Samen Succes zet zich in voor:

 • het verbeteren van faciliteiten van scholen in West-Pokot, Kenia
 • het geven van voorlichting over de gevaren van meisjesbesnijdenis, gezinsplanning en het belang van onderwijs
 • het toekennen van onderwijsbeurzen
 • het ondersteunen van waterprojecten.

Wij willen hiermee verschil maken in het leven van mensen die vooruit willen, maar minder kansen krijgen dan wij. We werken samen met Ghomicho, een lokaal team waarmee we bijna dagelijks contact onderhouden.

 

Leerlingen van de lagere school in Sokogh


In deze nieuwsbrief

- Terugblik
- Gerealiseerde projecten in 2020
- Plannen voor 2021
- Nieuwe website
- Financieel jaarverslag
- Colofon
 

Terugblik

Het jaar 2020 kende veel uitdagingen voor de inwoners van de Pokotstreek. Door aardverschuivingen vanwege zware regenval werden, na 2019 ook in 2020, veel mensen getroffen. Hut en oogst werden vernield, wegen weggeslagen, bruggen verwoest. Vanaf maart 2020 kreeg ook Kenia te maken met coronamaatregelen. Voor veel inwoners van Pokot betekende dit: nog moeilijker rondkomen. Een van de maatregelen die werden genomen, was dat alle scholen en universiteiten dicht gingen. Vooral voor meisjes en jonge vrouwen bleek de sluiting van de scholen zeer nadelig. Meisjesbesnijdenis laaide weer op, zag ons lokale team. Na besnijdenis kunnen meisjes worden uitgehuwelijkt. Dat scheelt weer een mond om te voeden en het levert de ouders koeien op. Het betekent doorgaans het einde van de schoolcarrière van meisjes. Omdat de positie van meisjes kwetsbaarder was, heeft ons lokale team Ghomicho extra voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en zelfs zendtijd ingekocht bij de lokale radio-omroep. Gelukkig zijn de scholen na negen maanden sluiting in het nieuwe jaar weer geopend. Alle leerlingen beginnen opnieuw in het leerjaar waarin zij vorig jaar zaten.

We zijn er trots op dat onze sponsors en donateurs in 2020 veel projecten mogelijk hebben gemaakt. Onze mensen ter plaatse hebben hard gewerkt om alle projecten uit te voeren. Nieuwe faciliteiten zorgen voor een betere start in het nieuwe jaar. Namens de scholen en Ghomicho: heel hartelijk bedankt!


Stafgebouw voor de lagere school van St. John Komigh, nabij Mbara


Gerealiseerde projecten in 2020

Onderstaande projecten hebben we het afgelopen jaar met uw hulp kunnen uitvoeren.

Algemeen

 • 19 voorlichtingsbijeenkomsten over de gevaren van meisjesbesnijdenis en aanverwante zaken, in gemeenschappen en met (voormalig) besnijdsters en 3 radio-uitzendingen om het bereik te vergroten. Leiders van gemeenschappen deden regelmatig een beroep op voorlichtster Ruth Loseker om aanstaande besnijdenisrituelen te voorkomen en uitgebreid met de mensen in gesprek te gaan. Zo verbleef Ruth langdurig in de nomadendorpen, sprak met de ouders, besnijdsters, meisjes en toekomstige echtgenoten. Dit vergde de nodige tijd, overredingskracht en tactiek. Op deze manier heeft Ruth een aanzienlijk aantal besnijdenissen weten te voorkomen. Constante aandacht en gesprek blijven voorlopig noodzakelijk.
 • noodhulp n.a.v. aardverschuivingen en de coronapandemie
 • 41 studenten ondersteund met beurzen en de aanloop naar een baan (sollicitaties/reiskosten). De overheid heeft toegezegd dat de betaalde schoolgelden van 2020, vanwege de schoolsluiting, nu deels gebruikt kunnen worden voor 2021.

Bouwprojecten in de Mbaravallei

 • slaapgebouw voor de lagere school in Onoch
 • slaapgebouw voor de lagere school in Ngoyomwo
 • schoollokaal voor de lagere school in Iyoon
 • stafgebouw voor de lagere school in St. John Komigh
 • schoolbanken voor de lagere school in Cheptem en St. John Komigh
 • uitbreiding waterproject Karembana voor Kaporo en Iyoon

Bouwprojecten in de Masol Hills

 • schoollokaal voor de lagere school in Sisit
 • 2 klaslokalen voor de Mnokowo lagere school in Paro
 • toiletten voor de lagere school in Poghoi
 • 2e klaslokaal voor de lagere school in Runo


Slaapgebouw voor Onoch lagere school


Plannen voor 2021

Voor 2021 hebben we samen met ons lokale team Ghomicho een lijst met mogelijke projecten gemaakt. Onderstaande projecten hebben de eerste prioriteit:

Algemeen

 • organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten en bouw van een Informatiecentrum meisjesbesnijdenis en gezinsplanning in Kapenguria
 • verlenen van onderwijsbeurzen

Mbaravallei

 • stafgebouw voor de lagere school in Sapoyi
 • gezondheidspost voor Mungat, Mbara
 • 2 klaslokalen voor de lagere school in Sokogh
 • stafgebouw voor de lagere school in Kapsoo

Masol Hills

 • slaapgebouw voor de middelbare school in To’osikirio
 • slaapgebouw voor meisjes van de lagere school in Sokka
 • 40 bedden en 80 matrassen voor het slaapgebouw van de lagere school in Onoch
 • 40 bedden en 80 matrassen voor het slaapgebouw van de lagere school in Cherelion
 • klaslokaal voor de lagere school in Chepkaghun

Voorlichtingsbijeenkomst over de gevaren van meisjesbesnijdenis


   
Nieuwe website

Onze stichting heeft een nieuwe website. Het adres is ongewijzigd: www.samensucces.com. Op de site plaatsen wij regelmatig nieuwsberichten over projecten en gebeurtenissen.

Wilt u meer weten over de projecten die wij in 2020 hebben afgerond? Lees dan verder op onze gerealiseerde projecten-pagina. U vindt er ook foto’s van de projecten.

 
   

Nieuwe website van Samen SuccesRuth Loseker van Ghomicho tijdens een voorlichtingsbijeenkomst

Simon Limangole van Ghomicho deelt mondmaskers uit tijdens een voorlichtingsbijeenkomst

Uitbreiding waterproject Karembana

Lydia Chebet viert het behalen van haar bachelor in haar dorp Chepotwo, nabij Mbara

Samen succes Jonge mannen in Masol "Stop de besnijdenis en vroege huwelijken"

Financieel jaarverslag 2020

d

Vlag in de mast bij de lagere school in Mbara

Kinderen uit een gezin in Tiskaya Valley, boven Mbara


Colofon

De stichting heeft als doel het ondersteunen van kansarme regio’s in de Riftvallei, met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

bestuur
voorzitter: Petra Munneke
secretaris: Margriet Jeninga
penningmeester: Wim Vosman
bestuurslid: Kees de Meij

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
tel: 06-26222586
schip Chateauroux,
Javakade 73,
1019 SZ Amsterdam
www.samensucces.com

giften
IBAN NL81 INGB 0009523574 t.n.v. Samen Succes in Amsterdam

>terug naar inhoud>


www.samensucces.com

opmaak: Kees Reniers: info@keesreniers.nl