Oktober 2019
In deze Studie in Cijfers Bijblijver
 • Studie in Cijfers geactualiseerd
 • Aanpassen van de toelichting
 • Publicatie op Studiekeuze123.nl
 • Gebruik iFrame of QR-code bij gebruik
 •  
  Studie in Cijfers geactualiseerd
  Met de release van de Studiekeuzedatabase van 23 oktober jongstleden is Studie in Cijfers geactualiseerd. Nadat in mei de studentaantallen, percentages doorstromers en diplomacijfers enzovoort zijn ververst, zijn nu ook de NSE-resultaten van 2019 verwerkt. Dat heeft géén gevolgen voor de plaatjes van de hogescholen, maar wel voor de plaatjes van de universiteiten.
   
  Aanpassen van de toelichting
  De toelichtingen die zijn ingevoerd in de huidige afbeeldingen, passen na deze Studiekeuzedatabaserelease, mogelijk niet meer bij de actuele situatie. U kunt deze toelichtingen daarom aanpassen. De nieuwe Studie in Cijfers afbeeldingen zijn vanaf donderdag 24 oktober beschikbaar via het dashboard van Studiekeuze123.nl. Hier vindt u ook de geactualiseerde verantwoordingen.
   
  Publicatie op Studiekeuze123.nl
  We verwachten dat het aantal noodzakelijke aanpassingen zeer beperkt zal zijn en zijn daarom voornemens om de geactualiseerde afbeeldingen op woensdag 30 oktober te publiceren op Studiekeuze123.nl. Het blijft mogelijk om ook na die datum toelichtingen aan te passen. De latere wijzigingen worden ook verwerkt in de al gepubliceerde afbeeldingen.
   
  Gebruik iFrame of QR-code bij gebruik
  We adviseren om bij de publicatie van de afbeeldingen op de eigen website gebruik te maken van een iFrame met een verwijzing naar de url zoals deze ook gehanteerd wordt op Studiekeuze123.nl. Als er dan wijzigingen worden doorgevoerd, dan worden de plaatjes op uw website ook automatisch bijgewerkt. Voor de brochure adviseren wij gebruik te maken van de QR-codes. Deze verwijzen naar dezelfde url, waardoor ook de brochures up-to-date blijven.
   
  De url's zijn als volgt opgebouwd:
  • Nederlands: http://www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers/brinnummer/opleidingscode
  • Engels: http://www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers/brinnummer/opleidingscode/en
   
  Vragen?
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans van Driel via info@studiekeuze123.nl of 030-303 91 00.
  Studiekeuze123
  Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
   
     
  Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt en verspreid objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland.