Bethlehemkerk                                                   
April 2022 nr. 18
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 1 mei:
Ontferming (barmhartigheid)
is een daad
 
De Bethlehemkerk Draait Door: Zorg

Slotzondag: 26 juni

Expositie: Evelyn van Bruggen-Dijkstra
 
Wat kun je nu in Hilversum doen voor Oekraíne?
 
Bevrijdingsdag 5 mei
 
Dodenherdenking 4 mei
 
Kinderbijbelkeet
feest 3 mei
 
Groene Kerken: Escaperoom Terra
 
Uitnodiging Inspiratiefestival
 
Reünie:
De Bavinckschool
bestaat 100 jaar!
 
Word ook helpdeskmedewerker
bij HipHelpt!
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 1 mei
Jubilate
 
Thema:
'Ontferming (barmhartigheid) is een daad'
 
Aanvang: 10:00 uur
ook online
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne en
help mee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 29 april
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 30 april
 
Zondag 1 mei
ds. Jetty Scheurwater
 
Friends & faith: 20.40 groep 
 
Maandag 2 mei
-
 
Dinsdag 3 mei
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 4 mei
 
 
Donderdag 5 mei
 
Open Kerk
 
Vrijdag 6 mei
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 7 mei
 
Zondag 8 mei
ds. Erik van Halsema
 
SAVE THE DATE
 
Theatervoorstelling met jongeren over het klimaat
 
 
Zondag 24 april
 
Romeinen 12: 3-8
 
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.  We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Op weg naar Pasen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
Zondag 1 mei: Jubilate
 
‘De barmhartigheid van een mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit
naar alles wat leeft.’ Deze woorden staan in het boek De wijsheid van Jezus Sirach.
In het Nederlands zijn we misschien geneigd om ontferming en barmhartigheid te onderscheiden, maar
bijbels gezien horen ze samen, gaan ze over hetzelfde. Dat zie je heel duidelijk in de gekozen verhalen.
 
Klik hier voor de liturgie voor deze zondag.
 
 
De Bethlehemkerk Draait Door: Zorg
 
Eerstvolgende moment is vrijdagavond 6 mei, thema Zorg
 
De Bethlehemkerk Draait Door (DBDD): een goed gesprek aan tafel
Hoe leuk zou het zijn als we elkaar beter leren kennen? In de afgelopen twee jaar zijn we elkaar door Corona een beetje uit het oog verloren. We hebben wel wat in te halen. Het jaarthema Geïnspireerd leven biedt een mooie kans om weer meer oog voor elkaar te krijgen. Wat drijft de ander en wat hebben we gemeenschappelijk? Met zes rondetafelgesprekken op de zondagmiddag, naar het format van talkshows als De Wereld Draait Door, hopen we daar invulling aan te geven.
 
 

Slotzondag: 26 juni

Het klinkt nog ver weg, maar op 26 juni vieren we onze Slotzondag. Na een vrolijke viering waarin we samen kunnen terugblikken en God kunnen danken voor dit toch wel bewogen jaar, zou het leuk zijn om samen nog feestelijk na te genieten. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die een programma voor na de slotzondagviering willen vormgeven en organiseren. 
Ben jij degene die goede koffieplannen heeft of ideeën voor een overheerlijke lunch? Of misschien degene die al een speurtocht voor zich ziet of een gezellig wandeling?
 
Meld je dan nu aan via slotzondag@bethlehemkerk.nl
 
Ds. Aster Abrahamsen, namens de kerkenraad
 

Expositie: Evelyn van Bruggen-Dijkstra

Het is voor mij wel heel leuk om in de Bethlehem kerk te mogen exposeren omdat deze kerk in mijn leven veel betekend heeft. Henk en ik zijn in de Bethlehem kerk in 1964 getrouwd. De kinderen, Mariët en Petra, zijn er gedoopt. Mijn ouders zaten in het kerkkoor en mijn vader was er ouderling. Mijn schoonouders kerkten er ook. Henk en ik hebben elkaar leren kennen op de HCJMV*.
 
Ik schilder al heel lang. Bloemen en de verschillende seizoenen inspireren me. Ik probeer bloemen zo te schilderen dat je ze bijna ruikt. Ik hou van de natuur. Aquarelleren vind ik het fijnst. Het water gaat zijn eigen weg.
 
 

Wat kun je nu in Hilversum doen voor Oekraïne?

Met elkaar kunnen we het leed voor mensen uit Oekraine verzachten.
Samen helpen we Oekrainers.

Wij zijn Hilversummers. Gastvrij en behulpzaam.
 
Afgelopen maand zijn de eerste Oekrainers in Hilversum aangekomen.
Met dank aan De Verbinding is er in de Schuilhof, Dalweg 8A van 13.00 - 17.00 uur (maaandag t/m vrijdag) een 'open huis' zijn voor Oekraïense vluchtelingen die behoefte hebben aan afleiding, gesprek,stilte, speelruimte voor haar kinderen.
 
Update Raad van Kerken en Oekraïne
Periodiek geeft de Raad van Kerken Hilversum een update over de opvang van Oekraíners in Hilversum:
  • ’still going strong’ spelen bij de Schuilhof in de middagen. Heroverweging volgt als de school voor de onderbouw van start gaat. 
  • Koken door moeders zelf voor de kinderen in de Akker is groots succes. Het wordt bijna afgerond, omdat de keuken in de Heuvellaan bijna klaar. 
  • Weekend koken door Natuurlijk Samen is afgerond. Het koken in het weekend is overgenomen door een andere groep, rondom de Unie. Natuurlijk Samen blijft koken voor daklozen. 
  • Ondersteuning Oosters Orthodoxe Pasen is diepgaand verkend. Het wordt eenvoudig van opzet. Vanuit de kerken worden op zondag 600 zonnebloemen aangeboden als geschenk samen met een uitnodiging om een kaarsje aan te steken in de beide Vitus-kerken aan het Melkpad en de Emmastraat. In beide kerken zijn enkele gastheren en vrouwen als ook een priester of predikant. 
Als er nadere details zijn over de zondag zijn, worden ze gedeeld [zie app of website].
Jan Willem Meinsma, voorzitter Raad van Kerken Hilversum
 
 

Bevrijdingsdag 5 mei

Hilversum Bezet en Bevrijd 1940-1945 | Filmtheater Hilversum

‘Hilversum Bezet en Bevrijd, 1940-1945’ is een film die een indrukwekkend beeld geeft van het dagelijkse leven in Hilversum tijdens de Duitse bezetting. Speciale aandacht krijgt de uitbundige wijze waarop de inwoners in mei 1945 hun bevrijders verwelkomen. De film bevat nooit eerder vertoonde filmbeelden, die werden opgenomen door Theo Uden Masman, de oprichter en leider van de bigband The Ramblers.
Zijn opnames lagen jaren op zolder en zijn onlangs weer tevoorschijn gekomen. Ze tonen hoe de Hilversummers de oorlog doorkomen. Bij gebrek aan benzine spannen ze paarden voor hun auto’s. En in de bossen kappen zij bomen voor brandhout. Maar ook zijn er fragmenten te zien uit de Polygoonjournaals. Die leggen de nadruk op de ‘weldaden’ van de NSB. Na vijf jaar komt er een einde aan de bezetting en vieren de Hilversummers feest. De Canadese bevrijders in het Corversbos delen hun voedsel met de hongerige Hilversumse jeugd.
 
 
 

Dodenherdenking 4 mei

Herdenkingsconcert | Toonkunstkoor Hilversum

Het is nog maar 2 jaar geleden dat de Dodenherdenking op 4 mei in het teken stond van '75 jaar Vrede' na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Het herdenken van de slachtoffers van oorlog en geweld is en blijft ontzettend belangrijk. De oorlog in Oekraïne laat je zien dat een leven in vrede niet vanzelfsprekend is.   

Tijdens het Herdenkingsconcert van Toonkunstkoor Hilversum kun je luisteren naar het Requiem opus 9 van Maurice Duruflé. Solisten zijn sopraan Arleen van Wijland en bariton Jaap Roos. Henk van Zonneveld verzorgt de orgelbegeleiding. Het geheel staat onder leiding van dirigent Nico Philipp Hovius.
Het herdenkingsconcert begint na afloop van de dodenherdenking in het Rosarium. 
 
 
 

Kinderbijbelkeet-feest 3 mei

Op dinsdag 3 mei is er weer een Kinderbijbelkeet-feest. Dit keer met het thema: ‘Jij telt mee’. Knutselen, zingen, spelletjes, een Bijbelverhaal en poppenkast. Én er is een speurtocht. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn welkom, dus ook vriendjes en vriendinnetjes.
 
Om 10u00 uur gaat het feest beginnen. De inschrijving begint al eerder om 9u45 uur zodat er op tijd gestart kan worden. Het feest duurt tot ongeveer 13u00 weer. 
 
Groene Kerken: Escaperoom Terra
 
Op uitnodiging van de Groene Kerken in Hilversum komen jonge theatermakers naar de mediastad met de voorstelling ‘Escaperoom Terra’. Een theatervoorstelling over klimaatdilemma’s.
 
Op vrijdag 13 mei, in de Bethlehemkerk. Aanvang 20u00.
 
Theatervoorstelling met jongeren over klimaat
Wat begint als een onschuldig uitje naar de escaperoom, verandert al snel in een bizarre race tegen de klok om te redden wat er nog te redden valt. Een groep jongeren raakt verzeild in de grote vraagstukken van deze tijd rondom klimaat en een leefbare aarde. Krijgen ze vat op wat er gebeurt? Komen ze er samen uit? Vinden ze de sleutel tot de essentie of verdrinken ze in de stijgende zeespiegel en een groeiende afvalberg?
 
 
 
Uitnodiging Inspiratiefestival
 
Zoals u misschien wel weet (en anders weet u het nu!) - onze Bethlehemkerk valt onder de kerkelijke Classis Noord-Holland.
Op zaterdag 4 juni wordt in Heiloo een Inspiratiefestival georganiseerd voor alle kerken uit deze classis. Het festival is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden van de kerken in de Classis Noord-Holland.  
Dit inspiratiefestival staat in het teken van ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De grondtoon hiervan sluit aan bij het jaarthema en de visienota van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’. Het thema is uitgewerkt in vijf thema’s die door verschillende leden van gemeenten uit de classis, medewerkers van de Dienstenorganisatie en andere deskundigen en betrokkenen bij de classis worden aangeboden.
De thema’s zijn:
  • ‘Bestuurskracht’ - Als de kerk kleiner wordt
  • ‘Levend Geloof’: geloofsbeleving, geloofsgroei en delen van geloof
  • ‘Generaties in de kerk’
  • ‘Duurzame Kerk’
 

Reünie: De Bavinckschool bestaat 100 jaar!

Vrijdag 10 juni van 15.00 - 17.00 uur is er een reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten. Dé gelegenheid om door je prachtige, oude school te lopen en klasgenoten en leerkrachten van vroeger weer te ontmoeten aan de Bosdrift.

Geef je op via onze site:  www.bavinckschoolhilversum.nl
Onderaan de startpagina vind je een link, waar je je kosteloos kunt aanmelden. Neem foto's mee!
Er is een barista (voor koffie, thee en fris) en ook een photobooth (voor nieuwe oude foto's).
 
 

Word ook helpdeskmedewerker bij HipHelpt!

HipHelpt biedt sociale en praktische hulp aan mensen zonder netwerk en financiële middelen.
 
HipHelpt Hilversum is op zoek naar twee of drie vrijwilligers uit Hilversumse kerken om de lokale helpdesk te bemensen.
 
Denk aan: één dagdeel beschikbaarheid per week, per helpdeskmedewerker, vanuit je eigen huis. Je krijgt een duidelijke training en komt te werken in een leuk team, onder het bestuur van HipHelpt Hilversum. Het bestuur bestaat uit leden van de Grote Kerk, De Verbinding en Vitamine G.
 
Help jij mee in het één op één matchen van hulpvragers aan hulpbieders?
 
 

Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00