Studie in Cijfers Bijblijver
mei 2014
 
Beste contactpersoon Studie in Cijfers,

Met deze Bijblijver houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rond Studie in Cijfers (SiC). Zoals in de laatste Bijblijver is vermeld, zijn wij op dit moment druk bezig met een update van Studie in Cijfers. In deze Bijblijver vindt u onder andere meer informatie over de laatste ontwikkelingen rond deze update.

Planning update SiC studiejaar 2014-2015
De werkzaamheden voor een nieuwe update van Studie in Cijfers zijn in volle gang. Graag informeren wij u over de volgende belangrijke data:
  • 20 mei: 1e concept plaatjes (in .jpeg) beschikbaar voor instellingen (let op: dit was 22 mei)
  • 2 juni: Deadline inhoudelijke vragen/verzoeken tot aanpassingen n.a.v. 1e concept (let op: dit was 30 mei)
  • 12 juni: Deadline aanleveren toelichtingen en contacttijd
  • 17 juni: 2e concept plaatjes beschikbaar voor instellingen
  • 19 juni: Deadline verzoeken tot aanpassingen n.a.v. 2e concept
  • 23 juni: Definitieve plaatjes beschikbaar voor instellingen en online op Studiekeuze123.nl
In de bestanden die u op 16 mei geleverd heeft gekregen, zijn enkele studentenoordelen opgenomen. Op deze informatie zit een embargo aangezien de studentenoordelen pas op 22 mei openbaar mogen worden. Dit betekent dat u vertrouwelijk met de studentenoordelen moet omgaan en hierover niet extern mag communiceren.

Presentaties bijeenkomst 8 mei 2014 online
Op donderdag 8 mei jl. vond er een bijeenkomst plaats rond de release van Studie in Cijfers. Tijdens deze  bijeenkomst stond kennisdeling rond de implementatie en het gebruik van Studie in Cijfers centraal.

De presentaties van deze bijeenkomst staan online op:
www.studiekeuzeinformatie.nl.

Aanpassing bij arbeidsmarktgegevens Studie in Cijfers Wo
Er zijn geen arbeidsmarktgegevens beschikbaar voor WO-opleidingen op opleidingsniveau. In het plaatje van SiC werd dit weergegeven met een streepje (-). Dit leidde echter tot verwarring, omdat dit streepje ook gebruikt wordt indien een getal bij een opleiding ontbreekt (of niet wordt getoond). Het streepje zal daarom worden vervangen door 'nvt'.

Tussentijdse update van Studie in Cijfers begin 2015
In verband met de verwachte veranderingen rond de conversie van  techniekopleidingen en overige verwachte veranderingen in het opleidingsaanbod later dit jaar, is besloten om begin 2015 een tussentijdse update van Studie in Cijfers uit te voeren. Op deze manier kunnen de verwachte veranderingen in het opleidingsaanbod beter meegenomen worden.

Na de zomer wordt u verder geïnformeerd over deze tussentijdse update van Studie in Cijfers.


Overig nieuws
Studiekeuzeconferentie 22 mei
Op donderdag 22 mei vindt de lustrumconferentie van Studiekeuze123 plaats. Voor deze conferentie met de titel ‘De keus van tegenwoordig. Informatie, inspiratie en innovatie.’ bent u van harte uitgenodigd!

In verband met het vijfjarig bestaan van Stichting Studiekeuze123 zal Minister Jet Bussemaker de conferentie openen.

Meer informatie en inschrijven:
www.studiekeuzeconferentie.nl


Wijzigen contactpersoon Studie in Cijfers of opvragen inloggegevens
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joeri Nortier via het contactformulier of 030-234 66 68.

 
 
In deze Bijblijver:
Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen of universiteiten. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn oriëntatie op zijn studiekeuze. Lees meer over SiC op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
U ontvangt deze SiC Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon SiC. Mocht dit niet juist zijn, neem dan aub contact op met Studiekeuze123.
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.