Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Vaak hebben we een externe heftige gebeurtenis nodig om diepgaand te veranderen en om tot nieuwe inzichten te komen.
Als je net bent zoals ik vind je veranderingen lastig. Vaak weet je diep van binnen dat dingen anders moeten in je leven maar vind je de kracht niet om te veranderen. Denk aan het doorbreken van verkeerde gewoontes, breken met verslavingen, maar ook keuzes die we voor ons uit blijven schuiven die we weten dat we ze moeten maken.
Vaak is er dan een heftige gebeurtenis nodig die ons helpt om de juiste keuzes te maken. Dat is niet altijd leuk maar soms wel nodig om ons te reinigen van verkeerde toxische patronen in ons leven.
Die heftige gebeurtenis kan een ziekte zijn, een scheiding, verlies van baan, burn-out, een heftig conflict of een of andere ramp die onze ogen doet openen.
Op dit moment gaat de hele mensheid door een diepgaand leerproces heen. We kunnen niet doorgaan zoals het was. Er ligt een grote uitdaging in de verandering die gaande is. Hoe gaan we hier als mensheid mee om. Hoe ga jij hier mee om? Hoe gaat de kerk hier mee om?
Zelf heb ik het meest geleerd door moeilijke omstandigheden heen. Er ligt een grote uitdaging in elke beproeving in je leven. Hoe ga je hier mee om.
We kunnen de omstandigheden niet altijd veranderen maar we kunnen wel kiezen hoe we er mee om gaan. En daar ligt de uitdaging voor innerlijke geestelijke groei.
Vaak moeten we wakker geschud worden om tot nieuwe inzichten te komen. En dan is het de uitdaging om de juiste keuzes te maken en te groeien naar het beeld van Jezus en ons af te scheiden van de wereldse duisternis.
Romeinen 12:2  Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt.
 
In onderstaande 2 video laat ik zien hoe je om kunt gaan met waar we nu als mensheid in zitten. Belangrijke diepgaande boodschappen voor nu.
 
Rust en vrede vinden in grote onzekerheid
Als we de controle over ons leven verliezen komt het fundament van ons leven aan het licht. In hoeverre hebben we ons leven echt overgegeven in Gods handen? Onzekere omstandigheden nodigen ons uit om dieper te gaan in overgave en vertrouwen en ons leven te veranderen in hetgeen onwankelbaar is.
https://youtu.be/fK8cLpkkRko
 
Rein, zuiver en gezond leven in een toxische wereld.
Hoe blijf je gezond en zuiver in een wereld waarin de lucht, ons water, ons eten, medicijnen, de media en politiek en onderwijs vol giftige invloeden zit. En dan heb ik het nog niet over de geestelijke demonische wereld en straling.
Een belangrijke evenwichtige boodschap voor deze tijd.
https://youtu.be/sS4IJSNgbGQ
 
Zie ook de cursus holistische goddelijke gezondheid
https://cursus.agapecoach.nl/courses/holistische-goddelijke-gezondheid/
 
Video verslag livestream 2e Pinksterdag over door in de Heilige Geest en tongentaal
Op de 2e Pinksterdag heb ik een livestream gehouden over de doop/vervuling met de Heilige Geest en geestelijke gaven in het bijzonder de tongentaal. God verlangt met je samen te zijn en te werken door de Heilige Geest. Je mag je uitstrekken naar de bovennatuurlijke gaven die bijna altijd beginnen met de tongentaal. In deze livestream help ik je de Heilige Geest te ontvangen en in tongentaal te spreken. Van daaruit kunnen de andere bovennatuurlijke gaven zich gaan ontwikkelen in je leven. De basis is controle loslaten en je laten leiden door de Heilige Geest in geloofsvertrouwen.
Er was een grote opkomt en velen hebben inmiddels de opname terug gekeken.
De opname is in korte tijd meer dan 1000x bekeken.
https://youtu.be/u5Srkptv1Ug
 
13 juni 20:00 uur interactieve video bijeenkomst op ledensite.
Bijeenkomst vervulling Heilige Geest + ontwikkeling bovennatuurlijke gaven.
Vanavond gaan we naar aanleiding van de livestream met elkaar doorpraten over het gebruik en ontwikkelen van bovennatuurlijke gaven.
Hoe ervaar je dit? Waar verlang je naar?
Iedereen die lid is kan mee doen.

https://samen.leveningod.nl/events/video-meeting-ontwikkelen-van-gaven-van-de-heilige-geest
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
 
Robert van Mierlo

Geestelijk coach, counselor, gebedstherapeut voor innerlijke genezing.

https://agapecoach.nl/
 
Ben je gezegend door al mijn video's? Draag een steentje bij en doneer.
 
hearthttps://agapecoach.nl/doneer/