Altenatuur Nieuwsbrief
 
maart 2020

ONZE ADRESSEN
 
www.altenatuur.nl
 
facebook.com/altenatuur
 
twitter.com/@altenatuur
 
e-mail: altenatuur@gmail.com
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
1
Thema-avond Duurzaamheid
 
2
Landelijke opschoondag   
 
3
Aardappelen van Altenatuur
 
4
Opening Faunatoren Dussen
 
5
Fort Giessen open voor publiek
 
6
Buitenkansje!
 
7
Landschapswandeling Altenatuur
 
8
Open tuindagen
Velt en Wilde Weelde
 
 
 
 
AGENDA ALTENATUUR
 
2 april (do):
Opening Faunatoren
Plaats:
Molenkade, Dussen
Tijd: 13.00 uur
 
25 april (za):
Fort Giessen is weer open
Plaats:
Fort Giessen, 
Giessensesteeg, Giessen
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
 
2 mei (za)
Landschapswandeling Altenatuur
Plaats: ???
Tijd: 08.30 - 12.30 uur
 
 
 
WERKOCHTEND
 
21 maart (za):
 
Locatie: Wijde Alm te Uitwijk
Wij vragen of vrijwilligers een handje willen helpen bij het onderhoud van dit natuurgebied. 
 
De werkochtend staat gepland op zaterdag 21 maart. 
 
Plaats: 
Bosje langs Poortweg/Wijde Alm.
Verzamelen: 
Bij parkeerplaats Poortweg, Uitwijk.
 
Gewerkt wordt er van 8.30 tot 12.00 uur.
 
    Materiaal is aanwezig, maar heeft u zelf goed gereedschap 
dan is het misschien wel handig om dat mee te brengen. 
    Laarzen, regenkleding en werkhandschoenen aanbevolen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giessen 26 maart:
Bijeenkomst over schone energie gaat NIET door!
 
 
Op onze website en ook in 't Altenatuurtje 112 kondigden we een thema-avond aan over Duurzaamheid op 26 maart a.s.. Deze gaat NIET door.
We willen de uitbreiding van het Covid-19 virus stoppen. Het op dit moment bijeenkomen met een groete groep mensen wordt sterk afgeraden. Op een later tijdstip willen we proberen deze bijeenkomst alsnog te organiseren.
 
Op 25 februari j.l. heeft Altenatuur ingesproken bij de gemeenteraad over de Regionale Energie Strategie (RES). Kern is dat Altenatuur zo snel mogelijk een volledige overschakeling van fossiele brandstoffen naar schone energie wil. Door besparingen op energieverbruik en met zonnepanelen, zonnevelden en windmolens.
Voor meer informatie zie: www.altenatuur.nl - Nieuws.
 
 
In een volgende bijeenkomst willen we deze onderwerpen aan de orde stellen. 
  1. Een toelichting op de berekening van de energiebehoefte volgens ons, en hoe we daar met schone energie zelf in zouden kunnen voorzien.
  2. Een presentatie van een bosbouwer die wereldwijd bossen behoudt en aanplant en laat zien wat we op ons eiland Altena zouden kunnen doen.
  3. De voorzitter van de installatiebranche die laat zien hoe dit uitpakt in de woningen.
  4. Als discussieonderwerp zetten we de energiebehoeften van de 21 kernen af tegen de plaatselijke opwekking van schone energie. Waar wil elke kern zijn deel van de zonnepanelen en windmolens plaatsen. En hoe kunnen bomen / bosjes helpen om het landschap weer wat mooier te maken en te voorzien in productiehout voor woningen?
Denk er vast eens over na met dorps- of stadgenoten, dan wordt de discussie veel diepgravender.
 

Altena 21 maart:
Landelijke opschoondag
Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag, dan steken tienduizenden Nederlanders de handen uit de mouwen voor een schone buurt. Ook in Altena ligt er veel zwerfafval en doen we mee. Op de website van de Gemeente Altena, https://www.gemeentealtena.nl/opschoondag.html , kun je je opgeven. Of je nu alleen wilt lopen met je famile, vrienden of vereniging; iedereen is welkom! Bedenk vooraf welke straat of welk gebied je wilt schoonmaken.
De Gemeente Altena zorgt, na opgave, voor spullen!
 
 Blijf het nieuws volgen of het werkelijk door gaat!
 
 

Tot 10 april
Aardappelen van Altenatuur
De beheercommissie van Altenatuur vormt samen met de Liniewerkers van Brabants Landschap de zogenaamde Agro-Natuurbeheergroep.
Samen hebben we de beschikking over een akker van 1,2 ha in de Struikwaard achter de kerk van Giessen.
We willen daar een nieuwe manier van landbouw introduceren en wel de Strokenteelt. 
We verlaten de monocultuur en gaan vier gewassen in grotere of kleinere stroken verbouwen. Zomertarwe, voederbieten, Luzerne en aardappelen. Dat doen we met werktuigen die een bescheiden druk uitoefenen op de bodem om verdichting te voorkomen.
Voor 1000 tot maximaal 2000 vierkante meter zoeken we belangstellenden die voor € 3,50 per vierkante meter een perceeltje aardappelen willen pachten. Minimale oppervlakte 10 m2.
We willen vroege, midden en late rassen verbouwen. We gebruiken geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen en de bemesting wordt geregeld via groenbemesters.
Als u ook van deze goede kwaliteit aardappelen wilt genieten kunt u op de website een bestelformulier invullen. 
Van harte aanbevoelen! www.altenatuur.nl - Nieuws

Dussen 2 april:
Opening Faunatoren Dussen
Om de natuur een handje te helpen wordt er in Dussen een prachtige faunatoren gebouwd. Er komen een hotels voor vleermuizen, zwaluwen, salamanders, bijen, insecten en vlinders. Op 2 april a.s. om 13.00 uur vindt de opening plaats. Er is door veel mensen hard aan gewerkt. Altenatuur heeft het initiatief genomen en zal ook voor het beheer zorgen.
 
 

Giessen 25 april:
Fort Giessen open voor publiek
Fort Giessen is gedurende de zomermaanden op de laatste zaterdagen van de maand opengesteld voor bezoekers. Het prachtig gerestaureerde Fort opent haar poorten op zaterdag 25 april a.s. van 13.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Er zijn schitterende exposities over de geschiedenis van het Fort en onze streek tijdens Wereldoorlog I en over de natuur van ons mooie Altena. Ook kunt u in diverse films de restauratie van het fort en de rol van de forten van Altena in de Nieuwe Hollandse Waterlinie bekijken. Verder kunt u wandelen over het Fort en genieten van de voorjaarsflora. Of met een trekpontje de fortgracht oversteken naar het educatie-park over WOI. Heeft u interesse? De toegang is gratis en u kunt vrij rondwandelen.
Als u meer wilt weten geven aanwezige gidsen uitleg. Locatie: Fort Giessen, Giessensesteeg te Giessen. Openstelling: 25 april 13.00 – 17.00 uur. Meer info (ook over andere openstellingsdagen): www.archeo-altena.nl of www.altenatuur.nl of www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/heusden-en-altena/fort-giessen/
 
 

Xanten 2 mei:
Buitenkansje!
Bezoek aan oude Romeinse stad Xanten
Archeo Altena organiseert ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan een (bus) excursie naar het schitterende Romeinse Archeopark Xanten, net over de grens in Duitsland aan de Rijn. Het is het mooiste archeologische park van Europa. Er zijn niet alleen restanten van de grote stad te zien als een amphitheater en opgravingen maar ook nagebouwde straten, woningen, winkels, restaurants en tempels. Er is een mooi nieuw museum gebouwd over de opgegraven Thermen. De kosten bedragen € 25,- per persoon. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Aanmelden kan voor 1 april bij John Kollen per email: j.kollen@casema.nl .
 
 

????   2 mei:
Landschapswandeling Altenatuur
Het is een goede traditie om in het voorjaar een excursie te organiseren naar een landschap of natuurgebied buiten het land van Heusden en Altena. Waar we precies naar toe gaan is nog in voorbereiding. Reserveer in ieder geval datum en tijd. Zaterdag 2 mei vertrek om 8.30 uur van Fort Giessen. Ongeveer 12.30 uur zullen we weer terug zijn. Vervoer is per auto, er kan samen gereden worden.
Voor de excursie kunt u zich aanmelden per e-mail: altenatuur@gmail.com of bellen naar Margo van Beem 06.55772591
 
Neerijnen april 2019

 
Altena 6 en 7 juni
Open Tuindagen, Velt en Wilde Weelde
Sinds enkele jaren timmert Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) stevig aan de weg en telt ruim 3500 leden. Waar Velt voorheen vooral bekend stond als organisatie die de ecologische moestuin promootte, hebben ze ook op het gebied van de ecologische siertuin al veel ervaring opgebouwd. De vele publicaties geven aan dat het een gedegen organisatie is die de consument goed weet te bereiken.
 
Eén van de succesvolle acties zijn de open tuindagen die ieder jaar in het eerste weekend van juni georganiseerd worden. Particulieren stellen een dag of een weekend hun tuin open voor publiek en laten zo zien hoe er ecologisch getuinierd kan worden. Dit kijkje in de keuken geeft veel mensen de gelegenheid om zich vrijblijvend te laten informeren en te zien of deze vorm van tuinieren hen ook aanspreekt.
 
Vakgroep Wilde Weelde is een vakvereniging van bedrijven, verspreid door heel Nederland, die milieubewust werken vanuit een ecologische visie aan een natuurrijke omgeving. 
 
Velt en Wilde Weelde hebben de handen in één geslagen en verschillende aangesloten bedrijven stellen tuinen open van opdrachtgevers en eigen tuinen. 
 
De organisatie voor het Land van Heusden en Altena is in handen van Vis à Vis Ontwerpers uit Woudrichem. In de gemeente Altena zullen in totaal 7 natuurrijke tuinen te bezichtigen zijn. De tuinen worden binnenkort vermeld op de website van Velt en bezoekers kunnen online informatie vinden over de opengestelde tuinen. www.velt.nu
 
 
Altenatuur
de natuurbeschermingsvereniging
van het Land van Heusden en Altena