Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juli 2020 nr. 38
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Vuur op aarde
 
Samen online koffiedrinken
 
Leestip Toon Tellegen
 
Versterking Kinderdienst gezocht
 
Bethlehemkerk:
Open Monumentendag
 
Bethlehemkerk:
Late Summer Fair
 
Startzaterdag 12 september
 
Waar is het lekkerste ijs in het Gooi?
 
Open Bethlehemkerk: impressie 16 juli
 
Zomerstop online kinderdienst.
 
 
 
Zondag 19 juli
 
Aanvang: 10:00 uur
Gezamenlijke viering Diependaalsekerk & Bethlehemkerk
 
Thema: 
‘Geef aan de keizer'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Willem Nijsse
 
 
 
Sterretjes
 
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag 17 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 18 juli
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Zondag 19 juli
[online]
ds. Willem Nijsse i.s.m. Diependaalse Kerk.
 
 
 
 
Maandag 20 juli
 
Dinsdag 21 juli
 
Woensdag 22 juli
Donderdag 23 juli
 
Vrijdag 24 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 25 juli
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Zondag 26 juli:
de 4 PGH kerken samen
ds. Jetty Scheurwater Bethlehemkerk i.s.m. Diependaalse Kerk, Morgenster én Regenboog.
 
 
Samen online koffiedrinken (SOK)
 
Waar is het lekkerste ijs in het Gooi?
 
Save the dates
zaterdag 12 september met fietspuzzeltocht & gezellige BBQ
zondag 13 september viering o.l.v. 20+groep
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard voorstelling over Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 19 juli

Marcus 12: 13-17
 
In die tijd stuurden de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten enkele Farizeeën en Herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: 'Meester, wij weten dat gij oprecht bent en u aan niemand stoort, want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het geoorloofd belasting aan de keizer te betalen of niet? Zullen we hem betalen of niet betalen?' Maar Jezus die hun huichelarij doorzag, antwoordde: 'Waarom probeert ge mij te vangen? Geef mij een tienling, dan zal ik eens zien.' Zij deden het. Jezus vroeg hun nu: 'Van wie is deze beeldenaar en het randschrift?' Ze antwoordden: 'Van de keizer.' Daarop sprak Jezus tot hen: 'Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.' En ze stonden verwonderd over hem.
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
Ds.Willem Nijsse: Vuur op aarde
‘Jullie dachten zeker dat ik vrede kwam brengen?’, horen we Jezus zeggen. ‘Vrede op aarde, is dat wat jullie verwachten?’. Mm ja, ik zal maar antwoord geven voor mezelf. Ik verwachtte dat eigenlijk wel van Jezus. Misschien u ook. Zeker als u het evangelie kent en weet dat de engelen bij de geboorte van Jezus zachtjes zongen: vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
 
Maar Jezus zegt: Nee. Vergeet het. Geen vrede. Maar verdeeldheid. Verdeeldheid? Wie wil er nu verdeeldheid? Als je kan kiezen tussen vrede en verdeeldheid, dan kies je toch voor vrede? Wie wil er nou geen vrede? Jezus lijkt ons helemaal niet te snappen. Hij ziet niet wat we nodig hebben.
 
De vrede waar we zo naar verlangen die neemt hij ons af en de verdeeldheid waar niemand op zit te wachten, die komt hij ons brengen. Waarom komt deze man ons eigenlijk lastigvallen met dit woord waar niemand wat mee kan? Lees meer ...

Samen Online Koffie drinken

Zondag 19 juli is de zevende dienst in de serie over radicale woorden van Jezus.
 
Ook aanstaande zondag drinken we online koffie en dat doen we nu voor de 4e keer gezamenlijk met onze vrienden uit de Diependaalse kerk, de eerste keer samen was eerder dit jaar na afloop van de viering met Hemelvaart.
 
Het thema van komende zondag is: ‘Geef aan de keizer'
 
Ds Willem Nijsse schrijft hierover:
In de tekst die we lazen wordt aan Jezus een politiek gevoelige vraag gesteld. Jezus buigt in zijn antwoord het gesprek een andere kant op. Hij vraagt naar het hart van ieder mens en wil daar liefde zien. Het liefhebben van God is het grootste gebod. Wat betekent dit gebod voor u? Hoe kunnen we groeien in het liefhebben van God?
 
 

Leestip:
Worstelingen der dieren bij Tellegen

Wat is het geheim van de dierenverhalen van Toon Tellegen? “Ieder verhaal heeft toch weer een nieuwe twist, een nieuwe hersenkronkel, een nieuwe ontroerende eyeopener."
 
Een tijdje geleden stond ik met één van onze kinderen voor de boekenkast. “Pap, hoeveel heb je eigenlijk van Toon Tellegen?!” Het was meer een uitroep dan een vraag.
 
Ik heb inderdaad niet weinig van deze schrijver. Vooral zijn dierenverhalen zijn me zeer lief. Honderden heb ik ervan gelezen. En nooit gaan ze me vervelen. Sterker nog: ieder dierenverhaal heeft toch weer een nieuwe twist, een nieuwe hersenkronkel, een nieuwe ontroerende eyeopener.

Versterking Kinderdienstleiding gezocht

Wanneer we na de vakantie weer naar de kerk mogen zal er ook weer kinderdienst zijn. Omdat ons team kleiner geworden is, zijn we op zoek naar  nieuwe kinderdienstleiding.
 
Wij zoeken mensen die het leuk  vinden om op zondagochtend de kinderen een bijbels verhaal voor te lezen, gesprekjes met hen te voeren en te knutselen. Ook als je liever bij een (losstaand) kinderproject helpt, zijn we op zoek naar jou! 
Mail naar Christa@glw11.nl als je meer informatie over de kinderdienst of kinderprojecten wilt hebben.
 
Ik hoor graag van je.
 
Groetjes, Christa Streutker,
Kinderdienst Bethlehemkerk
 
 

Bethlehemkerk: Open Monumentendag

Op Open Monumentendag, zaterdag 12 september 2020 is de Bethlehemkerk van 10.00 – 14.00 uur geopend. De Bethlehemkerk biedt een mooi programma: Marco Goud zal ’s morgens het orgel bespelen en ‘s middags zullen Dianne Heijstee en Marlene Erdmann muzikale bijdragen leveren. Er worden rondleidingen door de kerkrentmeesters verzorgd, die uitleg zullen geven over de geschiedenis en de symboliek in het kerkgebouw. De toegang is vrij.
 
 

Bethlehemkerk: Late Summer Fair

Alleen het weer kan zaterdag 5 september 2020 nog een spelbreker zijn, want de organisatie van de Late Summer Fair heeft alles voor de eerste editie tot in de puntjes voorbereid. De najaarsmarkt met een tiental kramen wordt tussen 10.00 – 15.00 uur gehouden op het eigen grote grasveld van de Bethlemhemkerk. 
 
Zaterdag is er genoeg te beleven tijdens van de Late Summer Fair.
 
 
 
 
Startzaterdag: 12 september 2020!
Doe gezellig mee met de startzaterdag van de Bethlehemkerk. Ook dit jaar zijn er weer volop activiteiten voor jong en oud. De activiteiten starten op verschillende tijdstippen in de middag van 12 september.
 
We ontmoeten elkaar buiten op het plein voor de kerk en op ons eigen grote grasveld, onder het genot van een drankje en een nootje om elkaars verhalen te horen.
 
Vanaf 15:30 begint een heuse puzzelfietstocht door Hilversum.
Daarnaast is er rondom het hele kerkgebouw en grasveld is een route uitgezet om de schepping in zeven dagen uit te beelden. Dit vooruitlopend op het thema van startzondag: Schepping.
 
Dit jaar is er ook weer de traditionele start BBQ (start rond 18.00 uur). De BBQ is dit jaar biologisch en duurzaam van opzet. Zo geven we invulling aan Groene Kerk zijn. Voor de kinderen die dat willen is er een kindermenu. Dit graag vooraf op het inschrijfformulier aangeven. De avond sluiten we rond 20.30 uur af. 
 
Meer details volgen op de website en in de komende nieuwsbrieven.
 
 
 
Waar is het lekkerste ijs van het Gooi?
Waar eet je het lekkerste ijsje van het Gooi? Die vraag gaan we zondagmiddag 26 juli beantwoorden. Verzamelen op de fiets om 13:30 bij de Bethlehemkerk.
 
Er is een parcours langs 5 ijssalons in het Gooi uitgezet. Overal nemen we een ijsje en noteren wat we lekker en minder lekker aan het ijsje vinden. Na vijf ijssalons op de fiets bezocht te hebben gaan we de punten uitdelen en komen we samen tot de keuze van de lekkerste ijssalon van het Gooi.
 
In augustus gaan we dit ook met de tieners ondernemen. Benieuwd of dit tot hetzelfde resultaat leidt
 
 
Open Bethlehemkerk impressie 16 juli
De eerste gaste komt om tien over tien binnen. Ze is verbaasd dat ze de eerste is en ze is bezorgd dat er verder niemand komt. Maar dat komt helemaal goed; één voor één druppelen de gasten binnen en binnen een uur zijn alle stoelen om de hele grote tafel in de kerkzaal weer bezet.
Wat fijn dat ook deze mensen weer naar de Open Kerk kwamen! U bent ook van harte welkom!
 
Elke donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
 
 
 
Zomerstop online kinderdienst
De zomervakantie is voor de kinderen al begonnen. Voor onze kinderdienst begint de zomerstop bij deze ook. Op 23 augustus pakken we de online draad weer op en we zien ook uit naar live-ontmoetingen in de kerk te zijner tijd.
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl