Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2018 nr. 39
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Wat je wil weten,
maar niet weet
 
Najaarsactie: Voedselbank
 
Festival van ontmoeten
 
Tuinruimers
 
Beroepingscommissie
 
Sirkelslag kids
 
Laatste zondag
kerkelijk jaar
 
Bovenwijks volleyballen
en tienerviering
 
Met Bach naar Kerst
 
Midden in het leven
in november
 
Concertkoor NSF: Weihnachtsoratorium
 
Voltooid leven
 
 
 
Zondag 18 november
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
Voorgangers:
ds. Maarten Hameete
 
Sterretjes
 
Nieuw rekeningnummer van de diaconie van de Bethlehemkerk:
NL79RABO 0373711794
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
in dienst bij PgH
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid.
 
Bijbel In voor uw december aankopen.
 
Het kerkelijk bureau zoekt vrijwilligers ter ondersteuning van de werkzaamheden bij het kerkelijk bureau.
 
AGENDA
 
Vrijdag 16 november
 
Zaterdag 17 november
"Festival van Ontmoeten" bij het Apostolische Genootschap 
 
Zondag 18 november
ds. Maarten Hameete met een 'Dubbeltje op zijn kant'
 
Maandag 19 november
Kerkenraad Bethlehemkerk 
 
Dinsdag 20 november
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Open kerk met koffie en expositie
 
Woensdag 21 november
 
Lezing over thema'Voltooid leven'
 
 
Donderdag 22 november
Open kerk met koffie en expositie
 
Vrijdag 23 november
Taizéviering bij Casella 
 
Zaterdag 24 november
 
 
Zondag 25 november
 
Laatste zondag kerkelijk jaar met herdenking overledenen
 
 
SAVE The DATE
 
Dinsdag 11 december
 
Zondag 16 december Kerstverhaal met lichtjesoptocht door Hilversum Zuid
 
 

Zondag 18 november

Marcus 12: 41-44
 
Geld van een weduwe 
 
Jezus ging in de tempel bij de geldkist zitten. Hij keek hoe de mensen geld in de kist deden. Veel rijke mensen gaven veel geld. Er kwam ook een arme weduwe. Zij deed twee muntjes in de geldkist. Die waren bijna niets waard. Toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Die arme vrouw heeft het meest gegeven van allemaal. ....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Zorg voor de wereld"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Wat je wil weten, maar niet weet.
Laat het ons weten!
  
 
De werkgroep communicatie van de algemene kerkenraad heeft een enquête opgesteld. Doel van de enquête is om een beeld te krijgen van de wensen rond communicatie.
 
Het is van groot belang dat heel veel leden de enquête invullen, want zo krijgen we een representatief beeld.
 
Volgend week wordt de enquete beschikbaar gesteld via de Kerkbrink en de websites van onze vijf PgH wijkgemeentes.
 
De enquete zal aanstaande zondag 18 november ook in papieren vorm aanwezig zijn in de Bethlehemkerk. Het ingevulde vragenformulier kan worden ingeleverd bij Piet Meindertsma, Arturo Perin of de koster.
 
 
 
Najaarsactie: voedselbank
Zaterdag 1 december organiseren we net als afgelopen jaren weer een Voedselbankactie. Bij de Albert Heijn op de Heigalerij en bij de Lidl en de Albert Heijn in Winkelcentrum Kerkelanden gaan we het winkelend publiek weer vragen om een paar extra boodschappen te doen voor mensen die het hard nodig hebben. Dit jaar is de actie iets eerder dan voorgaande jaren. Zaterdag 1 december is, zo vlak bij de start van de feestmaand december, een mooie gelegenheid om de voedselbank een flink hart onder de riem te steken. 
 
 
Festival van ontmoeten
 
 
 
 
 
 
 
  
Zaterdag 17 november zal er in navolging van het grootse festival van vertrouwen in 2017 opnieuw een festival vanuit de vrijzinnige stromingen in Hilversum worden georganiseerd. 
 
Ditmaal wordt er een “Festival van Ontmoeten” tussen 14.00 en 17.00 uur gevierd bij het Apostolische Genootschap op de La Rivièrestraat  in Hilversum. Het thema “ontmoeten” zal deze middag centraal staan. Hoe ontmoeten wij als christelijke stromingen elkaar en hoe ontmoeten wij de mensen in de samenleving om ons heen. Lees meer ...
 
Bethlehemkerk tuinruimers
 
Tuinieren rond de Bethlehemkerk, zaterdag 24 november is het weer zover. De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Wel zelf graag eigen tuingereedschap meenemen.
Aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 
 
Mededeling over het beroepingswerk
 
 
 
 
 
 
  
Vanuit de wijkkerkenraad wordt u medegedeeld dat de beroepingscommissie een gesprek heeft gevoerd
met ds. Maarten Hameete om te verkennen of hij beschikbaar zou zijn voor de vacature van predikant op tijdelijke basis.
Maarten Hameete heeft kenbaar gemaakt dat hij, vanwege praktische bezwaren, niet beschikbaar is voor deze functie.
De wijkkerkenraad betreurt dit maar respecteert uiteraard zijn afwegingen en zijn besluit.
De beroepingscommissie gaat intussen door met de zoektocht naar een geschikte kandidaat. We wensen de leden van harte veel succes en zijn in afwachting van hun berichten.
 
Sirkelslag Kids
Vrijdagavond 16 november vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
 
Het thema dit jaar is 'Vertrouw op God'. Het verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie beland. Maar Mozes staat op, om samen met God, hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun ellende.  Lees meer...
 
 
 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar
 
 
 
 
 
Zondag 25 november sluiten we het kerkelijk jaar 2017-2018 af.
 
We gedenken alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De familieleden zijn uitgenodigd om bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn.
 
Tijdens de dienst worden alle namen genoemd en namens de gemeente wordt voor iedere overledene een kaars aangestoken.
 
 
Bovenwijks volleyballen
en tienerviering
 
Afgelopen zaterdag hadden we het bovenwijkse volleybaltoernooi. Met zo'n 30 jongeren van 5 kerken hebben we een avond fanatiek volleybal gespeeld. We hadden 6 teams en iedereen speelde volgens een speelschema, door Christiaan Trommel gemaakt, tegen elkaar. Uiteindelijk was er een team, van de Grote Kerk, de winnaar en ging met de beker naar huis. Het was gezellig en leuk! Voor herhaling vatbaar. 
 
De volgende gezamenlijke activiteit is de gezamenlijke tienerviering, komende zondag 18 november om 10:00 in de Morgenster.
 
 
 
 
 
Met Bach naar Kerst
 
 
 
Bach’s Mattheuspassion heeft in Nederland welhaast een ‘cult-status’ verworven. Met Bach’s muziek rond Kerst is dat nauwelijks het geval. Dat is eigenlijk wel wat jammer, want voor de tijd rond Kerst schreef Bach vele prachtige cantates. En daarnaast componeerde hij muziek rond de kerkelijke feestdagen van Johannes de Doper en Maria. Deze muziek kunt u gaan ontdekken in de Bethlehemkerk op vrijdag 7 december.
 
Dan zal Jan Bruin (theoloog en amateur-musicus) een avond verzorgen rond de bijbelse figuren uit de Kersttijd die door Bach muzikaal tot leven worden gewekt.
 
 
Midden in het leven in november
Op vrijdag 30 november hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Hoe groen ben je?” door Ineke en “E.H.B.O. door Sandra”.
Zoals gewoonlijk starten we om 19.00 uur met American Diner en koffie.
 
Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje. 
 
  
 
 
Concertkoor NSF: Weihnachtsoratorium
 
Het concert vindt plaats op 9 december as in het MCO
Heuvellaan 33, Hilversum en begint om 14.30
Uitgevoerd zullen worden : D.Buxtehude In dulce
jubilo, J.S.Bach Orkestsuite nr.3 D-dur, Cantate
147 en van het Weihnachtsoratorium de delen 1,2 en 3.
 
Lees meer ....
 
Voltooid leven
Geestelijk verzorgers Christiaan Boers en Lia Jansen (Hilverzorg) zullen samen met specialist ouderengeneeskunde Marco Loffredo op woensdag 21 november in de Bethlehemkerk spreken over het thema “Voltooid leven”.
 
Dit thema roept heel diverse emoties op. Iedereen heeft er wel een mening over.
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl