Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2016 nr. 45
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Draadloos verbonden -Kerstnachtdienst
 
Geen Stille Nacht?
 
Sing-in op Kerstavond
 
Nieuwjaar instuiven
 
Nieuwjaarsreceptie
 
Beroepingscommissie Morgenster
 
Week van het gebed
 
Zondag 25 december
 
Motto:
'Een pasgeboren kind – een teken van hoop'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Kerst
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Bethlehem Sterretjes
 
Vrijwilligers gezocht
Z??
 
Verslag Ghana reis
In??
 
Vervoer gezocht
Vo??
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Vrijdag 23 december  Try-out kerstmusical
 
Zaterdag 24 december 
Sing-in met traditionele kerstliederen
 
Kerstnachtdienst

Zondag 25 december 
Kerstfeest met musical 'Geen stille nacht'

Dinsdag 27 december  
Ontspanningsmiddag voor senioren

Zaterdag 31 december 
Oudjaarviering met en in de Diependaalse kerk. 
 
SAVE THE DATES
 
Zondag 8 januari
 
Maandag 9 januari
 
15 - 21 januari
 
 
 
Kerst

Zondag 25 december 

Jesaja 52: 7-10,
Lucas 2: 1-20
 
Wachten loont

Deze zondag ronden we het ‘Speurtocht’-project af.
 
In de viering komen de wachters uit de vier hoeken van de kerk met de voorwerpen die in de weken van de advent een teken waren van een nieuw begin – een nieuw begin dat we vandaag vieren.
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Draadloos verbonden -Kerstnachtdienst
 
 
Dit is het thema van de kerstnachtviering.
Deze begint om 22.00 uur, aansluitend aan de 'sing-in'.
De dienst is voorbereid met de jongerengespreksgroep.
Graag willen we met u het een en ander delen middels uw smartphone.

Neem deze dan ook svp mee.
 
Dat betekent dat u naast het nodige bekende (liederen!) ook wel wat zult kunnen meemaken dat nieuw en verrassend zal zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar op het kerkplein verder te ontmoeten.

De samenzang wordt begeleid door Henk van Dijk.

Geen Stille Nacht dit jaar?

Op 1e kerstdag voeren 11 kinderen en 5 tieners het kerstspel 'Geen stille nacht' op tijdens de kerstmorgendienst.

Op vrijdagavond 23 december wordt er een try-out gehouden in de Bethlehemkerk waarbij u, familie, buurtbewoners, jong en oud, van harte uitgenodigd bent om te komen kijken.
De try-out begint om 19.30 uur en zal een half uurtje duren.

Het kerstverhaal wordt op een vriendelijke en humoristische manier verteld vanuit een verrassend perspectief.
U bent van harte welkom.
 
 
 
 
 
 
 
Sing-in op Kerstavond
 
 
 
 
Net als vorig jaar worden er weer Kerstliederen gezongen op Kerstavond tussen 21:15 en 21:45 uur in onze kerk.
 
Deze keer zullen we niet alleen traditionele melodieën zingen, maar ook traditionele teksten gebruiken.

Je hoeft niets mee te nemen, want alle liederen worden geprojecteerd op een groot scherm.
De Sing-in is zeer geschikt om iemand uit uw buurt mee te nemen!
 
U zijt wellekome!
 
Nieuwjaar instuiven
 
Op donderdag 5 januari, 10 uur, stuiven wij het nieuwe jaar in. Zoals altijd met heerlijke oliebollen in eigen beheer gebakken. Maria Kruithof vertelt ons over de betekenis van het Stiltecentrum.
Op 19 januari komt Max Cramer vertellen over architect M. Dudok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie

  
Na de dienst op zondag 8 januari biedt de kerkenraad u een nieuwjaarsreceptie aan. Net als anders is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of een glas limonade. Het bijzondere is dat we elkaar een heel gezond, gezegend, gelukkig nieuwjaar kunnen wensen.
Wie heeft daar geen behoefte aan?
 
Beroepingscommissie Morgenster
 
De kerkenraad van de Morgenster heeft een beroepingscommissie ingesteld die inmiddels enkele keren bij elkaar is geweest.
De opdracht is om op basis van de profielschets van de Morgenster gemeente een aangescherpte versie van de profielschets van de predikant te maken en een advies uit te brengen aan de kerkenraad van de Morgenster.
 
 

Week van het gebed

In 2017 staat de Week van Gebed (15-21 januari) in het teken van verzoening en 500 jaar Reformatie.
 
De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. 

Elke avond om 19:30 uur is er een gebedsbijeenkomst in een van de deelnemende kerken. Laten we samen bidden!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl