Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2016 nr. 07
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Een kerkdienst mee voorbereiden? 

Paasgroetenactie

Topprestatie Sirkelslag
 
Films in de 40dagentijd
 
40dagentijd: Zet een stap...
 
Sponsoractie Taizé vieringen Casella
 
De aarde ons gemeenschappelijk huis
 
FAQ: 40vragentijd
 
Zondag 21 februari
 
Motto: 'Vertrouwen op Gods belofte’
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
AGENDA
 
Vrijdag 19 februari  Liturgische werkgroep
 
Catechese 12-15 jaar - Het voordeel vd twijfel (2)
 
Zondag 21 februari Ontmoetingsbijeenkomst sectie Buitenwijkers
 
Jongerengespreksgroep
 
Dinsdag 23 februari  Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Woensdag 24 februari ABC van het geloof'
 
Zondag 28 februari Ontmoetingsbijeenkomst sectie Kerkelanden
 
SAVE THE DATE:
Zondag 28 februari 
Pannenkoeken restaurant
 
Woensdag 16 maart
Presentatie herijkingsnota PGH in de Grote Kerk
 
Zaterdag 2 april
Veiling en boekenmarkt voor Ghana
 
Lied van de week
 
21 februari 2016 – Tweede zondag van de veertigdagentijd

LB 543 – Gij zijt in glans verschenen

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd wordt elk jaar het evangelie gelezen over de verheerlijking op de berg, dit jaar uit Lucas (9,28-36). Het lied ‘Gij zijt in glans verschenen’ is hierbij geschreven. De dichter, Gabriël Smit (1910-1981), schreef geen berijming van die tekst, maar een meditatie over het lijden van Christus in het licht van de opstanding. Dat lijden wordt hier niet beschreven als een feit van lang geleden; Christus lijdt dagelijks aan de nood van de wereld (strofe 2), zijn lijden is zijn dagelijkse dood.

Lees meer ...

 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Een kerkdienst mee voorbereiden?
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijkt het je leuk of interessant om samen met een aantal leeftijdgenoten en ds. Erik van Halsema een kerkdienst voor te bereiden? De dienst is op zondag 17 april.

Dus ben je - ongeveer - tussen de 45 en 67 jaar? Dan hopen we dat je wilt meedoen.

De voorbereidingsgroep bepaalt gezamenlijk het thema van de dienst en de uitwerking.

De voorbereiding vindt plaats op drie dinsdagavonden: 15 maart, 29 maart en 5 april.

Lees meer...

Paasgroetenactie
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar doet de diaconie mee aan de paasgroetenactie van Kerk in Actie.

Zondag 21 februari liggen de kaarten klaar die u na afloop van de dienst kunt tekenen.

De kaarten worden verstuurd naar Nederlandse gevangenissen, waar de gevangenispredikanten de kaarten uitdelen in een feestelijke kerkdienst.

 
Topprestatie Sirkelslag
 

Op 5 februari hebben jongeren uit de Bethlehemkerk enthousiast meegedaan aan de jaarlijkse Sirkelslag, met als thema “Deel en Win”. Het was een mooie avond met een prachtig resultaat. We zijn 27e geworden van de in totaal 505 teams die aan Sirkelslag hebben deelgenomen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Films in 40dagentijd: Le tout nouveau testament

 

 
 
 
 
 
Voor de vijfde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-Katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd.
 
23 Februari kunt u in het Filmtheater gaan kijken naar 'Le tour nouveau testament'.
 
Verhaal
Geloof het of niet, maar God bestaat echt! Hij woont in Brussel samen met zijn vrouw en tienjarige dochter Eva.  

Op een dag komt Eva in opstand tegen haar vader...

 
40dagentijd: Zet een stap ...
 
 
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Dit jaar als thema: Zet een stap naar de ander. De diaconie heeft gekozen om in deze zes zondagen het Kerk in Actie project Ghana centraal te stellen. Onze jongeren die deze zomer naar Ghana gaan, vertellen u in zes zondagen ook over de andere projecten die er in het land zijn. Zo krijgt u een completer beeld van het land en de mensen.
 
 
 
 
 
 
Sponsoractie Taizé viering Casella
 
 

 

Sponsor een plek voor een jongere in de Taizévieringen voor een jaar

Elke vierde vrijdag van de maand is er bij Casella een ontmoeting in de stijl van Taizé: samen eten en een Taizé viering voor jonge mensen tot 35 jaar. Daarnaast worden er solidariteitsvieringen georganiseerd en is er in December speciaal een viering waarbij de sponsoren (ongeacht hun leeftijd) worden uitgenodigd.

Lees meer ...

 
De aarde ons gemeenschappelijk huis 
 
In de veertig dagen voorafgaande aan Pasen is er aandacht voor inkeer en bezinning. Drie geloofsgemeenschappen in Hilversum organiseren samen twee avonden waar stil gestaan wordt bij de toekomst van onze aarde.
 
De Bethlehemkerk, De Waaier en De Kapel nodigen iedere belangstellende van harte uit.
 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 3 maart in De Waaijer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ: 40vragentijd
 
 
 
 
 
 
 

 

Veel gestelde vragen over de 40dagentijd.

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Lees meer ...

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl