NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
 December 2020  
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
FEESTDAGEN
 
Laten we hopen op betere tijden in 2021. Hoewel het aantal corona-besmettingen in de regio nog altijd hoog is, lijkt het vaccin binnen handbereik. Hopelijk lukt het met de vaccinatie van grote groepen mensen om het corona-virus eindelijk onder controle te krijgen, zodat we weer met elkaar samen kunnen zijn en kunnen genieten van alle dingen die voorheen zo gewoon waren.
 
AANGEPASTE OPENINGESTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN
De huisartsenpraktijk is gesloten op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari. Alle overige dagen gelden voor de huisartsenpraktijk de normale openingstijden. Tijdens de feestdagen kunt u voor dringende gevallen die niet kunnen wachten contact opnemen met de huisartsenpost Noord-Limburg 0900-8818.
 
Voor het apotheekservicepunt in Ysselsteyn zijn de openingstijden rond de feestdagen als volgt:
Donderdag 24 december geopend van 14.00 tot 15.30 uur
Vrijdag 25 december gesloten
Donderdag 31 december geopend van 14.00 tot 15.30 uur
Vijdag 1 januari gesloten
 
HERHAALRECEPTEN SPECIALIST
Herhaaldelijk krijgen wij het verzoek een herhaalrecept te schrijven voor medicatie waarvoor patiënten onder controle staan van de specialist. Regionaal zijn er echter afspraken gemaakt. Indien u onder behandeling van de specialist bent voor bijvoorbeeld uw hartklachten, dan schrijft de specialist ook al uw hartmedicatie voor (inclusief herhaalrecepten). Deze afspraken zijn zo gemaakt, omdat de specialist soms medicatieveranderingen doorvoert, zonder dit per brief  aan de huisarts te melden. Indien de huisarts dan uw medicatie herhaald, zijn deze eventuele veranderingen niet doorgevoerd en is de kans dus groot dat er fouten worden gemaakt. Indien u geen controles bij de specialist meer nodig heeft, zal de specialist een afsluitende brief schrijven met daarin uw precieze medicijngebruik. Vanaf dat moment neemt de huisarts de controles over en schrijft de huisarts ook weer uw medicatie voor.
 
PATIËNT TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Graag willen wij weten hoe patiënten de zorgverlening ervaren en beleven. Daarom vragen wij 1 keer per 2 jaar aan 200 patiënten om een vragenlijst in te vullen, zodat wij waar mogelijk de zorg aan uw wensen kunnen aanpassen. Reeds 30 patiënten hebben recent deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek, waarvoor onze dank. Diverse patiënten zullen nog gevraagd worden om deel te nemen, wij stellen uw medewerking zeer op prijs.
 
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl