Quote
 Week 17
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Praktische wijsheid is de wil om het goede te doen en de vaardigheid het goed te doen.
 
Tijdens zijn zoektocht naar de kernelementen van vakmanschap kwam Barry Schwartz  tot het besluit  dat ‘praktische wijsheid’ het kenmerk is van iedere vakman. Onder vakman verstaat hij iedere man of vrouw die geeft om zijn/haar werk en een belangrijk deel van geluksgevoel haalt uit het werk. Deze praktische wijsheid zou dus volgens ons even goed een kernkwaliteit kunnen zijn van een bekwaam leidinggevende.
 
Van het gedachtengoed van Barry Schwartz werd een synopsiis gemaakt onder de vorm van een strip en zijn verhaal kan je ook horen op een TED Talk met Nederlandstalige ondertiteling. 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.