JANUARI 2016
In deze nieuwsbrief
  • Nationale Studenten Enquête 2016 van start
  • Studiekeuzeconferentie: Praat mee over decentrale selectie of LOB
  • 1 miljoen bezoeken Studiekeuze123.nl
 
Nationale Studenten Enquête 2016 van start
Op maandag 11 januari is de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) van start gegaan. Ruim 700.000 studenten worden in dit onderzoek uitgenodigd om hun mening te geven over hun studie en instelling.

Deze studentenoordelen worden door de hoger onderwijsinstellingen gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Ook worden ze per opleiding getoond op www.studiekeuze123.nl. Studiekiezers kunnen zo zien hoe een opleiding wordt beoordeeld door de huidige studenten. De resultaten worden 12 mei bekend gemaakt.

Om studenten te laten zien waarom meedoen aan de NSE van belang is, is er een speciaal filmpje gemaakt waarin twee studenten en een docent vertellen hoe er concreet aan de slag is gegaan met de resultaten van de NSE.
 
Studiekeuzeconferentie: Praat mee over decentrale selectie of LOB
Tijdens de Studiekeuzeconferentie op donderdag 17 maart discussiëren we graag met u over het studiekeuzeproces en het verbeteren van de aansluiting tussen vo/mbo en ho. Ook onze sprekers in de parallelle middagsessies willen het gesprek aangaan! Bijvoorbeeld over decentrale selectie of de verscherpte instroomeisen bij de Pabo. Nieuwsgierig naar de inhoud en sprekers? Bekijk het programma en meld u aan.
 
1 miljoen bezoeken Studiekeuze123.nl
Het jaar 2015 hebben we afgesloten met ruim 1 miljoen bezoeken aan onze website www.studiekeuze123.nl. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! Het bekijken van objectieve, vergelijkbare informatie over de verschillende opleidingen blijft immers voor studiekiezers van belang. Lees meer
 
Bijeenkomsten
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.