Bethlehemkerk                                                   
November 2021 nr. 43
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Eeuwigheidzondag: Een rode draad van hoop
 
Thema-avond 'Begraven in Hilversum' 
 
Open brief aan regering naar aanleiding van de klimaattop
 
Verder aanscherpen coronamaatregelen
 
Vanuit de wijkkerkenraad 15 november 2021
 
Tuinruimers in de kerktuin Bethlehemkerk
 
Hilversumse jongeren overnachten in vluchtelingentent
 
Workshop met LEGO® SERIOUS PLAY®
 
Kerstinzamelingsactie voor Limburg
 
Kerstwandeling: verkeersregelaar gezocht
 
Kerstavond:
Carols en Engelse kerstliederen zingen
 
Grote Kerk:
Escape room
 
Sinterklaasactie Present
 
CHRCH-app: Samen ontdekken

Start van de Levende Adventskalender 2021
 
Plaatsing Vredesboom door burgemeester Broertjes
 
Geïnspireerd leven:
Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven
 
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 21 november
 
Gedachteniszondag
LZKJ
Eeuwigheidszondag
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Een rode draad van hoop'
 
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 19 november
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 20 november
 
 
 
 
Zondag 21 november
ds. Jetty Scheurwater
Gedachteniszondag
 
 
Dinsdag 23 november
 
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Woensdag 24 november
 
Bijbelcafé: Geannuleerd!
 
Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 27 november
 
 
Zondag 28 november
ds Yco van der Goot 
 
 
Save the date!
 
Plaatsing Vredesboom  burgemeester Broertjes
 
 
Zondag 21 november
 
Romeinen 8: 31-39
God houdt van ons
 
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"VERBONDEN"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
U kunt de kerkdiensten bezoeken zonder vooraf te reserveren. In de kerk zijn mondkapjes verplicht. Dit betekent dat u bij binnenkomst tot het moment dat u een zitplaats heeft een mondkapje draagt. Eenmaal op plaats kan het mondkapje af.
 
U kunt de dienst ook online meevieren, de onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk. De liturgie van de dienst met de informatie over de kerkdiensten en de collecten zijn te vinden op onze website onder ‘Volg hier online vieringen’.

Eeuwigheidzondag: Een rode draad van hoop

Op deze zondag, zondag 21 november, dat we onze geliefden die gestorven zijn gedenken, gaat het over hopen. Liever over hopen als werkwoord, dan over hoop, het zelfstandig naamwoord. We sluiten met ‘hopen’ de eerste serie lezingen over ‘Vruchten van de Geest’ af. De serie krijgt na Pasen een vervolg. De leesroosterseries geven concreet gezicht aan het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’, klik hier voor het totaal overzicht van de zeven vieringen.
 
Klik hier door naar de liturgie voor deze zondag.
 

Thema-avond 'Begraven in Hilversum' 

Aanstaande zondag is het Eeuwigheidszondag, de dag waarop de kerken de mensen herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Aan de vooravond van deze dag, op zaterdag 20 november, spreekt mevrouw F. Wisse Smit in de Grote Kerk over het thema begraven.
 
Gospelkoor Edoza zorgt voor een muzikale bijdrage aan het programma. Na het plenaire gedeelte wordt aansluitend de tentoonstelling over de geschiedenis van de Grote Kerk geopend.
 

Open brief aan regering naar aanleiding van de klimaattop

“Nu de COP26 afgerond is, willen we als vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland de Nederlandse overheid aanmoedigen zich ambitieus te verhouden tot de gemaakte afspraken, en te doen wat in haar macht ligt om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken.”
 
Zo begint de brief die scriba René de Reuver, bisschop Gerard de Korte en ds. Karin van den Broeke, teamleider Kerk in Actie aan de regering sturen.
 
 

Verder aanscherpen coronamaatregelen

In aansluiting op de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november 2021 is het helaas noodzakelijk de maatregelen wederom aan te scherpen in de Bethlehemkerk.
 
Vanaf 13 november 2021 gelden de volgende maatregelen tijdens de kerkdienst:
 • Bij klachten blijft u thuis en laat u uw testen bij de GGD.
 • Thuis wast u uw handen en bij aankomst in de kerk desinfecteert u uw handen.
 • U hoeft zich niet op te geven voor alsnog voor de kerkdienst via Eventix.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • We houden 3 stoelen vrij tussen de kerkgangers tenzij we uit een huishouden komen.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en bij verplaatsing in de kerk.
 • U kunt de kerk ingaan en uitgaan via de zijingang.
 • Als u eenmaal op uw stoel zit mag het mondkapje af.
 • De predikant en ambtsdragers dragen geen mondkapje wanneer zij naar het liturgisch centrum lopen en weer terug.
 • Na afloop van de dienst blijven we koffie drinken op veilige afstand van elkaar en bij verplaatsing dragen we een mondkapje.
 • Collecteren zal plaatsvinden d.m.v. de collecteschalen of digitaal.
 • De diensten blijven on-line aangeboden worden.
 

Vanuit de wijkkerkenraad 15 november 2021

Een warm welkom voor de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht.

Dit seizoen bieden we de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht die dat willen de gelegenheid om alvast met iemand kennis te maken of een groepsactiviteit bij te wonen.
We noemen in dit kader de Levende Adventskalender, waar beide kerken aan mee doen en we over en weer al bij elkaar op bezoek kunnen gaan.
 
Namens de kerkenraad zullen ouderlingen en predikant bepaalde groepen benaderen om hun activiteit/groep bekend te maken bij leden van de GK Loosdrecht, voor wie die groep leuk zou kunnen zijn om aan mee te doen.
 
 
 
Tuinruimers in de kerktuin Bethlehemkerk
Tuinieren rond de Bethlehemkerk, zaterdag 27 november as. is het weer zover. De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
 
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Wel zelf graag eigen tuingereedschap meenemen.
 
Aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 
Hilversumse jongeren overnachten in vluchtelingentent
 
In de nacht van 20 op 21 november brengen Hilversumse jongeren een nacht door in een vluchtelingentent. Daarmee willen zij ervaren hoe het is om in een zo’n tent te moeten leven en te overnachten. De tent is tijdelijk opgezet op het grasveld voor De Morgenster, de kerk aan de Seinstraat in Hilversum-Noord. Dit onder het motto ‘Tenten-actie voor Lesbos’.
De jongeren collecteren overdag in het winkelcentrum Seinhorst voor de actie ‘Geef licht aan vluchtelingen-kinderen in Griekenland’, een actie van de Protestantse Kerk in Nederland. De actie richt zich op voedsel, kleding, zorg en onderwijs voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen.
 
Lees hier verder...
 

Workshop met LEGO® SERIOUS PLAY®

De Bijbel spreekt over ‘vruchten van de Geest’. Denk aan geduld, vertrouwen, vriendelijkheid, zelfbeheersing…
 • Waar zijn eigenschappen als deze al zichtbaar in jouw leven?
 • Waarin zou je willen groeien?
 • Hoe zou je dat kunnen doen?
Met vragen als deze ga je onder leiding van Kaj ten Voorde aan de slag in de workshop ‘Vruchten van de Geest’.
We gebruiken de LEGO SERIOUS PLAY-methodiek, een uitdagende én ontspannen manier om al bouwend nieuwe inzichten op te doen.
 
 

Kerstinzamelingsactie voor Limburg

U herinnert zich vast nog wel de inzamelingsactie voor Limburg eerder dit jaar, na de overstromingen.

De mensen daar zijn nog altijd niet uit de problemen, zeker de minima niet.
Daarom een nieuwe actie: Kerstinzameling Limburg 2021 in de Bethlehemkerk!
 
Nog steeds zijn de mensen in Limburg niet uit de ellende. Verzekeringen hebben nog niet uitgekeerd. Mensen moeten zichzelf maar bedruipen. En als je dan ook nog onder de minimagroep valt, staat het water je echt aan de lippen.
 
Ook voor deze mensen in Limburg komt de decembermaand eraan, met Sinterklaas en Kerst.
 
 
We zien u graag in de Bethlehemkerk op 26 of 27 november.
 
Helpende handen op vrijdag 26 en zaterdag 27 november zijn weer zeer welkom.
Graag mail naar: limburg@bethlehemkerk.nl
 

Kerstwandeling 2021: verkeersregelaar gezocht

Het blijven onzekere tijden. We hopen dat zondag 19 december de jaarlijkse kerstwandeling tussen 17.00 en 19.00 uur door kan gaan.
 
Wij zijn in elk geval druk bezig met de voorbereidingen.
 
We zijn nog op zoek naar minstens 3 vrijwilligers die verkeersregelaar willen zijn. Zij moeten hiervoor een kort online examen afleggen.
Lijkt het je leuk?
 

Kerstavond:
Carols en Engelse kerstliederen zingen
 
Wat hebben we vorig jaar met Kerst de koorzang gemist. Gelukkig mogen we nu weer zingen met elkaar.
 
Zin om mee te doen met het projectkoor op Kerstavond 24 december?
We zingen Carols/ Engelse kerstliederen en worden begeleid door orgel en trompet.
 
 

Grote Kerk: Escape room

Hilversum, 3 december 1971 - de kerk staat in brand! Voordat het vuur alles verteert, worden nog snel enkele kostbaarheden gered...
 
Doorkruis met een groepje van 4 tot 6 deelnemers de Grote Kerk en probeer samen al puzzelend binnen een uur de oplossing van deze escape room te vinden.
 
Deze activiteit is leuk van jong tot oud, iedereen kan meedoen*. Wel is het aan te raden dat in elk groepje tenminste 1 persoon 12 jaar of ouder is. Deelname aan de escape room is gratis.
 

Sinterklaasactie Present
Help jij kinderen in Hilversum aan een fijne Sinterklaas?
 
 
Zaterdag 20 november is het zo ver. 180 kinderen worden door de gemeente Hilversum getrakteerd op een bioscoopbezoek! Kinderen die zelden een uitje hebben en in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien. Veel van deze kinderen horen bij gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. De kinderen krijgen voor dit uitje een speciale uitnodiging. De uitnodiging en het uitje worden geregeld door Versa Welzijn en gefinancierd door de Gemeente Hilversum.  
 
Tijdens dit bioscoopbezoek komt Sinterklaas op bezoek.
Stichting Present wil graag al deze 180 kinderen via Sinterklaas een Sinterklaascadeau geven. Wil jij voor een cadeau van 15 euro zorgen voor één van deze kinderen? We hebben jou nodig als Hulpsint. Doe je mee? Geef je op via onze website!
 
 

CHRCH-app: Samen ontdekken

Het is alweer even geleden, maar tijdens het startweekend zijn we gestart met het gebruik van de CHRCH-app. Inmiddels is de app al door ruim 90 Bethlehemkerkers in gebruik. Super leuk! Toch lijkt het erop dat nog niet voor iedereen duidelijk is wat je precies met de CHRCH-app kunt doen. Daarom willen we graag stap voor stap samen met jullie de verschillende functies van de app verder ontdekken. Deze week: Meldingen en nieuwe berichten op het startscherm.
Meldingen van de app
Als je nieuw bent op de CHRCH-app staan meldingen standaard uit. Lekker rustig misschien, maar wellicht niet zo praktisch? Uiteraard is niet alles voor iedereen even interessant. Daarom kun je per kanaal aangeven of je hier wel of niet meldingen (notificaties) van wilt ontvangen. Wil je dus wel meldingen van nieuws, maar niet van de babbelbox dan kan dat! 
 

Het is bijna zover!
De start van de Levende Adventskalender 2021
 
Op 28 november a.s. begint de reis van de Levende Adventskalender in het Raadhuis van Hilversum om vervolgens via verschillende kerken, buurthuizen, een restaurant, een speeltuin, een omroepgebouw en een creatieve vrijplaats heel Hilversum en Nieuw Loosdrecht te doorkruisen.
 
Op elk van deze plekken bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee en inspirerende ontmoetingen met buurtgenoten. U kunt zonder aanmelding langskomen bij de locaties op de data en tijdstippen die in het schema zijn opgenomen. Klik hier voor de flyer en het schema. Er zijn geen kosten aan verbonden en u mag zo vaak meedoen als u wilt.
 

Plaatsing Vredesboom door burgemeester Broertjes
 
Op dinsdag 30 november plant burgemeester Broertjes een ‘Hiroshima-vredesboom’ in de tuin van de Kapel. Dit eerbetoon wordt de burgemeester gegund als blijk van waardering voor zijn verbindende kwaliteiten en persoonlijke betrokkenheid bij een diversiteit aan mensen.
 
 

Geïnspireerd leven:
Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven

In dit Protestants Perspectief gaat scriba René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. “Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar."
 
Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de onverdraagzaamheid wordt. De onderlinge saamhorigheid van het begin van de pandemie is grotendeels verdampt. Dat er geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt angstig en onzeker. We zijn corona-moe, irritaties lopen op en onvrede groeit. 

Virus als splijtzwam

Sterker nog: de verschillende meningen over hoe het virus te bestrijden, zijn een gevaarlijke splijtzwam geworden in onze samenleving. Ons begrip van de coronamaatregelen wordt bepaald door onze persoonlijke visie op en ervaringen met het virus. Ben je sterk en gezond, dan kijk je er anders naar dan wanneer je een zwakkere gezondheid hebt. Werk je in de zorg of in de evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe om te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan corona of wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat allesbepalend.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00