Nieuwsbrief 29 juli – 24 augustus 2017
RECENTE PUBLICATIES IN HET BELGISCH STAATSBLAD

 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

BURGERLIJKE STAND


Legalisatie buitenlandse documenten van burgerlijke stand 
T. Evrard, De legalisatie van buitenlandse documenten van burgerlijke stand: een tegengestelde evolutie. Deel 1: Het legalisatieprincipe, T. Vreemd. 2017/3, jul-aug-sep 2017, 262

ONDERWIJS

Onderwijs – interne beroepsprocedure
L. Mampaey, Het intern beroep tegen studievoortgangsbeslissingen in het Vlaamse hoger onderwijs anno 2017, TMD 2017/2, 6

Geschilbeslechtingscommissies in het bijzonder onderwijs
E. van Vliet, Geschilbeslechtingscommissies in het bijzonder onderwijs. Commissies van beroep, onderwijsidentiteitsontslagcommissie en cao-ontslagcommissie, TMD 2017/2, 31


BURGERLIJK RECHT

Appartementsmede-eigendom

J. Callebaut, C. Willemot, Bloemlezing van enkele knelpunten bij de overdracht en vestiging van zakelijke rechten binnen appartementsmede-eigendom (I), T.App. 2017/2, 3

Vastgoedmakelaar – commissieloon
M.-P. Tordoir, Le droit pour l’agent immobilier de percevoir sa commission après le terme de sa mission, T.App. 2017/2, 11

Huwelijksvermogensrecht
C. Castelein, Scheding van goederen met externe correcties, TEP 2017/2, 96


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Het verzelfstandigd beheer. Vaart justitie eindelijk op de juiste koers?

L. Potargent, Panopticon, 2017/4, jul-aug 2017, 285

Recente ontwikkelingen met betrekking tot de juridische tweedelijnsbijstand in het vreemdelingenrecht
K. Verstrepen, J. De Lien, Panopticon, 2017/4, jul-aug 2017, 295

Collectieve schuldenregeling
J. De Boever, B. De Groote, P. Everaert, S. Voet, Collectieve schuldenregeling: profielonderzoek van personen in de procedure van collectieve schuldenregeling, P&B 2017/3, 102


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Nieuw insolventierecht ook van toepassing op vrije beroepsbeoefenaars
A. Roels, A. Van Hoe, Balans nr. 788, 31/07/2017, 1

Niet-financiële informatieplicht voor grote vennootschappen: nieuwe wet

KvT, Balans nr. 788, 31/07/2017, 3


STRAFRECHT

Nullum Crimen nr. 4 – augustus 2017
Inhoudstafel


FISCAAL RECHT

Dubbele belastingen – ‘Treaty override’ veroordeeld?

S. Gnedasj, K. Janssens, Cassatie gebiedt toch verrekening van Franse dividend- en interestbelasting op privébeleggingen, maar wat met FBB en andere verdragen?,  Fisc. Act. nr. 28, week 20-26 jul 2017, 1
Cass. 16 juni 2017, F.15.0102.N

Vennootschapsbelasting
D. Decrock, K. Dewagtere, De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aj. 2017, ?,  Fisc. Act. nr. 28, week 20-26 jul 2017, 8

Inlichtingen voor buitenlandse fiscus: onderzoeksmogelijkheden uitgebreid

K. Janssens, Fisc. Act. nr. 28, week 20-26 jul 2017, 14
Art. 3-5 30 JUNI 2017. - Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude, BS 07/07/2017, bl. 71034

De contouren van de hervorming van de Venn.B. en andere fiscale maatregelen
JVD, Fiscoloog nr. 1529, 09/08/2017, 1

Geheime commissielonenaanslag
JVD, Identificatie genieter: fiscus moet genieter hebben ‘kunnen’ belasten, Fiscoloog nr. 1529, 09/08/2017, 4
GwH nr. 92/2017 van 13 juli 2017

‘Dubbele’ belasting Franse dividenden: Hof van Cassatie schiet ter hulp
P. Delacroix, O. Hermand, S. Kiebooms, Fiscoloog nr. 1529, 09/08/2017, 5
Cass. 16 juni 2017, F.15.0102.N

Schenkbelasting
B. Cardoen, Familiale bedrijfsschenking: ‘restschenking’ niet steeds vrijgesteld?, Fiscoloog nr. 1529, 09/08/2017, 8

Regering hakt knoop door over hervorming vennootschapsbelasting
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 29, week 27 jul-2 aug 2017, 1

Jaaroverzicht inkomstenjaar 2016
G. Valkenborg, Fisc.Act. nr. 29, week 27 jul-2 aug 2017, 5

Implementatie vierde antiwitwasrichtlijn op een drafje goedgekeurd
A. Claes, Fisc.Act. nr. 29, week 27 jul-2 aug 2017, 16
Parl. St. Kamer 2016-17, nr. 2566 – aangenomen Kamer 20/07/2017 - dossierfiche

Fiscale emigratie: afrekenen aan de grens of gespreid betalen
G. De Neef, TEP 2017/2, 93

De Europese erfbelastingverordening als vervolg op de erfrechtverordening
B. Verdickt, TEP 2017/2, 135

Aankoopprijs handelsgoederen is wel degelijk ‘beroepskost’
S. Van Combrugge, Fiscoloog nr. 1530, 23/08/2017, 1

Nederlands AOW-pensioen: wetswijziging op komst
S. Lust, Fiscoloog nr. 1530, 23/08/2017, 3

Uitwisseling van rulings en landenrapporten: omzetting EU-Richtlijnen
M. Perez Van Gaeveren, F. Smet, Fiscoloog nr. 1530, 23/08/2017, 5

Beurstaks & buitenlandse rekeningen: administratieve verduidelijkingen
D. Coveliers, Fiscoloog nr. 1530, 23/08/2017, 9

EU-richtlijnen inzake BEPS en belastingverdragen: een moeilijk huwelijk
C. Doccio, Fiscoloog Internationaal nr. 404, 31/07/2017, 1

Afkoopsom extralegaal pensioen: welke verdragsstaat mag belasten?
A. Van der Mast, Fiscoloog Internationaal nr. 404, 31/07/2017, 5


SOCIAAL RECHT

Sociale uitkeringen – indexeringen vanaf 1 juni (deel 2)
M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 13, aug 2017, 2

Verhoging bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen
N.de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 13, aug 2017, 7

Het statuut van de mandataris in een vzw
N. de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 13, aug 2017, 9

In welke sectoren mag men het loon nog cash betalen?

N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 13, aug 2017, 14

Klachtrecht in de care-sector: miniproces of goed gesprek?

S. Tiems, TMD 2017/2, 21
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten
I. Verhelst, F. Sine, reeks Tewerkstellen topics, 2017/2, Wolters Kluwer 201789 p.
Inhoudstafel

Overheidsopdrachten
APR-reeks
P. Flamey, C. De Koninck, Overheidsopdrachten. Algemeen deel, Wolters Kluwer 2017, 1055 p.
P. Flamey, C. De Koninck, Overheidsopdrachten. Bijzonder deel, Wolters Kluwer 2017, 1769 p.
Inhoudstafel

Data Protection
De impact van de GDPR in de verzekering

C.-A. van Oldeneel, Tijdschrift voor Verzekeringen Dossier 2017, Wolters Kluwer 20172017, 316 p.
Inhoudstafel

Alternatieve conflictoplossing met de overheid

E. Lancksweerdt, Administratieve rechtsbibliotheek, Algemene reeks, nr. 16, die Keure 2017, 505 p.
Inhoudstafel

Codex over het welzijn op het werk
 
Editie 2017-18, Wolters Kluwer 2017, 919 p.
Inhoudstafel

Cohousing
Reeks Notariële Praktijkstudies
R. Timmermans, Wolters Kluwer 2017, 266 p.
Inhoudstafel
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
CBR jaarprogramma 2017-2018
Programma

Estate Planningsdagen
M&D Seminars, Sint-Niklaas 25 en 30 augustus 2017
Programma

Het nieuwe erfrecht komt eraan!
Larcier opleiding, Kontich 30 augustus 2017 of Gent 31 augustus 2017
Programma

BEMIDDELING - bMediation opleiding Gent 2017
Nieuw Justitiepaleis Gent
30, 31 aug en 1 sept 2017
28 en 29 september
25, 26 en 27 oktober
30 november en 1 december
7 en 8 december 2017
Van 9u tot 18u
Programma

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen - De realiteit naast de romantiek
Lexalert online seminarie 7 september 2017
Programma

Erfenissen - capita selecta

Lexalert online seminarie maandag 11 september, 2017 van 12u tot 14u
Programma

De professionele vennootschap voor advocaten of notarissen
Larcier opleiding, Mechelen 12 september 2017
Programma

Het gunstregime voor de overdracht en overgang van familiebedrijven en -vennootschappen in het Vlaamse en het Brusselse Gewest 
Lexalert online seminarie 12 september 2017
Programma

Vlaamse erf- en registratiebelasting: Controversiële standpunten Vlabel ?!
 
KennisAteliers, Gent: 14/09/2017, Antwerpen: 12/09/2017
Programma
Webcast (rechtstreekse uitzending): 14/09/2017

Fundamentele wetswijzigingen aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM)

M&DSeminars, Gent 14 september 2017
Programma

De relatie advocaat – onderneming: Wat is de impact van de digitalisering?
 
Larcier opleiding, Gent 14 september 2017
Programma

De fiscus op (be)zoek! De mogelijkheden en grenzen van het visitatierecht van de fiscus
 
Lexalert online seminarie donderdag 14 september, 2017 van 12u tot 14u
Programma

Emigratie: fiscale en burgerrechtelijke benadering.
 
M&DSeminars, Kontich 14 september 2017
Programma

Algemene voorwaarden - Capita selecta
 
M&D Seminars, Leuven 15 september 2017
Programma

Bedrijfsgeheimen: hoe beschermen, wat bij inbreuken?
 
M&DSeminars, Sint-Niklaas 19 september 2017
Programma

Blockchain en Smart Contracts – Impact op de juridische sector
Lexalertonline seminarie donderdag 21 september, 2017 van 12u tot 14u
Programma

De aansprakelijkheid van bouwactoren: hoe te verzekeren?

M&DSeminars, 19 september 2017
Programma

Webinar Cybersecurity
M&D Seminars 21 september 2017 
Programma

Bijkantoor/vaste inrichting
  
M&DSeminars, Kontich 21 september 2017
Programma

Actualia overheidsopdrachten
  
M&DSeminars, Kontich 22 september 2017
Programma

Vennootschapsconstructies
 
M&DSeminars, Gent 22 september 2017
Programma

Internationaal juristencongres der Lage Landen "Recht en Taal"

Gezamenlijke activiteit van de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging
De Taalunie is partner van het Internationaal Juristencongres
UAntwerpen 25 en 26 september 2017
Programma

Seminarie aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
 
Larcier opleiding, Gent 26 september 2017
Programma

De dading nader bekeken
M&DSeminars, Gent 26 september 2017
Programma

Internetrecht: recht en digitalisering
M&DSeminars, Sint-Niklaas 27 september 2017
Programma

De geplande hervormingen van het erfrecht
M&DSeminars
28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
03/10/2017 Faculty Club Leuven
17/10/2017 De Jachthoorn Kontich
Programma

Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

Het bewijs in burgerlijke en handelszaken
M&DSeminars, Leuven 29 september 2017
Programma

De burgerlijke maatschap: een analyse van de meest relevante clausules
M&D Seminars, Gent 29 september 2017
Programma

De inning en invordering van socialezekerheidsbijdragen door de RSZ
Larcier opleiding, 3 oktober 2017 (14u - 17u) - 3Square Gent
Programma

E-Commerce
M&DSeminars, Gent 4 oktober 2017
Programma

Marketing voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en accountants: Hoe begin je eraan?
Larcier opleiding 5 oktober 2017 - Sint-Martens-Latem
Programma

Marktpraktijken en consumentenrecht anno 2017
M&DSeminars, Sint-Niklaas 5 oktober 2017
Programma

Jaarlijkse notariële studiemiddag NNK
Maklu-meetings, Rillaar 5 oktober 2017
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

Hervorming vennootschapsbelasting - Fiscale begrotingsmaatregelen, de toepassing van het zomerakkoord !
KennisAteliers, Antwerpen: 11/10/2017, Gent: 12/10/2017, Kortrijk: 12/10/2017
Programma

De vennootschap en de echtscheiding
Studieavond Echtelijke Moeilijkheden &
Larcier, Zedelgem 12 oktober 2017
Programma

Debat Alimentatie
Studieavond Echtelijke Moeilijkheden &
Larcier, Gent 17 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Lexfin - Updateseminarie Vennootschapsrecht
Larcier, Antwerpen 19 oktober 2017
Programma

Verkoop van vastgoed
Intersentia, TBO studienamiddag, Brugge 19 oktober 2017
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Landpacht

Intersentia, Antwerpen 24 oktober 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studieavond VERKOPINGEN MET HANDELINGSONBEKWAMEN, AFWEZIGEN, ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN
Larcier opleiding, 16 november 2017 - Klokhof Loppem
Programma

De contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

De gewaarschuwde koper: Informatieverplichtingen en sanctiemechanismen in het omgevingsrecht
Larcier, Gent 21 november 2017
Programma

Masterclass SAMENWONEN
Larcier opleiding, 23 november 2017 - Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be