Bethlehemkerk                                                   
Augustus 2021 nr. 31
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 29 augustus,
ds. Smedema
 
Kinderdienst:
Wij zijn weer terug van vakantie! 
 
Startweekend 2021: Aanmelden samen eten
 
Catechese & stercafé
 
Bethlehemkerk: Orgelconcert op 11 september
 
Startweekend 2021: Vruchtvlees
 
Zonnebloemwedstrijd
 
Aankondiging nieuwe exposities Bethlehemkerk
 
Avond met Herman Wijffels
 
CHRCH-app klaar voor gebruik!
 
Open Monumentendag
11 september
 
Vitrinekast: zonnige vijverschalen van Adilia
 
Hilversumbrede Bijbel gesprekskring ‘Geïnspireerd leven’
 
 
 
Viering
Zondag 29 augustus
in Bethlehemkerk
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Hoe houden we moed?'
 
ds. Ids Smedema
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 27 augustus
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 28 augustus
-
 
Zondag 29 augustus
ds. Ids Smedema
 
Maandag 30 augustus
 
Dinsdag 31 augustus
 
Woensdag 1 september
 
Levende Adventskalender 2021: overleg 
 
Donderdag 2 september
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 3 september
Nieuwsbrief
 
Oecumenische leeskring: Priesterschap van alle gelovigen
 
 
Zaterdag 4 september
-
 
Zondag 5 september
ds André de Oude
 
SAVE THE DATE
 
 
Zondag 29 augustus
 
Marcus 8: 22-26
 
Genezing van een blinde
 
Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"ZOMER"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zondag 29 augustus: ds. Smedema

Zondag 29 augustus gaat ds. Smedema voor in de Bethelhemkerk. We lezen uit Marcus 8: 22-26. Er wordt een blinde bij Jezus gebracht. hij wordt niet zomaar genezen. We lezen en horen over wat zich daar afspeelt terwijl het nieuws uit Afghanistan ons zo raakt.
 
Dat doet het mij als krijgsmachtpredikant nog weer op een eigen manier. Hoe slaan we brug tussen het een en het ander? Waaraan ontlenen we de hoop dat liefde ooit overwint en dat (Zacharia 8) oude mensen op de pleinen zitten en de straten vol zijn van krioelende spelende kinderen? Hoe houden we moed?
 
Na afloop van de viering is er koffie drinken op het kerkplein, bij de blauwe banken. Zien we elkaar daar? Praten we dan verder bij over n.a.v. de viering en wat je deze zomer heeft bezig gehouden? We zien je graag!
 

Kinderdienst:
Wij zijn weer terug van vakantie! 

Dus… vanaf aanstaande zondag 22 augustus is er weer kinderdienst in de kerk. Wij hebben er zin in en vinden het heel leuk om jullie weer te zien!
Jullie komen toch ook?
We gaan naar hetzelfde verhaal luisteren als de volwassenen in de kerk, nl naar Marcus 6: 6-13: Goede reis!
Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om overal het goede nieuws te gaan  vertellen.
 
 
 

Startweekend 2021: Aanmelden samen eten

Zaterdag 11 september en zondag 12 september is het startweekend van de Bethlehemkerk, het nieuwe jaarthema Geinspireerd leven, Vruchten van de Geest zal dan geïntroduceerd worden. We hebben voor beide dagen een leuk programma voor jullie samengesteld.
 
Samen eten: aanmelden
Er is zaterdagmiddag weer een heuse foodtruck aanwezig. Dit jaar van Sublime die in de Heigallerij gevestigd is. We hebben 3 verschillende varianten met onze kok afgesproken, namelijk met kip, rund of vegetarisch.
 
Om te weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen bij boodschappen doen en koken, willen we je vragen om net als andere jaren je aan te melden. Dat kan via startzaterdagd@bethlehemkerk.nl De kosten van deze warme maaltijd bedragen 7,50 euro. Net als vorig jaar kun je met QR-code betalen en natuurlijk contant. (beperkt wisselen mogelijk). 
 

Catechese & stercafé start

De scholen starten weer en dat betekent dat we in de kerk ook weer gaan starten. Op vrijdag 3 september is er bovenwijkse catechese in de Bethlehemkerk onder leiding van Corné en Piet. We starten om 19:30. De jongeren mogen spelletjes meenemen voor het tweede gedeelte van de avond. 
 
Op zondag 5 september stappen we weer op de fiets, na groot succes vorig jaar. Er schijnt een nieuwe ijssalon in Laren gekomen te zijn dus dat betekent dat de ijstest opnieuw moet. Om 13:30 verzamelen we en om 17:30 zijn we weer terug. De jongeren kunnen zich voor beide activiteiten opgeven via de appgroep.
We hebben weer zin in een nieuw seizoen met activiteiten met de jongeren!
Meer informatie: JJW@Bethlehemkerk.nl
 
 

Bethlehemkerk: Orgelconcert op 11 september

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Leeflang-orgel in de Bethlehemkerk, zal tijdens Open Monumentendag én Nationale Orgeldag op zaterdag 11 september het orgel door vier organisten worden bespeeld van 11.00 tot 14.00 uur.
 
Medewerking wordt verleend door de organisten Henk van Dijk, Marco Goud, Annerose Korporaal en Martin Moree (die onder meer werk van Klaas Bartlema ten gehore zal brengen). U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de orgelbespelingen en de kerk te bezichtigen, uiteraard conform de dan geldende coronamaatregelen.
 
 

Startweekend 2021: Vruchtvlees

Zaterdag 11 september en zondag 12 september is het startweekend van de Bethlehemkerk, het nieuwe jaarthema Geinspireerd leven, Vruchten van de Geest zal dan geïntroduceerd worden. We hebben voor beide dagen een leuk programma voor jullie samengesteld.
 
Op zaterdagochtend van 10 tot 14 uur zijn er 3 activiteiten.
  • MacBeth Voedselbank drive in, 
  • 50 jaar Leeflang-orgel (het orgel van de Bethlehemkerk), jubileum concert
  • Open Monumentendag, uitleg over de architectuur van de Bethlehemkerk
Zaterdagmiddag vanaf 16 uur is er gezellige inloop op ons grote grasveld.
Iedereen kan zaterdagmiddag vorm geven aan de vruchten van de geest middels een interactief spel waarin de woorden die de Vruchten van de Geest vormen, terug zullen komen. De middag bevat ook een creatief element om de vruchten verder vorm te geven en we kunnen een bijdrage leveren aan het voltooien van een heuse boom waaraan deze vruchten groeien en die vanaf startzondag op het liturgisch centrum zal komen te staan [zie foto hieronder].
 
 
Startweekend commissie, met de Boom uitgevoerd door Tjerk de Jong. Met deze boom gaan we samen het nieuwe jaarthema 'Vruchten van de Geest' gedurende het jaar verder vorm geven.
 
Zonnebloemwedstrijd 2021
Hoe gaat het met de zonnebloemen? Sommige staan al in bloei, maar de meeste groeien nog volop. Hier en daar druppelen al veelbelovende foto's binnen. Blijf vooral foto's sturen!
 
Ook als je zonnebloem perfect in een kaboutertuin zou staan of je een zonnebloem hebt zonder bloem of als op moment suprême het ongedierte zich tegoed heeft gedaan aan de zomerpracht, zet haar (of wat er van haar over is) op de foto en doe mee.
 
Het is leuk als de kweker of kweekster er ook op staat. Iedere inzender krijgt een zonnige beloning voor het meedoen, maar de hoofdprijs gaat natuurlijk naar degene met de hoogste zonnebloem. 
 
 

Aankondiging nieuwe exposities Bethlehemkerk

Vorig seizoen zijn er tijdens het startweekend de 7 scheppingsdagen geschilderd door gemeenteleden. Deze doeken hebben het afgelopen jaar in de gang gehangen.  De komende periode hangen de scheppingsdagen in de jongerenruimte. Kom gerust eens langs om ze nog te bewonderen.
 
In de gang hangt in de komende periode een foto expositie van Harold van den Berg.
De expositie heeft als thema:  PANTA RHEI.
 
Harold exposeert van 1 september tot 31 november.
We hopen dat er de komende tijd weer volop gelegenheid is om de expositie te kunnen bewonderen.
 
Annette van Vliet
 

Avond met Herman Wijffels: 'Naar een harmonie tussen mens en aarde’

 
Op woensdag 22 september a.s. komt Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht, naar Hilversum om zijn visie te geven op een groot aantal maatschappelijke vraagstukken.
 
Volgens Wijffels (voorheen werkzaam bij de Rabobank, de SER en de Wereldbank) vraagt de situatie in de wereld om een nieuwe, integrale aanpak op sociaal, economisch en ecologisch terrein.
 
 
 
CHRCH-app klaar voor gebruik!
 
Vanaf het startweekend op zaterdag 11 en zondag 12 september zal er binnen de Bethlehemkerk gebruik worden gemaakt van de CHRCH-app. De CHRCH-app is een interne website/app die gebruikt kan worden op smartphone, tablet of via het internet op een computer of laptop. Na een succesvolle start met een pilotgroep kijken wij ernaar uit om de CHRCH-app met alle gemeenteleden te delen. Door middel van dit bericht willen we jullie graag informeren over een aantal belangrijke zaken:...
 

Open Monumentendag 11 september

Zaterdag 11 september is het Open Monumentendag.
Het ­landelijke thema is dit jaar: “Mijn monument is jouw monument”.
Een uitnodigende slogan om de deuren voor inwoners en andere bezoekers te openen om naar binnen te kunnen stappen, naar het orgelspel te luisteren, rond te kijken of voor een rustig moment van bezinning.
 
De Bethlehemkerk is deze dag geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur en er is van 11:00 tot 14:00 een jubileum concert op ons Leeflang-orgel.
 
Vooraf aanmelden hiervoor is niet nodig.
 
 

Vitrinekast: zonnige vijverschalen van Adilia

Per heden is er weer een nieuwe collectie te bewonderen in de vitrinekast. Dit keer weer eens werk van mijzelf (Adilia Jansma).
 
Voor de zomer een serie zonnige vijverschalen in de vitrinekast. De schalen kunnen binnen maar ook buiten bij of zelfs in de vijver (zie foto). Momenteel ben ik bezig om een waterloop uit te werken met meerdere schalen met kikkers. Hierover later dit jaar meer op mijn Facebook pagina (atelierachterom). 
 
De werkstukken zijn tot begin september te bewonderen.
 
 

Hilversumbrede Bijbel gesprekskring
‘Geïnspireerd leven’

Maar liefst veertien bijeenkomsten telt de Hilversumbrede Bijbel gesprekskring ‘Geïnspireerd leven’. Niet toevallig. In de gesprekskring staan de veertien vruchten van de Geest centraal die onderdeel vormen van het jaarthema Geïnspireerd leven. Hilversumse predikanten leiden de kringen, telkens in een van de kerken van de Protestantse gemeente Hilversum.
 
De kringen vinden plaats van 20.00 tot 22.00. Aanmelden voor de gehele serie graag bij dominee Jurjen Zeilstra of per avond bij de inleider van de avond.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00