Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Mei 2019 nr. 19
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Gemeentevergadering: verkiezing
 
Doe en ga mee met onze gasten uit Spremberg
 
Gespreksgroep: Voltooid leven
 
Interreligeuze viering
 
Nieuwe koster gezocht
 
Met de Bethlehemkerk op stap deze zomer
 
Morgenster te gast
 
Het dak gaat eraf
 
Joke Hermsen in de Morgenster
 
Vacature van de maand:
'Breng- en ophaaldienst'
 
 
Zondag 12 mei
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema: 'Beroeping'
Voorganger:
ds. Mulder
 
 
Sterretjes
 
Abstract Art
 
Mireille van Vulpen
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
Logeeradressen gezocht
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
 
 
AGENDA
 
Zondag 12 mei
Ds. Johan Mulder
 
 
Wandelen met Maria
 
Maandag 13 mei
 
Dinsdag 14 mei
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag 
senioren
 
Donderdag 16 mei
Instuif
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Vrijdag 17 mei
Gasten uit Spremberg in Hilversum
 
Zaterdag 18 mei
Gasten uit Spremberg in Hilversum
 
 
Zondag 19 mei
Gasten uit Spremberg in Hilversum
 
 
 
Save the Date 
Europese verkiezingen in de Bethlehemkerk donderdag 23 mei
 
Midden in het Leven
vrijdag 24 mei
 
 

Zondag 12 mei

 Johannes 10:22-30

Schapen

Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Weg van Pasen"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Gemeentevergadering: verkiezing
Namens de wijkkerkenraad wordt u van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering op zondag 12 mei aanstaande.
 
Het officiële besluit tot kandidaatstelling is genomen in de gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en de Kerkenraad van de Bethlehemkerk op 6 mei jl.
Nu de kandidaatstelling een feit is, is de volgende stap de verkiezing door de belijdende leden van de Bethlehemkerk.
 
 
Doe en ga mee met onze gasten uit Spremberg
  
Van vrijdag 17 mei tot maandag 20 mei is er een uitwisseling met onze partnergemeente uit Spremberg. Er komen 15 gasten. Er is een programma samengesteld. De bedoeling is dat niet alleen  de gastgezinnen daar aan meedoen. Het bezoek is een aangelegenheid voor de hele Bethlehemkerk.
 
Zaterdagmiddag gaan we met een bus naar Haarlem. We bezoeken het Corrie ten Boomhuis. Daarna brengen we een kort bezoek aan restaurant Parnassia aan het strand om onze gasten de zee te laten zien. Er is dan ook tijd voor een korte strandwandeling voor de wandelliefhebbers.
 
Lees meer ...

Inlichtingen en opgave bij Marjan Sluiter  Tel.7723107 en Bea Kooi Tel.
6235721
 
 
Gesprekgroep: Voltooid leven
  
 
Op woensdag 6 februari jl. waren er maar liefst 40 belangstellenden voor de avond over ‘Voltooid leven?’.
Het thema roept veel op en daarom volgen er twee gespreksmiddagen.
 
Maandag 13 mei en 3 juni praten we door.
13 mei: Mag het ook nog gaan zoals het gaat? Ira Bos houdt een korte inleiding, waarna we met elkaar in gesprek gaan
 
3 juni: Hoe speelt het christelijk geloof een rol bij ons nadenken over hoe je wilt sterven?
Lees meer....
 
 
Interreligeuze viering

Het thema van de Viering van zondag 19 mei in de Kapel is Verbindend verlangen. En, ondanks dat het niet de eerste zondag van de maand is, zal dit een Het kan ook anders Viering zijn.
 
Er is verlangen naar verbinding door mensen uit verschillende geloofstradities. 
 
  
 
Nieuwe koster gezocht
 
Na 8 jaar stopt Trinette Boer met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni gaat Trinette aan de slag bij Versa Welzijn.
 
In de afgelopen jaren zijn we ontzettend verwend met Trinette, die als koster altijd voor iedereen klaar staat en alles tot in de puntjes verzorgt.
 
We vinden het dan ook ontzettend jammer dat Trinette ons gaat verlaten.
 
 
Met slotzondag 7 juli zwaaien we Trinette uit, meer informatie volgt nog.
 
Met de Bethlehemkerk op stap
Evenals als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer een mooie reisdag voor u. Dit jaar gaat er wel wat veranderen.
 
Vorig jaar had u alleen de keus om met de trein te reizen. Dit waren lange dagen, en het was laat voordat u thuis was. Bovendien moest u zelfstandig kunnen reizen. Als wij u in een vreemde stad kwijtraakten dan moest u zelf de weg naar huis kunnen vinden.
 
Dit jaar gaan wij het allemaal wat anders doen, en organiseren wij meerdere reismogelijkheden.
 
 
Morgenster te gast
 
Vanuit de Morgenster bereikte ons de wens om vaker liturgisch gezamenlijk op te trekken. Dat kan bijvoorbeeld doordat een van de kerken zich laat uitnodigen door een andere kerk en dan zelf de deuren sluit. Het verzoek was dan ook om de Morgenstergemeente uit te nodigen voor het meemaken van een viering in de Bethlehemkerk. En die uitnodiging ligt er. Zondag 26 mei zijn de gemeenteleden van de Morgenster onze gasten.
 
Het dak gaat eraf
Het dak van onze Bethlehemkerk wordt deze dagen gerenoveert. Het plan bestond al langer, nu is er toestemming gekomen en pakken de kerkrentmeesters het voortvarend aan.
 
De komende periode kunt u enige overlast verwachten, maar kerkelijke activiteiten kunnen gewoon doorgang vinden.
 
 
 
Joke Hermsen in de Morgenster
 
Op dinsdagavond 21 mei ontvangen we in de Morgenster schrijfster en filosofe Joke Hermsen (1961)  voor een lezing en uitwisseling. Zij is de schrijfster van enkele bekende filosofische boeken waarin het thema tijd een belangrijke rol speelt: ‘Stil de tijd’ (2010, inmiddels 12e druk). en ‘Kairos’ (2015, inmiddels 7e druk). Haar stelling is dat onze samenleving ons een verstoorde omgang met de tijd geeft, en dat we daar iets aan kunnen doen.
 
Vacature van de maand:
'Breng- en ophaaldienst op zondag'
 
Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen worden zondagmorgen
opgehaald en na de dienst weer thuisgebracht.
 
We hebben hiervoor meer chauffeurs nodig.
 
Hoe vaak en wanneer u dit wilt doen kunt u overleggen met Cor Visscher of Rob Kooijmans.
We hopen van harte dat deze oproep ervoor zorgt dat het lijstje chauffeurs wordt uitgebreid.
 
Cor Visscher:      06-47018450
Rob Kooijmans: 06-34232010
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl