Ako ne se chete, kliknete
 
Според съвсем нов проект на доклад на ООН  икономическите загуби за света от радикално преминаване към устойчива енергетика ще са значително по-малки в сравнение с прогнозните разходи за справяне с природните бедствия, които струват около 150 милиарда евро годишно с тенденция сумата да нараства.
 
От 5-ти до 7-ми март в София се проведе 10-тото по ред издание на изложението и форума „Енергийна ефективности и възобновяема енергия (EE & ВЕ).
 
По време на тридневното събитие експерти от цяла Европа и България дискутираха възможностите за развитие на енергийната система, добри практики, стратегии и актуални промени в законодателството. На територията на изложението бяха представени технологии за производство на енергия от ВЕИ и за постигане на енергийна ефективност.
 
Накратко за изявата 2014:
Изложители от Австрия, България, Китай, Чешка република, Дания, Германия, Италия, Литва, Полша, Румъния, Холандия и Украйна.
33%  от участниците бяха от чужбина.
44% от тях имат намерение да са отново част от EE & ВЕ 2015.
За пета поредна година се реализира Австрийски павилион.
Лектори от престижни университети, браншови организации и  фирми презентираха теми като децентрализирано отопление и охлаждане, енергия от отпадъци, чуждестранния опит в  областта на ЕЕ и стратегии за нулево енергийни сгради.

По-подробна информация можете да намерите в Общия преглед и статистика.
 
Новите дати на изложението и форума се вече известни: 11-13 март 2015.
 
Ще продължим да развиваме изявата чрез включване на нови теми, ще следим отблизо какво се случва и какво предстои, ще ви информираме за новостите в сектора.
 
Поздрави от екипа на Виа Експо
 

  032/512 900, 960 011  | office@viaexpo.com    |  www.viaexpo.com

Намерете ни в социалните мрежи
 
 
 
Съгласно Закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този e-mail е непоискано търговско съобщение. Ако съобщението ни Ви е обезпокоило, моля да ни извините. Нашата единствена цел е да бъдем полезни.