Nieuwsbrief GV Delta Sport
Met regelmaat zullen de turnsters van turnendames GV Delta Sport samen trainen met de turnster van TSZ uit Vlissingen. Onderleiding van Koos Hamels met trainers van TSZ en Delta Sport. Zowel in de turnhal van Laco-Sportcentrum als turnzaal in Vlissingen. Lees meer in deze nieuwsbrief.
 
Stemmen op de Rabo Clubsupport
Van 4 tot 25 oktober kun jij je stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging.
Ben je lid van de Rabobank dan kan je GV Delta Sport
ondersteunen door te stemmen op Gymnastiekvereniging
Delta Sport op Schouwen Duiveland
 
 
Kijk op https://www.deltasportgym.nl                          
Heb je vragen mail dan naar info@deltasportgym.nl  
Vrijdag 24 september 2021 nummer 339
Nieuwsbrief is ook te lezen op de website                       
                              
  
Wil je ook sponsor worden van GV Delta Sport? Vraag alle info op bij info@deltasportgym.nl
 
Ledenvergadering op dinsdag
28 september GV Delta Sport
Op dinsdag 28 september is er een ledenvergadering die nog toehoort aan 2020. Door de lockdown was deze net voor de zomer uitgesteld.  Aanvang 19.30 in vergaderzaal Laco Sportcentrum.
  
AGENDA
 
1.  Opening
2.  Mededelingen 
3.  Toelichting corona-19   
4.  Notulen vorige vergadering 22 september 2020 
5.  Uitreiking verdiensten beker en prestatiebeker vervalt 
    -Overige uitreiking 
6.   Jaarverslagen
     -Bestuur
     -Evenementencommissie (geen activiteiten)
     -Wedstrijdcommissie (geen activiteiten)
     -Technischecommissie
     -OZAK commissie
     -Jury/opleidingscommissie (geen activiteiten)
     -Kledingscommissie (beperkte activiteiten)
     -Pr/Sponsorcommissie (beperkte activiteiten) 
7.    Financeel verslag over 2020 
      -Decharge van de kascommissie Jan-Jaap van der Wekken en Toos Huyzen. Beide zijn aftredend.
      -Kiezen van nieuwe kascommissie. Twee personen en éen reserve. 
8.    Bestuursverkiezing 
       -Vice-voorzitter Pieternel van der Linde is aftredend en niet herkiesbaar.
       -Voorzitter Kees Verkerke is aftredend en herkiesbaar. 
       Tegenkandidaten en kandidaten kunnen zich aanmelden tot 27 september 2021 bij info@deltasportgym.nl  
9.    Contributie 2021/2022   (november 2021 tot 1 mei 2022) 
10.   Activiteiten en wedstrijden 2021 (oktober tot mei 2022) 
11.   Begroting 2021 
12.   Rondvraag
 

 

Koop je loten bij onze leden
 
Alle leden van GV Delta Sport krijgen een boekje mee met loten. We gaan, zoals ieder jaar, weer loten verkopen waarvan het grootste gedeelte van de opbrengst vloeit in de kassa van GV Delta Sport. Daarvan kan de club weer materialen kopen en evenementen organiseren. 
 
 
Basisschool leerlingen krijgen nationale sportbon
 
De kinderen van de scholen die deze bon hebben gekregen mogen een proefles volgen bij GV Delta Sport. 
Bij de springgroepen, Acro2, recreatiegroepen freerungroepen.
 
Samenwerkingsplan met Turnschool
 
Zeeland en Delta Sport verder uitgewerkt
 
Afgelopen weken is weer goed overleg geweest tussen de trainers van Delta Sport en Turnschool Zeeland. Koos Hamels (trainer TSZ) en Babette Verkerke (trainer DS) hebben verdere afspraken gemaakt die in het kader van samenwerking valt. De gezamenlijke training van turnsters Delta Sport (turndames) en Turnschool Zeeland is afgelopen dinsdag gestart in de turnhal van Laco Sportcentrum. Het is ook zo dat de turnsters van DS naar Vlissingen afreizen en daar een gezamenlijke training afwerken. Dit is noodzakelijk zodat de turnsters aan elkaar gewend raken en straks als één team mee gaan doen aan de landelijke KNGU-wedstrijden. Daarnaast gaat Koos Hamels ook de trainers verder begeleiden naar een hoger plan.
 
Turnsters van DS en TSZ trainden afgelopen dinsdag gezamenlijk in de turnhal.
 
Een onverwachte uitje van
 
de C-selectie dames turnen
  
Zaterdagmiddag was het hard trainen in de turnhal voor de grote groep turnsters van de C-selectie. Daarna stond er een tuinfeestje op het programma bij de ouders van turnster Julia in Burgh-Haamstede. Een mooie team-bulding en lekker eten zo te zien op de foto's.
Instuif bij recreatie Acro 2 mooi initiatief
  
Hoofdtrainster Magda Leijten van Acro2 was tevreden met de opkomst kinderen voor de instuif afgelopen zaterdagmorgen in hal 1 van Laco Sportcentrum. AQcro 2 is een les van anderhalf uur waarvooral op recreatie acrogym wordt bedreven. de dans, acrobatiek en turnen is een mooie combinatie voor kinderen. ook is deze les een opstap naar de acrogym selectiegroepn die nationaal aan wedstrijden meedoen.
 
Even pauze bij trainingen die
langer duren dan een uur
Vooral groepen waar langer dan een uur wordt getraind zoals selectiegroepen (2 tot 3 uur) recreatiegym (anderhalf uur), freerunnen en acrogym lassen de trainers altijd een korte pauze in om wat te drinken en een kleine vernapering. Natuurlijk gezonde drank en eten is een voorwaarde bij GV Delta Sport.
 
Gefeliciteerd! Gymnastiek Vereniging Delta Sport
doet mee met Rabo ClubSupport 2021.

Wij wensen Gymnastiek Vereniging Delta Sport veel succes!
Met vriendelijke groet,
Directeur coöperatieve Rabobank
Frank Capel
 
Stemmen op de Rabo Clubsupport
Van 4 tot 25 oktober kun jij je stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging.
Ben je lid van de Rabobank dan kan je GV Delta Sport
ondersteunen door te stemmen op Gymnastiekvereniging
Delta Sport op Schouwen Duiveland

GV DELTA SPORT

Bestedingsdoel
Delta Sport heeft regelmatig nieuwe sportmaterialen nodig gezien het intensief gebruik van matten en turnmateriaal. Om de veiligheid te waarborgen moeten deze materialen regelmatig worden vervangen. Ook willen we nieuw speelse materialen aanschaffen voor kind- en oudergym waarbij kinderen van 1, 2, 3 en 4 jaar leren om te vallen en opstaan, angst te overwinnen en leren bewegen op zachte onderdelen.
Wie zijn wij
Gymnastiekvereniging Delta Sport heeft 600 leden in verschillende disciplines. Selectieturnen jongens en meisjes, acrogymselectie, springgroepen, recreatiegym, bodygym, freerunnen, vrijturnen en kind-en oudergym met het nijntje beweegdiploma. Delta Sport beschikt over een moderne turnhal van 1100 m2 in Laco Sportcentrum in Zierikzee. De vereniging heeft vooral een grote bewegingsfunctie op Schouwen-Duiveland. Naast het bestuur en vele vrijwilligers zijn er veel trainers actief
Freerunnen is een uitdaging 
   
De freerungroepen op dinsdagavond stromen weer helemaal vol. De groep op maandag kunnen nog  leden gebruiken dus als je interesse heb kom dan een proefles volgen. De woensdagavond is momenteel rustig waarvan maar een kleine groep gebruik maakt. Natuurlijk is de tijdzone waarin getraind wordt (20.00-21.30 uur) een hindernis voor wat jongere leden. Toch op de woensdagavond is er specifieke training voor wat oudere maar ook jongere deelnemers kunnen op deze avond de trucs van freerunen leren.
 
Wil jij ook wat betekenen
voor GV Delta Sport
-vacatures kledingcommissie en springgroepen zijn ingevuld
De vakantie is weer voorbij en de scholen gaan weer beginnen. Zo ook de trainingen en activiteiten bij GV Delta Sport. Daarom roepen wij onze leden op om de ondersteuning te geven in de club. Met een groot ledenbestand moet er ook veel gebeuren en dat moeten we met zijn allen verdelen. Meld je nu gewoon aan bij de club voor een functie die je waarschijnlijk goed ligt. Je krijgt daar veel voldoening in mee en betrokkenheid. Natuurlijk begeleiden we je voor de eerste stappen binnen een bestuur of commissie. info@deltasportgym.nl
.Wat zoeken wij en waarin kan je helpen:
Het bestuur moet weer aangevuld worden met twee personen.
De wedstrijdcommissie zoekt aantal nieuwe leden.
De sponsorcommissie zoekt nieuwe leden
Op te zetten een nieuwe schoonmmaakcommissie
Evenementencommissie moet worden aangevuld
Wij benadrukken om ons te helpen om een club met 600 leden te begeleiden.
Aanmelden kan bij de hoofdtrainer of info@deltasportgym.nl
Een commissie van tien personen zijn volop met de voorbereiding bezig. Inmiddels zijn er al meer dan 300 inschrijvingen van vele clubs uit diverse plaatsen in Nederland.
 
Puzzeltocht, frietjes eten bij
Dean Food voor Acroselecties
Zaterdag 18 september was het een mooie herfstdag met 23 graden en een uitstekende dag voor de acroselectie om een kleine team-bulding te maken in Zierikzee. Na wat spelmomenten in Laco Sportcentrum was de opmars naar het centrum van Zierikzee voor een puzzeltocht met wel veel opdrachten. Intussen was het ook even tijd voor kleine demonstraties en daarmee balans en evenwicht tonen op het Havenplein. Met dank aan Dean Food werd er gebruik gemaakt van een mooie aanbod om met zijn allen daar lekker frietjes te eten.
    
Agenda
Maandag 27 september vergadering wedstrijdcommissie 19.30 uur
Maandag 27 september vergadering OZAK (open Zeeuwse Acro Kam,pioenschappen) aanvang 20.00 uur´╗┐
Dinsdag 28 september Algemene ledenvergadering GV Delta Sport
Zaterdag 30 en zondag 31 oktober OZK (Open Zierikzee Toestellen/meerkamp kampioenschappen in Laco Sportcentrum
Zondag 7 november 2021 districts/regio training turnsters in turnhal Laco Sportcentrum
Zondag 12 december 2021 districts/regio training turnsters in turnhal Laco Sportcentrum
Zaterdag 8 en zondag 9 januari 2022 5e OZAK (open Zeeuwse Acro Kampioenschappen) In Laco Sportcentrum
Datum nog plannen voor gezamenlijke clubkampioenschappen Delta Sport en Turnschool Zeeland dames selecties
Clubkampioenschappen recreatieve groepen Delta Sport (onder voorbehoud nog geen datum)
Grote uitvoering alle leden GV Delta Sport naar 2022
  
     
   
Wij hebben ons best gedaan om de email adressen zo keurig mogelijk in te voeren en in vertrouwen te gebruiken. Wij geven de emailadressen niet aan andere partijen en worden alleen maar gebruikt voor de leden binnen de club.In deze nieuwsbrief is de mogelijkheid om u automatisch uit te schrijven indien u deze brief niet meer wenst te onvangen.