Bethlehemkerk                                                   
Mei 2022 nr. 22
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 29 mei:
'Zachtmoedigheid'
 
Mededelingen wijkkerkenraad mei 2022

Inspiratieavond: De toekomst van de kerk?!

Ontspanningsmiddag voor senioren

Lichter kerk-zijn
 
Fietsen voor
Oekraïense scholieren
 
Uitnodiging Inspiratiefestival
 
Tuindag
Bethlehemkerk
 
Workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners
 
Slotzondag: 26 juni
 
Kies je lied bij
‘Diependaal zingt’
 
Wat vind jij
van de PgH-site?
 
Gratis Kliederkerk Thuis Zomer doeboek
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 29 mei
 
Thema:
'Vruchten van de Geest: Zachtmoedigheid'
 
Aanvang: 10:00 uur
ook online
ds. Hans Blom
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne en
help mee: 
 
 
Toelichting op de collecten van deze zondag, klik hier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 27 mei
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 28 mei
 
 
Zondag 29 mei
ds. Hans Blom - ook online 
 
Maandag 30 mei
-
 
Dinsdag 31 mei
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 1 juni
-
 
Donderdag 2 juni
Open kerk
 
Vrijdag 3 juni
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 4 juni
 
Zondag 5 juni
ds. Jetty Scheurwater - ook online 
 
Friends & faith: 20.40 groep 
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 15 juni
 
 
Zondag 29 mei
 
Matteüs 11:28-30
 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Vrijheid"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
Zondag 29 mei: Vruchten van de Geest: 'Zachtmoedigheid'
 
Zondag 29 mei is ds. Hans Blom de voorganger. Hij studeerde Theologie in Kampen en in Genève bij de Wereldraad van Kerken. Hij was gemeentepredikant in Edam (Gereformeerd) en Huizen (Samen-op-Weg). Sinds 2001 is hij predikant met bijzondere opdracht van de Protestantse Kerk en werkt op het Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Almere. Hij is senior beleidsmedewerker voor identiteit & geestelijk leven, vrijwilligers en ongewenste omgangvormen en is gecertificeerd vertrouwenspersoon.
 
Klik hier voor de liturgie voor deze zondag.
 
 

Mededelingen wijkkerkenraad mei 2022

Pinksteren 5 juni; de dienst wordt geleid door ds. Jetty Scheurwater.
Een feestelijke viering mogen we verwachten en deze morgen beleven we ook het Heilig Avondmaal met elkaar. We gedenken zo Jezus’ sterven en opstanding en in zijn geest mogen we ons laten inspireren voor het leven van alledag.
Slotzondag 26 juni: we sluiten met elkaar het seizoen af.
Heeft u er zin in om mee te helpen deze ochtend tot een gezellig en inspirerend geheel te maken? Helpende handen en of ideeën zijn zeker welkom.
Meld u zich bij ds. Aster Abrahamsen.
Diependaalse kerk en Bethlehemkerk
De zomervieringen in gezamenlijkheid komen er weer aan. Beurtelings worden de vieringen georganiseerd in beide kerken. Binnenkort treffen afgevaardigden van de Gereformeerde kerk Loosdrecht, de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk elkaar om te spreken over deze vieringen en over onze samenwerking in nabije en verre toekomst.
Samenvoegen Gereformeerde kerk Loosdrecht - Bethlehemkerk
Afgelopen periode is het besluit welke de samenvoeging verwoordt ondertekend door de afgevaardigden vanuit de Algemene Kerkenraad, de Bethlehemkerk en de Gereformeerde kerk Loosdrecht. Ook het Breed Moderamen van de Classicale vergadering Noord-Holland heeft ingestemd met deze samenvoeging en zij wenst beide gemeentes een gezegende samenwerking toe.
 
 
 
Inspiratieavond: De toekomst van de kerk?!

Op woensdagavond 8 juni denkt Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen met ons na over het thema 'De toekomst van de kerk?!' Niet alleen in Hilversum, ook breder speelt de vraag: is er een toekomst van de kerk, ook nu nog? Hoe ziet die toekomst eruit? Is die toekomst wel zo anders dan nu? Tabitha deelt haar visie op de kansen en mogelijkheden van de kerk van morgen. Die zijn er namelijk genoeg, maar misschien vragen nieuwe tijden wel om nieuwe vormen.
 

Ontspanningsmiddag voor senioren

Elke dinsdagmiddag is er een ontspanningsbijeenkomst voor senioren. Deze wordt gehouden in zaal 1 van de Bethlehemkerk van 14.30-16.30 uur. De zaal is open om 14.00 uur. U kunt er handwerken, een spelletje spelen, of met elkaar een gesprekje voeren.
 
Met Kerstmis en Pasen is er een speciale viering voor de senioren in de Bethlehemwijk.
Wilt u zich een middagje ontspannen en stelt u contact met ouderen op prijs, u vindt het bij ons op de soos!

U bent van harte welkom.
Contactpersoon: Alice Schrijver en Yvonne Muijs
 
 

Lichter kerk-zijn

Voor een aantal gemeenten is het steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden.
 
Sinds kort biedt de kerkorde mogelijkheden om de bestuurlijke organisatie van een gemeente 'lichter' in te vullen, door bijvoorbeeld samen met een andere gemeente een college van kerkrentmeesters te vormen.  Ook voor pioniersplekken, die doorgroeien, is het onderwerp 'Lichter kerk-zijn' van belang.
 
Scriba René de Reuver vertelt waarom de Protestantse Kerk werkt aan een lichtere vorm van kerk-zijn..
 
 

Fietsen voor Oekraïense scholieren: oproep

Vanaf maandag 23 mei gaan Oekraïense kinderen dagelijks naar school. Op de fiets. Dat is de bedoeling. Elke dag 11 kilometer heen en 11 kilometer terug. De kinderen krijgen fietsles. Alleen, er zijn nog niet voldoende fietsen. Er zijn er nog 28 nodig.
 
Heb jij nog een goede fiets staan? Een fiets geschikt die is voor kinderen in de leeftijden van 12 tot 18? En ben je bereid deze te doneren? Klik hier voor de actiepagina van Hilversummers.nl.
 
 
 
Uitnodiging Inspiratiefestival
 
Zoals u misschien wel weet (en anders weet u het nu!) - onze Bethlehemkerk valt onder de kerkelijke Classis Noord-Holland.
 
Op zaterdag 4 juni wordt in Heiloo een Inspiratiefestival georganiseerd voor alle kerken uit deze classis. Het festival is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden van de kerken in de Classis Noord-Holland.  
 
Dit inspiratiefestival staat in het teken van ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De grondtoon hiervan sluit aan bij het jaarthema en de visienota van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’. Het thema is uitgewerkt in vijf thema’s die door verschillende leden van gemeenten uit de classis, medewerkers van de Dienstenorganisatie en andere deskundigen en betrokkenen bij de classis worden aangeboden.
De thema’s zijn:
  • ‘Bestuurskracht’ - Als de kerk kleiner wordt
  • ‘Levend Geloof’: geloofsbeleving, geloofsgroei en delen van geloof
  • ‘Generaties in de kerk’
  • ‘Duurzame Kerk’
 
 
Tuindag Bethlehemkerk: juni 2022
 
Het voorjaar is in volle gang en alles bloeit en groeit hard.
Ook het “onkruid’ rond onze mooie kerk.
 
Zaterdag 11 juni 2022 worden jullie van harte uitgenodigd om de omgeving weer tip top te maken.
Om 09.00 uur staat de koffie/thee klaar.
 
Gereedschap  en bovenal een zonnig humeur meenemen.
Er wordt voor de lunch gezorgd.
 
Laat even weten of je kan en wilt helpen?
Gert-Jan Jansen: tuin@bethlehemkerk.nl
 
 

Kies je lied bij ‘Diependaal zingt’

Met ingang van vrijdagavond 10 juni zijn er in de Diependaalse kerk weer geregeld zangavonden onder de titel ‘Diependaal zingt’. Met elkaar bekende liederen zingen tot eer van God. Van 19u30 tot 20u15. Iedereen is van harte welkom.
 
Zoals voor de coronatijd kunnen bezoekers na de zangavond op een briefje aangeven welke liederen zij de volgende keer willen zingen. Ook is het mogelijk de liedwensen per e-mail door te geven via dit mailadres . De volgende zangavond is op vrijdagavond 23 september. Ga voor meer informatie naar de site van de Diependaalse kerk.
 
 
 
Workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners
 
Maria den Toom (Grote Kerk) en ikzelf (Vitamine G) organiseren voor de tweede keer een start-workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners van ca. 7 tot 14 jaar (je moet zelf kunnen schrijven). Deze uitnodiging staat open voor kinderen/tieners uit alle kerken en geloofsgemeenschappen in Hilversum! Ook mogen zij uiteraard een vriend of vriendin meenemen. (Krijgen we meer dan 10 aanmeldingen, dan plannen we opnieuw een extra zaterdagmiddag in.)
 
Op zaterdag 18 juni, van 14.00 tot 17.00 uur, gaan we in de Diependaalsekerk creatief aan de slag met een aansprekende Bijbeltekst. Alle deelnemers ontvangen daarvoor ter plekke een knutsel-/schrijfpakket dat ze na afloop mee naar huis mogen nemen, om thuis verder te gaan met wat ze in de workshop hebben geleerd.
 
 
 
Slotzondag: 26 juni
 
Het klinkt nog ver weg, maar op 26 juni vieren we onze Slotzondag. Na een vrolijke viering waarin we samen kunnen terugblikken en God kunnen danken voor dit toch wel bewogen jaar, zou het leuk zijn om samen nog feestelijk na te genieten. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die een programma voor na de slotzondagviering willen vormgeven en organiseren. 
Ben jij degene die goede koffieplannen heeft of ideeën voor een overheerlijke lunch? Of misschien degene die al een speurtocht voor zich ziet of een gezellig wandeling?
 
Meld je dan nu aan via slotzondag@bethlehemkerk.nl
 
Ds. Aster Abrahamsen, namens de kerkenraad
 

 
Wat vind jij van de PgH-site
 
De Protestantse gemeente Hilversum heeft al geruime tijd een eigen website:www.pknhilversum.nl. De site verschijnt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de Algemene kerkenraad.
 
Eerder besloot het bestuur dat de site actueler en aantrekkelijker moest worden. En daarmee een aanvulling op Kerkbrink, het maandelijkse magazine van de PgH. Maar is dat gelukt? Of is dat wel nodig? Wij zijn nieuwsgierig naar je opvatting. Doe daarom mee met enquête over de PgH-site.
 
 
 

Gratis Kliederkerk Thuis Zomer doeboek

Bestel gratis Kliederkerk Thuis ZOMER. Een doeboek voor jong en oud! Met elkaar ga je op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. Het doeboek staat vol met leuke spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels.
 
De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. In het zwembad, de zee of misschien wel in een rivier in de buurt. Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden! 
 

Doen, maken, praten, lezen

In het doeboek kom staan de volgende onderdelen:
  • Doen: kom uit je luie stoel en ga aan de slag!
  • Maken: creativiteit voor jong en oud.
  • Praten: er zijn geen goede of foute antwoorden, maar vragen waarover iedereen wat te zeggen heeft.
  • Lezen: dit is hoe het verhaal in de Bijbel in Gewone Taal staat
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00