Click here to view this email in your browser
    септември 2015 г.
 
 
16 октомври, НДК, организатор: Виа Експо
Експортът е начин да продаваме и печелим повече, но като дейност крие рискове и изисква специфични познания.
Ако си задавате въпросите:
- Къде да осъществите контакт с надеждни партньори и клиенти?
- Как да намерите нови външни пазари и да подобрите достъпа си до съществуващите?
- Как да сте по-подготвени при реализиране на износа?
Ви каним да станете част от „Българския износ – перспективи и тенденции“.  Ще имате възможност да се срещнете с водещи компании и организации.
В този брой на бюлетина ще Ви представим някои от новите изложители, лектори и партньори.
Приятно четене от екипа на Виа Експо.
 
 
ИЗЛОЖИТЕЛИ
 
 
 
 
Фирмата е част от холдинговата структура на ÖHMI АД. ÖHMI EuroCert® GmbH e акредитиранa от DAkkS, националната акредитационна служба на Република Германия.  В ролята си на независим, акредитиран сертифициращ орган предлага множество сертификационни услуги и оценки на съответствието - издала е над 1000 валидни сертификата.
 
 
 
Банката предлага финансиране на експортно-ориентирани малки и средни предприятия.
 
 
ЛЕКТОРИ
 
 
Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество”, Българска стопанска камара, ще представи глобалната картина за мястото на българския износ и ще подчертае неговите основни двигатели. 
 
 
 
Николай Стоянов, началник отдел „Корпоративно транзакционно банкиране”, Пощенска банка, ще презентира  банковите решения от страна на Пощенска банка за подпомагане на фирми износители.
 

 
С ПОДКРЕПАТА НА
 
БСК представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво. Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.
ПАРТНЬОРИ

 
 
Българска асоциация по логистика обединява усилията и координира дейността на своите членове за развитие на логистиката в България и приобщаването й към европейските и световните тенденции в областта на приложението на логистичните методи в практиката.
 
 
 
Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки защитава интересите на членовете си и цялата индустрията на национално и международно ниво.
 
 
 
IndustryInfo.BG – Порталът на българската индустрия, е информационен източник и уеб медия за всички области и сегменти на индустрията в България. Инициатива и разработка е на водещото издателство за специализирана техническа периодика Ти Ел Ел Медиа ООД (www.tllmedia.bg). 
 
 
 
Изключителната стойност на съдържанието на списанието идва от факта, че е единствената медия в България, чиито материали се списват изцяло от специалисти в различните браншове, които дават работещи съвети за предприемчивите българи.
 
 
 
Info.Mitnica.com е онлайн портал съдържащ актуални новини и информация за текущите митнически режими и процедури, тарифи, преференции, облекчения, забрани, ограничения и нарушения, както и богата база с нормативна уредба и специализирана документация, коментари, анализи. 
 
 Т 032/ 512 907  E  international@viaexpo.com   W www.viaexpo.com
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу
Виа Експо ООД - www.viaexpo.com