van onschatbare waarde. Wie vroeger reeds aanvullingen bezorgde kan ook nu terug meewerken. Wie ook de bijdragen van een tijdschrift wil aanvullen kan ook met haar contact opnemen. Wedden dat er binnenkort 90 000 bijdragen uit bijna 100 tijdschriften genoteerd zijn?

 

 

 

 
 

 

Boek: In Ruddervoordse Velden –
Verhalen uit den Grooten Oorlog

 

 

 

Recent verscheen dit werk na vier jaar intens speurwerk. Het werd een boek met talrijke onuitgegeven foto’s, waarin tekst en verhalen over de oorlog in Ruddervoorde centraal staan. Het telt 157 blz en Heemkundige Kring Ridefort Ruddervoorde verspreidt dit werk. Via dit mailadres (mailto:christin.gernaey@skynet.be) of dit telefoonnummer 050/27 85 85 kunt u het werk bestellen.
Uit de inhoud
Over de aanleiding van de oorlog; Mobilisatie; Aanval; Bezetting; Leven in Ruddervoorde; Bevrijding; Schade aanvragen; Krijgsgevangenen via waardevol dagboek (over 5 jaar krijgsgevangenschap in Duitsland); Eerbetoon aan de gesneuvelde Ruddervoordse soldaten.

 

 

 

 

 
 

 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Vlaanderen-Brussel vzw (VVIA)
40 jaar jong

 

 

 

Deze vereniging werd in mei 1978 door een geëngageerde groep belangstellenden als een vrijwiligersvereniging opgericht. Op dat ogenblik bestonden in Vlaanderen nog weinig initiatieven op het vlak van de studie, het behoud en de valorisatie van het technisch, industrieel en wetenschappelijk erfgoed, en ook in Europa was het begrip 'industriële archeologie' nog relatief onbekend.
VVIA is in België de oudste nog bestaande vereniging voor industriële archeologie. Na de Britse Association for Industrial Archaeology, is VVIA ook de oudste landelijke organisatie in Europa die zich inzet voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed. Sedert haar oprichting, ruim drie decennia geleden, bleef de VVIA de voortrekker voor de ontwikkeling van de industriële archeologie in Vlaanderen en Brussel.
In de loop van haar ontstaan wist de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie de industriële archeologie in Vlaanderen bekend te maken, en introduceerde zij tal van nieuwe themata en benaderingen. Zo was zij de eerste vereniging die in Vlaanderen industriëel-archeologische stadswandelingen organiseerde, bracht zij als eerste thema's zoals de herbestemming van industriële gebouwen en industrieel toerisme ter sprake. Bij het ontstaan van de meeste thans bestaande plaatselijke en/of thematische initiatieven was de VVIA op één of andere wijze betrokken.
VVIA is een platform voor individuele belangstellenden en organisaties in Vlaanderen en Brussel.
VVIA werkt enkel met vrijwilligers en wordt niet gesubsidieerd. Meer inlichtingen over deze jarige vereniging vindt u op hun website .

 

 

 

 
 
 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]