BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 7   
December 2014
Snart jul. Den här hösten har gått så overkligt fort. Det har varit dramatiska månader i vårt land som nu bågnar av behov av analys, tydlighet, ideologi, mod och klokskap. I dagarna också klimatmötet i Lima som försökt lägga grunden för en global politik radikal nog att säkra en beboelig värld. Jag tror inte jag är ensam om att gå till jul, nyår – och nyval! - med en bävan i bröstet. Ska klokskapen och det politiska modet räcka?
 
I dessa dagar påminns vi också om ordets, konstens och kulturens centrala funktion i en demokrati. Vi kan inte ta demokratin för självklar, inte heller en livaktig, självständig press och kulturliv. För oss som har konst och kultur som daglig syssla blir det kanske lite extra skakigt, men också en beskräftelse på att det vi gör och verkar för är på djupet viktigt.
 
I Barnteaterakademins sista arrangemang för detta år möttes Karin Helander, Mattias Brunn, Lotta Eldh och Lis Hellström Sveningson i ett samtal om dagens scenkonst för barn och unga och hur den förhåller sig till samtid och politik. Det var välfyllt i Teater Unos salong och det intensiva samtalet förgrenades åt flera intressanta håll:
 
Varifrån kommer trenden att göra barnpubliken delaktig, vart leder den och vad händer när delaktigheten inte är ärligt genomförd? Behöver vi intressera oss mer för den inre delaktighet som kan väckas av komplex, kvalitativ scenkonst? Bör teatern egentligen inte alls vara politisk utan hellre röra sig i en etisk dimension? Vem har ansvar för det som händer i teaterrummet, teatern, publiken eller lärarna? Hur bra är vi (teatrarna) på att hänga med i vår samtid och på riktigt ta barns perspektiv?
 
Vi är ganska säkra på att vi får anledning att följa upp en eller flera av dessa frågeställningar!
 
Nu dags att summera Barnteaterakademins 2014: Året inleddes 24 februari med en stort upplagt Samtal om devising, i kölvattnet på vår antologi med samma titel. Panelsamtalet samlade en stor publik och ägde rum på Backa Teater. Under våren fortskred arbetet med våra två grovmanusbeställningar, texter av America Vera-Zavala och Dimen Abdulla, som presenterades på Hagateatern den 5 maj: 2 x Grovmanus // 2014. (Läs mer nedan). På Bibu i Helsingborg arrangerade vi i maj samtalet Norge vs Sverige: perspektiv på kön som gestaltning - hjärntvätt eller oändliga möjgheter? Inför valet i september kunde vi presentera en Barnkulturguide till valet, där samtliga partier i riksdag respektive Göteborgs kommunfullmäktige svarade på frågor om kulturpolitik. Och sist ut alltså Spela roll i samtiden på Teatern Uno den 11 december.

Vidare har vi under året varit delaktiga vid konstituerandet av BiG - nätverk för barnkulturforskning i Göteborg, som genomförde sitt första publika arrangemang på Masthuggsteatern i början av december. (Det finns redan planer för ett nytt BiG-symposium nästa år.) Vi har också arbetat med ett par större projekt inför framtiden (mer om det i sinom tid) liksom med sammansättningen av vår fantastiska styrgrupp - och det ska vi berätta mer om i nästa nyhetsbrev!
 
Slutligen avrundar vi detta teaterår med att tacka för alla inspirerande och betydelsefulla scenkonstupplevelser det har burit med sig. Ta bara en titt till höger, där vi länkar till Scenkonstguidens prisgala: en påminnelse om hur mycket och varierande scenkonst som bjuds i vår del av landet.
 
Nu tar vi ledigt för jul och nyår och önskar er alla goda helger och framtidshopp.
 
Vi ses nästa år då Barnteaterakademin firar 10-årsjubileum!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
2 x GROVMANUS // 2014
 
Fimbulvinter – sagan om hur en get, en ekorre och två korpar räddade sin vän ormen och havet
av America Vera-Zavala
På stranden högar med sopor och skrot, i haven stora sjok av plastskräp som driver omkring - och de stora verkar inte bry sig. När Heidrun, Ratatosk, Hugin och Munin en dag hittar en död säl på stranden, blir det starskottet för en resa ända bort till Midgårdsormens värme, vrede och urkraft.
Antal roller: 3-5 (kön utan betydelse)  Målgrupp: Barn 6-8 år
 
Och någon blev inte knivhuggen
av Dimen Abdulla
I en trakt mellan stor och liten, i skogen bortanför, testar tre tonåringar gränser, sig själva och varandra. Vem älskar vem? Vem har kontrollen? När går leken över i allvar?
Någon fyller år, någon slår in ett paket, någon hamnar i kläm. Plötsligt står tiden still och det värsta har hänt - och på en diffus våglängd hörs de vuxnas röster
Antal roller: 3 (2 k, 1 m)   Målgrupp: Högstadiet
 
 
Beställa den färdiga pjäsen
Efter en offentlig reading på Hagateatern den 5 maj, har de två grovmanusen skickats ut brett till teatrar i hela landet för att intresserad teater ska kunna sluta avtal med dramatikerna om färdigställd pjäs.
Fimbulvinter finns fortfarande till förfogande. T.o.m. 5 maj 2015 gäller en förhandssubventionering från Barnteaterakademins sida, med en tredjedel av avtalat pjäsarvode. Kontakt sker genom Barnteaterakademin eller Colombine Teaterförlag (info@colombine.se alt. 08-411 70 85).
.................................................................................................
 
Barnteaterakademins publikationer Samtal om devisingMakt och maktlöshet och Kultur - nytta eller mening) finns att hämta på följande teatrar:
 
Angereds Teater, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Masthuggsteatern, Teater Sesam, Teater Uno och Regionteater Väst (Uddevalla).
 
Det går också att få böckerna per post. Maila då info@barnteaterakademin.se för vidare instruktioner!
 
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
 
Tips & notiser!
 
 
Scenkonstgalan 2014
Med sina distinkta och innovativa kategorier blev denna prisgala en hyllning till scenkonsten i stort. Glädjande var också den stora bredden i genrer och målgrupp; i två av kategorierna vann föreställningar för barn och ungdom: Spot on som gick till Angereds Teater och Circus Debre Berhan för familjeföreställningen Cargo, och Slow food till Johanna Larsson för 2556 dagar (Backa Teater) och Utanför boxen (Masthuggsteatern).
 
 
Nya berättelser sökes!
Föreningen Klyftan utlyser en manustävling med stöd av Svenska Filminsitutet. Målet är att få fram berättelser för långfilm som synliggör och speglar människor, miljöer och historier från vårt nutida Sverige.
Politiska berättelser, kärlekshistorier, drastiska komedier eller våldsamma draman - du bestämmer! Klyftan vill genom tävlingen hitta de starka, oberättade historierna som synliggör platser och människoöden tecknade ur vår tids verklighet.
 
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida:
www.barnteaterakademin.se

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se