Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
21 augustus - 18 september 2015

Circulaire jaarlijkse bijdragen verschuldigd door de titularissen van bepaalde gereglementeerde beroepen – aftrekbare beroepskosten
(beoogde bijdragen advocaten: Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Orde van advocaten)

Circulaire AAFisc Nr. 34/2015 (nr. Ci.RH.241/634.124) dd. 03.09.2015
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


Voyeurisme via heimelijk filmen - Toch strafbaar via de Wet Verwerking Persoonsgegevens?
D. De Bot, , RW 2015-2016, nr. 3, 19/09/2015, 82

Kroniek van het handelshuurrecht (2006-2014)
M. Dambre, , RW 2015-2016, nr. 3, 19/09/2015, 83

Belgische class action. Tien pijnpunten
Emilie DE BAERE, Ann-Sofie MAERTENS en Kurt WILLEMS, NJW 2015, afl. 326, 16/09/2015, 522-535

‘Kleine ondernemingsregeling’: plafond stijgt volgend jaar naar 25.000 EUR
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1443, 16/09/2015, 1

Belasting op tweede verblijf Koksijde: ook volgens Cassatie discriminerend
CB, , Fiscoloog nr. 1443, 16/09/2015, 5

Vastgoedbevaks: is ‘belasting op belasting’ discriminerend?
Rb. Antwerpen stelt prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, Fiscoloog nr. 1443, 16/09/2015, 6

De nieuwe interneringswet
H. Heimans, T. Vander Beken, E. Schipaanboord, Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 2: De uitvoeringsfase, RW 2015-2016, nr. 2, 12/09/2015, 42

Administratief recht – bevoegdheden
R. van Melsen, La voie étroite de la délégation de pouvoir, même autorisée, JT N° 6613, 12/09/2015, 585

WCO
B. Inghels, La continuité des entreprises titulaires de professions libérales n’est pas menacée, JT N° 6613, 12/09/2015, 590

Omzetting Richtlijn Collectief ontslag in Belgisch arbeidsrecht
C. Engels, De omzetting van de Richtlijn Collectief ontslag in het Belgisch arbeidsrecht – Hebben de wetgever en de sociale partners zich goed van hun taak gekweten? (Eerste deel), JTT, 10/09/2015, nr. 1223, 289

Belastingvrijstelling voor ‘flexiloon’ en (bepaalde) overuren in de horeca
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1442, 09/09/2015, 1

Niet-aangifte betalingen aan Luxemburg: geen automatische verwerping aftrek
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1442, 09/09/2015, 4

Verkrijging activa ten kosteloze titel: fiscus verliest achterhoedegevecht
SVG, Fiscoloog nr. 1442, 09/09/2015, 7

Levensverzekering en echtgenoten met gemeenschap: Vlaamse donderwolken
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr. 1442, 09/09/2015, 8

Tijd voor een hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek
E. Dirix en P. Wéry, RW 2015-2016, 05/09/2015, nr. 1, 2

Doorlooptijden van bouwgeschillen
S. Bielen, W. Marneffe en P. Popelier, Life is Short and Trials are Long. Empirische studie naar de doorlooptijden van bouwgeschillen, , RW 2015-2016, 05/09/2015, nr. 1, 3

Inwinnen van inlichtingen bij banken: reparatiewet doorstaat toets Grondwettelijk Hof
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 29, week 3-9 sep 2015, 8
GwH 16 juli 2015, 107/2015

Lijsten van juridische constructies
JVD, ‘EER’- en ‘niet-EER’-lijst juridische constructies gepubliceerd, Fiscoloog nr. 1441, 02/09/2015, 1

Le droit à l’égalité des armes
P. Duinslaeger, openingsrede Hof van Cassatie, JT N° 6612, 561
Openingsredes Cassatie

Aandeelhoudersovereenkomsten in een NV
A. De Wilde, Aandeelhoudersovereenkomsten in een NV: aandachtspunten bij keuze en redactie van clausules (2), De Venn. 2015/8, sep 2015, 4

Tax shift: wat verandert er voor familiale bedrijven?

C. De Bock, De Venn. 2015/8, sep 2015, 10

Voor het eerst in de geschiedenis: sociale verkiezingen in de bouwsector
S. Vlamings, De Venn. 2015/8, sep 2015, 12

BTW en de Belg met de baksteen in de maag
T. Charon, A. Clara, TFR nr. 485, sep 2015, 610

Nieuw: een ombudsdienst voor het notariaat
Eigenaarsmagazine, sep 2015, nr. 428, 13
http://www.bcn-not.be/nl/opdrachten/klachtenbemiddeling

Nalatenschap- de Vlaamse spelregels
Eigenaarsmagazine, sep 2015, nr. 428, 16
Alle aangiften worden voortaan gecentraliseerd op één punt: De Vlaamse belastingdienst VLABEL
http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=123

Besparingen in Justitie
L. Lagae, ‘Une bonne justice n’a pas de prix…4 een mythe? Besparingen als opportuniteit voor verandering, Orde van de Dag 2015/71, sep 2015,  39

Nieuwe bedragen voor de werkbonus vanaf 1 augustus 2015
M. Beelen, Sociale wegwijzer, nr. 15, sep 2015, 2
Art. 33-34 10 AUGUSTUS 2015. - Programmawet, BS 18/08/2015, bl. 53834

Nieuwe pensioenhervorming met (oude en nieuwe) overgangsmaatregelen
K. Termote, Balans nr. 745, 31/08/2015, 4

Wijziging in de Vlaamse schenkbelasting op onroerende goederen
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2015/2, 3

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2015: de complexe gevolgen van de zesde staatshervorming
L. De Greef, TvRF 2015/2, 24

Kilometerheffing in België
S. Janssens, TvRF 2015/2, 32

Familiaal vermogensrecht
A.L. Verbeke, Het wilsgebrek van de liefde, TEP 2015/2, 100

Het reparatiedecreet VCF wat de erf- en schenkbelasting betreft
N. Geelhand de Merxem, TEP 2015/2, 243

Nieuwe bankentaks: beperking aftrek verliezen, DBI’s en NIA
G. Colot, M. Henderikx, Fiscoloog nr. 1439, 19/08/2015, 1
Art. 96-100 10 AUGUSTUS 2015. - Programmawet, BS 18/08/2015, bl. 53834

‘Vlaamse’ Rulingcommissie als antwoord op ontstane leemte

P. Hinnekens, S. Gommers, Fiscoloog nr. 1439, 19/08/2015, 5

‘Vlaamse’ fiscus gaat (soms) in de clinch met ‘federale’ fiscus
CB, , Fiscoloog nr. 1439, 19/08/2015, 9

Vijftig jaar jeugdbescherming: strafrechtelijke perspectieven

B. De Smet, NC 2015/4, augustus 2015,235

De tenuitvoerlegging in België van een vrijheidsbenemende straf of maatregel opgelegd in een andere lidstaat van de Europese Unie
D. Van Daele, NC 2015/4, augustus 2015, 286

Mandatarisaansprakelijkheid: gemener dan gedacht
S. De Dier, TRV 2015/5, 15/08/2015, 421

Kroniek internationaal belastingrecht 2014
L. De Broe, TRV 2015/5, 15/08/2015, 423

Grondwettelijk Hof breekt met rechtspraak over rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Staat in burgerlijke procedures
C. De Backere, noot onder GWH 70/2015 van 21 mei 2015, TRV 2015/5, 15/08/2015, 440

Winstoogmerk in het handels- vennootschaps- en verenigingsrecht
J. Vananroye, De parabel van het afgesneden worstje (of: het winstoogmerk), TRV 2015/5, 15/08/2015, 482

Quo vadis Bitcoin?
T. Spaas, M. Van Roey, Computerrecht 2015/3, juni 2015, 113

Hypothecair krediet
C. Biquet-Mathieu, Crédit hypothécaire et crédit d’investissement – Indemnités, frais et pénalités, Rev.Dr.ULg 2015/2, p. 231-328

De aansprakelijkheid van de ouders voor (schade door) onrechtmatig gedrag van hun kind op school
D. Vervoort, TORB 2014-2015, nr. 5, mei-jun 2015, 4

Windturbines
T. Malfait, T. De Backer, De inplanting van windturbines in Vlaanderen en Wallonië: vergelijkend overzicht van voorwaarden. Deel 2. Situatie in het Vlaamse Gewest, TMR 2015/4, 372

Rechtsmisbruik en de handelshuurhernieuwing
B. Herman, Huur 2015/3, 126-129

Samenwoonstcontrole
E. Bielen, S. Lombaerts, @burger, nr. 3, jul-aug-sep 2015, 6


 

BOEKEN

Deontologie boekhoudkundige en fiscale beroepen
J. De Blay, Deontologie, Wolters Kluwer 2015, 339 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Krachtlijnen van het fiscaal strafrecht en fiscaal strafprocesrecht
Met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven
F. Desterbeck, 2e herzien editie, Larcier 2015, 94 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen
J.J. Couturier, B. Peeters, N. Plets, Maklu 2015, 1260 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV
S. Cools, Roularta Media Group 2015, 735 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overdracht van ondernemingen – Fiscale en vermogensrechtelijke aspecten
G. de Neef, C. Kempeneers, F. Kransveld, Larcier 2015, 231 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La cession d’une entreprise en difficulté
M. Grégoire, D. Pasteger (eds.), CUP, vol. 159, Larcier 2015, 332 p.
Beschrijving + inhoudstafel


RECHTSPRAAK

Beroepsaansprakelijkheid advocaat – syntheseconclusies - verjaring
Rb. West-Vl. (afd. Brugge) 1e kamer, 1 oktober 2014, TGR 2015/2, 101 + gouden raad en noot F. Moeykens

Vorderingen ereloon advocaat
Arr.Rb. West-Vl. 21 november 2014, TGR 2015/2, 120
Vorderingen ereloon advocaat – burgerlijke vennootschap – art. 573, lid 1 Ger.W. – bevoegdheid rechtbank van koophandel

Rechtspraak arbeidsrecht
RABG 2015/13
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2015/14
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten
JLMB 2015/27

Rechtspraak handelspraktijken
JLMB 2015/28

Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Gelijke behandeling – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 24, lid 2 – Sociale bijstand
HvJ C-67/14, 15 september 2015
Europese lidstaten kunnen sociale bijstand weigeren aan EU-burgers die op hun grondgebied verblijven om er werk te zoeken, maar nog niet gewerkt hebben

Evenredige verdeling – kosten en ereloonstaat advocaat – beroepsgeheim – kosten tot behoud van de zaak
Gent 9 september 2014, NJW, nr. 326, 16/09/2015, 547 + noot E. Dewitte, Kosten- en ereloonstaat vs. beroepsgeheim en kosten tot behoud van de zaak

5-jarige verjaring – vertrekpunt
Cass. 5 september 2014, noot E. Verjans, Enkele verduidelijkingen omtrent het vertrekpunt van de vijfjarige verjaringstermijn voor buitencontractuele rechtsvorderingen uit artikel 2262 bis BW, TBBR 2015/7, 379

Rechtsplegingsvergoeding – BTW-plicht advocaten
Pol. Dinant 10/03/2014, + noot T. De Jaeger, Niet-BTW-plichtige rechtszoekenden en de BTW-plicht op advocatenhonoraria: de rechtsplegingsvergoeding als pleister op de wonde?, TBBR 2015/7, 396


WEBSITES-APPS

Gratis app tegen fraude met publicaties in de bijlagen vennootschappen van het Belgisch Staatsblad
De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka lanceert een gratis app waardoor fraude met het Belgisch Staatsblad voortaan sneller en automatisch kan opgespoord worden.
www.wettelijke-publicaties.be


ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
       

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

 
De Juristenclub / UPV - 32ste Cyclus Permanente Vorming 2015-2016 (najaar)
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed en dit aan de hand van een aantal praktijkgevallen
M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 22 september 2015
Programma

WCO in de praktijk: 7 essentiële vragen !

Lexdura Hasselt 22 september 2015
Programma

Milieunetwerk: duurzaam omgaan met hemelwater en juridische kijk op de waterheffing
Confocus, Berchem 22 september 2015
Programma

Decreet complexe investeringen uit de startblokken
Studipolis,dinsdag 22 september 2015 , Brussel
Programma

Een Franse vakantiewoning. De impact van de laatste wetswijzigingen. Het arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 februari 2015
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 23 september 2015
Programma

De wapenwet van A tot Z: het wapenhandeldecreet 2 jaar later, vergunningsplicht, indeling van de wapens, verboden en vrij verkrijgbare wapens, economische activiteit met wapens
Confocus, Berchem 24 september 2015
Programma

De MATRIX vragen methode als instrument bij conflicthantering
Bijscholing voor Familiale Bemiddelaars
KULeuven 24 september 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 september 2015
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 25 september 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld’
Programma

Sociale verkiezingen 2016 – Hoe bereidt u zich voor?
Lexalert online seminarie 29 september 2015
Programma

Datamanagement en dataprivacy: gevolgen van de nieuwe Europese reglementering in de praktijk
Confocus, Diegem 29 september 2015
Programma

M&A anno 2015: 7 value drivers in overnamecontracten
M&D Seminars(Edegem) (Studienamiddag) 29 september 2015
Programma

Tax Risk Management Seminar
Stichting Recht & Vermogen, Brasschaat 29 september 2015
Programma

Due diligence: een praktijkgerichte analyse van een aantal concrete probleemstellingen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 30 september 2015
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, donderdag 1 oktober 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Hasselt 1 oktober 2015 OF Gent 29 oktober 2015
Programma

Ambtenarenrecht Capita Selecta
Confocus, Gent 1 oktober 2015
Programma

IT due diligence in de financiële sector
Confocus, Diegem 1 oktober 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties (Gent)
M&D Seminars, 2 oktober 2015
Programma

Studienamiddag 'Sociale Media Anno 2015: Actuele Juridische Aspecten
KULeuven 2 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel I)
Confocus, Berchem 6 oktober 2015
Programma

Strafrechtelijke thema’s toegelicht: Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen - Criminaliteit in Cyberspace – Salduz
Larcier opleiding, Gent 12 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 13 oktober 2015
Programma

Databescherming en privacywetgeving  
CBR studieavond 13 oktober 2015
Programma

Insolventie- en Beslagrecht 2015-2016
Themis 
Leuven 15 oktober 2015 (ook via livestream)
Kortrijk 19 oktober 2015
Hasselt 27 oktober 2015
Brussel 10 december 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Gent 15 oktober 2015
Programma

Stedenbouwkundig handhavingsbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 15 oktober 2015
Programma

Onbemande luchtvaartuigen aka drones: wetgeving, laatste stand van zaken en het operationeel gebruik
Confocus, Gent 16 oktober 2015 OF Hasselt 20 november 2015
Programma 

Werken met impasses in bemiddeling
Bijscholing Familiaal Bemiddelaar  
KULeuven 17 oktober 2015
Programma

Postuniversitaire cyclus notariaat - Familie
KULeuven, Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
Leuven en Kortrijk, 19 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: overzicht van de meest relevante milieuwetgeving in 2015 en van de recente rechtspraak van de Raad van State inzake milieuvergunningen en het milieuhandhavingscollege
Confocus, Berchem 20 oktober 2015
Programma

Colloquium 10 jaar Nullum Crimen
Intersentia, Antwerpen 20 oktober 2015
Programma
De earn-out als middel tot succesvolle bedrijfsovername. Hoe vermijd je dat dit een “burn-out” wordt?
Lexalert online seminarie 20 oktober 2015
Programma

Tucht bij politiediensten: praktische voorbeelden met een alternatieve oplossing
Confocus, Berchem 22 oktober 2015
Programma

Omgaan met emoties in bemiddeling
Bijscholing Familiaal Bemiddelaar  
KULeuven 22 oktober 2015
Programma

Studienamiddag Aansprakelijkheidsverzekeringen
Op donderdag 22 oktober 2015 organiseert de Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC) een studienamiddag op de UAntwerpen over de aansprakelijkheidsverzekeringen
Programma
Grond- en Pandendecreet
GhyBo Groot-Bijgaarden 22 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - milieueffectrapportage & windturbines en vergunningen (1 voormiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - pop-up stores & nachtwinkels: aandachts- en knelpunten (1 namiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Vastgoedconstructies in het licht van de wetgeving overheidsopdrachten
Lexalert online seminarie 29 oktober 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Bijscholing Familiaal Bemiddelaar - Supervisie
KULeuven 10 november 2015
Programma

Conferentie Maritiem recht Antwerpen
‘50 years of Maritime Law in Motion’
Viering 50 jaar European Transport Law (ETL)
Elzenveld Antwerpen 10 november 2015
etl@lvv-law.be

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 12 november 2015
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel II)
Confocus, Berchem 17 november 2015
Programma

Knelpunten van de burgerlijke stand en de Belgische nationaliteitswetgeving
CBR studieavond 17 november 2015
Programma

Indicatieve tabellen letselschade
Confocus, Berchem 19 november 2015
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Fiscaal
KULeuven, Leuven en Kortrijk, 19 november 2015
Programma

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
Lexalert online seminarie, 19 november 2015
Programma

20 jaar Bodemdecreet – 20 prangende vragen : Een verhelderende kijk op vraagstukken uit de praktijk van de bodemsanering
Radisson Blu Astrid Hotel Antwerpen, 19 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma 

Studiedag Verkavelen in Vlaanderen
GhyBo, Groot-Bijgaarden 26 november 2015
Programma

Actualia executierecht
CBR studieavond 8 december 2015
Programma

Seminarie Verkeer van A tot Z
INNI Publishers, Gent 9 december 2015
Programma 

Samenwerkingsovereenkomsten
CBR workshop 11 december 2015
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2015
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2015
Info
Inschrijving

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2015
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2015
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2015
Programma