Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Augustus 2020 nr. 44
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Terug naar de kerk: Gebruikersplan
 
Twee nieuwe diakenen!
 
Op de bank bij
Erik en Lisette
 
IJsproevement: IJsbreker voor tieners
 
Startzaterdag effe puzzelen
 
PGH Primeur: Jongerenviering
 
Vredeswandeling
 
Groene vingers in de Bethlehemkerktuin
 
Midden in het Leven gaat weer van start
 
 
 
Zondag 30 augustus
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
‘Verstaan we elkaar?'
 
 
 
Sterretjes
 
Midden in het Leven vindt toch plaats op vrijdag 25 september.
 
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag 28 augustus
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 29 augustus
 
Zondag 30 augustus
ds. Maarten Hameete
 
 
 
 
Maandag 31 augustus
-
 
Dinsdag 1 september
--
 
Woensdag 2 september
--
 
Donderdag 3 september
 
 
Vrijdag 4 september
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 5 september
 
Zondag 6 september
ds. Jetty Scheurwater
 
Samen online koffiedrinken
 
Save the dates
 
zaterdag 12 september met fietspuzzeltocht
zondag 13 september viering o.l.v. 20+groep
 
PGH Jongerenviering in de Bethlehemkerk op zondag 20 september.
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard voorstelling over Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 30 augustus

Handelingen 2:1-11
 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen», zoals hun door de Geest werd ingegeven.
.....
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.

Terug naar de kerk: Gebruikersplan

Namens de kerkenraad is de commissie Fysieke Kerkdiensten Bethlehemkerk (FKB) in de afgelopen weken druk geweest met het opstellen van een Gebruiksplan voor de Bethlehemkerk wat ons gaat helpen om u als kerkgangers weer fysiek in ons kerkgebouw bij diensten en activiteiten te kunnen ontvangen.
 
De commissie FKB heeft vertrouwen en veiligheid als de kaders voor het Gebruiksplan gesteld. Het uitgangspunt is dat we in vertrouwen op elkaar op een veilige manier in onze kerk kunnen samen komen om God en elkaar te ontmoeten.
 
Nu het Gebruiksplan is goedgekeurd door de kerkenraad gaan we de twee komende zondagen (30 aug 2020 en 6 sept 2020) zogenaamde oefendiensten houden om de weg te plaveien naar zondag 13 september 2020 wanneer de 1e kerkdienst is gepland.
 
 
 
Twee nieuwe diakenen!
 
Op zondag 13 september zullen Daan Janson en Jelle Wesselius worden bevestigd in het ambt van diaken. Zowel Daan als Jelle hebben eind vorig jaar een poosje meegekeken en proef gedraaid bij de diaconie. Vervolgens hebben zij dit jaar beide geheimhouding afgelegd, zodat zij een eerste stap konden maken in het kerkenraadswerk. Een bevestiging kon steeds niet gepland worden, vanwege de coronacrisis.
 
Gelukkig kan dit nu wel en hopen we hen op 13 september te kunnen bevestigen en de zegen van God mee te geven. We zijn als kerkenraad dankbaar en blij dat Daan en Jelle ons team komen versterken en samen met ons willen mee helpen bij het dienen, voorgaan en ondersteunen van de gemeente.
Ds. Aster Abrahamsen
 

Op de bank bij Erik en Lisette

Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt.
 
Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank.
 
Afgelopen week waren we te gast bij Erik van Halsema en Lisette Prinsen:
 
 
 

IJsproevement: IJsbreker voor tieners

In navolging van het ijsproevement voor volwassenen afgelopen zomer op zondag 26 juli, gaan we op zondag 30 augustus voor eens en altijd beslissen waar het lekkerste ijs in het Gooi te koop is. We beginnen om 14 uur onderaan de toren van de Vitus bij Kings en daarna fietsen we door naar Blaricum en via een omweg terug naar Hilversum om daar ook het ijs te testen. Rond half 6 zijn we weer terug.
 
Alle PGH-jongeren zijn uitgenodigd. Bij het begin van het nieuwe seizoen is het de kerk die trakteert.
 
 

Startzaterdag 2020: effe puzzelen

Doe gezellig mee met de startzaterdag van de Bethlehemkerk. Ook dit jaar zijn er weer volop activiteiten voor jong en oud. De activiteiten starten op verschillende tijdstippen in de middag van 12 september.
We ontmoeten elkaar buiten op het plein voor de kerk en op ons eigen grote grasveld, onder het genot van een drankje en een nootje om elkaars verhalen te horen.
 
Vanaf 15:15 begint een heuse puzzelfietstocht door Hilversum.
Vanaf 16:00 is iedereen welkom, die niet mee op de fiets puzzeltocht gaat.
We bieden de Bethlehemkerk babbelbox aan, een box met allemaal verschillende leuke vragen om met de ander in het gesprek te verkennen en zo elkaar beter te leren kennen.Daarnaast is er rondom het hele kerkgebouw en grasveld een route uitgezet om de schepping in zeven dagen uit te beelden. Dit vooruitlopend op het thema van startzondag: Schepping. Iedereen (jong en oud) is uitgenodigd om een creatieve bijdrage te leveren aan deze zeven scheppingsdagen.
 
Dit jaar is er geen traditionele BBQ, maar komt er een heuse foodtruck (start rond 17.30 uur). Ons grote grasveld verandert zaterdag in een gezellig besloten terrein, met naast de foodtruck ook een koffiebar en een ijsbar.
 
Het is nog een beetje puzzelen voor de commissie om met alle Corona voorzorgmaatregelen tot een goed plan en logistiek te komen. We willen dit betrouwbaar, goed en veilig voor iedereen kunnen aanbieden. De details volgen de komende week.
 

PGH Primeur: Jongerenviering

Een primeur in Hilversum: een oecumenische en bovenwijkse jongerenviering van de RK Emmaus-Paulusparochie en de drie Protestantse wijkgemeenten Regenboog, Morgenster en Bethlehemkerk.
 
Het thema van de Vredesweek ‘Vrede verbindt verschil’ spitsen we toe op de waardering voor mensen van verschillende huidskleur onder het motto ‘De kracht van verschil’.
 
We worden hiertoe gemotiveerd door wat er speelt in de wereld, het racistisch geweld dat overal aan de orde is. We worden geïnspireerd door de ‘Black Lives Matter’-beweging, door Martin Luther King, maar ook door Typhoon, door ‘Mayenziwe’ een lied van christenen uit Zuid-Afrika en nog veel meer.
 

Vredeswandeling 20 september

De raad van kerken draagt ook dit jaar bij aan de vredeswandeling van het platform vrede Hilversum. Dit jaar wordt om 14.00 gestart op de kerkbrink met een ritueel van het aansteken van zeven fakkels met bijdragen van verschillende organisaties. Daarna volgt een korte wandeling naar het gemeentehuis langs het MH17 monument. Bij het gemeentehuis is nog volop ruimte voor onderling gesprek.
 
 
 
 
Groene vingers: Bethlehemkerktuin
Zaterdag 29 augustus gaan we weer aan de slag met de kerktuin. We kunnen alle hulp gebruiken, heb je wel of juist geen groene vingers. Beide handen zijn welkom. Om 9:00 staat de koffie voor jullie klaar. Heb je zelf tuingereedschap, neem dat dan mee, dan grijp je zeker niet mis. Wij zorgen weer voor koffie en iets lekkers.
 
Nu de activiteiten in de kerk weer toenemen én we vanaf zondag 13 augustus weer echt samen naar de kerk kunnen gaan, verdient de tuin aandacht en een snoeibeurt. Samen maken we de tuin klaar voor het startweekend. Alle handjes zijn welkom, ook gemeenteleden die geen groene vingers hebben.
 
Kom a.s. zaterdag 29 augustus ons helpen, de koffie staat om 9.00 klaar!
 
 
Midden in het Leven weer van start

De eerste avond van MIHL dit seizoen zal op vrijdag 25 september plaatsvinden ipv een week eerder, wat eerder gepubliceerd is.

Het gaat volgens het oude concept met American diner en programma, wel uiteraard met in acht neming alle regels van het gebruiksplan, zorgvuldig met elkaar en veilig. Verdere informatie over het programma volgt nog.

Je kan je alvast opgegeven dmv een mailtje naar middeninhetleven@bethlehemkerk.nl 

en geef dan meteen even door wat je meeneemt voor het eten en/of drinken.

 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl