Bethlehemkerk                                                
Jaargang 9, oktober 2023 nr. 39
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 22 oktober: 
Wandelen met God
 
Bethlehemkerk: Samen vieren in drie kerken
 
Vanuit de Kerkenraad van 16 oktober
 
Inschrijven voor autovervoer of samen fietsen op 5 en 12 november
 
Doe mee met de
BeMoRe Bijbelquiz!
 
Ga je mee: Choral Evensong Hilversum
 
De laatste uitgave van Rond de Bethlehemkerk
 
Gratis seniorenmidweek Het vakantiebureau 2023
 
Ionaviering
 
Gezocht: toffe mensen met een huiskamer vol licht en warmte
 
Bethlehemkerk 60 jaar: Feestelijk jubileum weekend - impressie
 
Bethlehemkerk 60 jaar:
Verhalen uit het Grote Dierenbos
 
Bethlehemkerk: tentoonstelling 60 jaar
 
SwapSint: dinsdag 21 november 2023
 
Expositie van
Marthy Boer
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 20 oktober
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 21 oktober
GroenGelovig 
 
Zondag 22 oktober
ds. Hillegonda Ploeger
 
Iona viering
 
Maandag 23 oktober
---
 
Dinsdag 24 oktober
SOOS: Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 25 oktober
Ochtendgebed
 
 
Donderdag 26 oktober
Open Kerk 
 
 
Vrijdag 27 oktober
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 28 oktober
-
 
Zondag 29 oktober
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATA
SwapSint 21 november
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
"Ga je mee?"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
Abonnement op onze
nieuwsbrieven:
PgH en/of
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
Viering zondag 22 oktober: Wandelen met God
 
Aan de hand van het PgH leesrooster ‘Reisgenoten’ lezen we met ds. Ploeger deze zondag over Henoch.
We horen het gedeelte over Henoch twee keer. Eén keer uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 en een keer uit de NBG vertaling 1951: daar horen we over Henoch die wandelde met God. En zo wordt Henoch opgenomen in de rij van geloofsgetuigen die in Hebreeën genoemd worden. Wat zou het voor ons kunnen betekenen: wandelen met God?
 
Klik hier voor de liturgie, de collecte en bijbehorende link naar kerkdienstgemist van zondag 22 oktober.
 
Na afloop van de dienst zullen Wilma Hilberts en Koos van Vliet u namens de kerkenraad bijpraten over PGH2024.
 
Blijft u dus nog even zitten. En schroomt u niet om uw vragen aan de kerkenraadsleden te stellen of te mailen naar voorzitter@bethlehemkerk.nl.
 
 
Bethlehemkerk: Samen vieren in drie kerken
 
De Algemene kerkenraad besloot onlangs dat de geloofsgemeenschappen van De Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboog per 1 januari één bestuurlijke geloofsgemeenschap vormen. Binnenkort komen de drie gemeenschappen al op verschillende momenten samen in gezamenlijke kerkdiensten.

Elkaars liturgie proeven

De predikanten schrijven daarover: ‘Op die manier gaan we ervaren hoe het is om op een zondagmorgen werkelijk gezamenlijk te vieren. Zo gaan we elkaars liturgie proeven. Het rooster ziet er als volgt uit:
  • 29 okt: Bethlehemkerk met ds. Jetty Scheurwater
  • 5 nov: Morgenster met ds. Erik van Halsema
  • 12 nov: Regenboogkerk met ds. Heleen Weimar
We volgen in deze drie diensten het leesrooster ‘Reisgenoten’ dat gemaakt is bij het PgH-brede jaarthema ‘Ga je mee?’. In elk van de vieringen zal er zowel kinder- als tienerdienst worden aangeboden.
 
 

Vanuit de Kerkenraad van 16 oktober

Tijdens de bezinning nam Els ons mee naar het plaatsje Steyl. In een prachtig kerkje kwam zij het citaat tegen van Heiliger Arnold Janssen: ‘Wenn wir alles tun, was in unseren Kräften steht, dann tut Gott das Übrige’. (Als wij alles doen wat we kunnen, zal God de rest doen.) 
 
Ook deze kerkenraad is er gesproken over PgH2024. Het bestuurlijk samengaan op 1 januari komt steeds dichterbij. Over de bestuursvorm (per 1-1-2024) beslist de algemene kerkenraad in de november vergadering. De voorbereidingen zijn ondertussen in volle gang.
 
Vanaf januari vormen we samen met de Morgenster en Regenboog één oecumenisch brede geloofsgemeenschap met op dat moment drie kerkgebouwen (later in 2024 neemt de algemene kerkenraad een besluit over de gebouwen).
 
Deze kerkenraad is het gemeenschappelijke preekrooster voor 2024 voor de oecumenisch brede geloofsgemeenschap besproken. Het preekrooster heeft als belangrijk doel om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en te ervaren hoe we vieren en dienen.
Het preekrooster hanteert een vast schema: driemaal per maand is er een gezamenlijke viering en eenmaal per maand is er in iedere kerk een eigen viering.
  1. 1ste zondag van de maand: Gezamenlijke viering in de Bethlehemkerk
  2. 2de zondag van de maand: Gezamenlijke viering in de Morgenster
  3. 3de zondag van de maand: Viering in 3 kerken.
  4. 4de zondag van de maand: Gezamenlijke viering in de Regenboog
Er leven zorgen binnen de gemeente over het proces PgH2024. Deze zorgen zijn bij ons bekend en besproken. We streven er naar u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en gaan graag met u in gesprek.
 
Na afloop van de dienst op 22 oktober zullen Wilma Hilberts en Koos van Vliet u namens de kerkenraad bijpraten over PGH2024.
 
Blijft u dus nog even zitten. En schroomt u niet om uw vragen aan de kerkenraadsleden te stellen of te mailen naar voorzitter@bethlehemkerk.nl.
 
Hartelijke groet, Esther Gross
Scriba Bethlehemkerk
 

Inschrijven voor autovervoer of samen fietsen op 5 en 12 november

Op 5 november vieren we samen in de Morgenster en op 12 november in de Regenboogkerk.

We willen graag iedereen in de gelegenheid stellen om erbij te zijn. En omdat de Morgenster en Regenboogkerk net iets verder weg liggen, maken we op deze zondagen de autodienst ruimer beschikbaar.

U kunt, ook als u normaal zelfstandig naar de Bethlehemkerk komt, nu ook gebruik maken van de autodienst. U rijdt dan dus vanaf de Bethlehemkerk mee naar de kerk waar die zondag de kerkdienst plaatsvindt. Natuurlijk wordt u ook weer teruggebracht naar de Bethlehemkerk.

 U kunt zich opgeven door middel van de intekenlijsten die op de leestafel in de kerk liggen.

We nemen dan iedereen die dat wil mee vanaf de Bethlehemkerk mee. Dit zal tussen 09:15 en 09:30 zijn.

De vaste klanten van de autodienst moeten zich ook even opgeven, maar worden wel thuis opgehaald.

 

Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar: diaconie@betlehemkerk.nl

Wilt u graag gezamenlijk naar de kerk fietsen op deze dagen? U bent met uw fiets van harte welkom om 9:30 uur bij de Bethlehemkerk, vanuit daar vertrekken we op de fiets om 9:35 uur naar de Morgenster of de Regenboogkerk.

Diaconie Bethlehemkerk

Doe mee met de BeMoRe Bijbelquiz!

Op zondag 29 oktober vieren de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk samen in de Bethlehemkerk. Dit is de eerste viering van drie opeenvolgende gezamenlijke vieringen.
 
Na de dienst bent u van harte welkom bij de Bijbelquiz. Ontmoet elkaar, test uw kennis, leer en geniet!
 

Ga je mee: Choral Evensong Hilversum

Donderdag 26 oktober 2023 werkt Koor: kamerkoor Vocaliber onder leiding van Richard Vos mee.
Organist is Mattijs de Vreugd en ds. Jetty Scheurwater is de celebrant.
De Choral Evensong heeft haar wortels in Engeland. Het zogenoemde getijdengebed kreeg een vaste vorm in kloosters en kerken vanaf de zestiende eeuw. Tot op vandaag klinken in veel Engelse kerken en kathedralen dagelijks evensongs. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de evensong naar Nederland. En sinds een jaar klinkt in Hilversum deze prachtige Engelse koormuziek op de vierde donderdag van de maand.
 

De laatste uitgave van Rond de Bethlehemkerk

In december verschijnt het laatste nummer van Rond de Bethlehemkerk.
42 jaar viel het blad van de Bethlehemkerk op de mat van vele leden.
Bij het samengaan met de Morgenster en de Regenboogkerk als een oecumenisch brede geloofsgemeenschap in Hilversum past een nieuwe vorm van communicatie. Hoe het in 2024 precies verder gaat en wat er in de plaats van de Rond de Bethlehemkerk komt, wordt nog nader uitgewerkt.
De kerkenraad heeft een duidelijke wens uitgesproken dat er een opvolger komt die bij de leden thuis wordt bezorgd. We hopen dat de makers betrokken willen blijven. En de vele lopers hun vaste ronde willen blijven maken.
 
Hartelijk dank voor de - vaak vele jarenlange – inzet voor de Rond de Bethlehemkerk!
 
Hartelijke groet, namens de Kerkenraad,

Esther Gross
Scriba Bethlehemkerk
 
 
 

Wij gaan Sint Maarten vieren!

Doe jij mee 5 november?
Het feest van Sint Maarten gaat over ‘ontvangen en delen’
Inloop 16.00 u, om 16.15 u een korte viering in de Morgenster op de Seinstraat 2 in
Hilversum met zingen en luisteren naar Sint Maarten.
Daarna gaan we lampions maken. Tot slot eten we met elkaar pannenkoekstaart.
Rond 17.45 uur is het afgelopen.
We vinden het leuk als jij ook meedoet!
Aanmelden is belangrijk ivm voorbereidingen (graag voor 2 nov.) en dat kan via deze link of qr-code:

Dit is een initiatief van de protestantse gemeente Hilversum. Meer info ook op
https://www.pknhilversum.nl/kinderen/
 

Platformavond voor kind- en jongerenwerk PGH

Op woensdag 8 november is er een platformavond voor allen betrokken bij het kind- en jongerenwerk in de Protestantse gemeente Hilversum. Het is een vervolg op de avond in de Grote Kerk van 15 maart j.l. Toen werden met Lego allerlei dromen vormgegeven over de toekomst van kerken in Hilversum vanuit het perspectief van alle generaties. De avond begint om 20u00 en is in De Morgenster, Seinstraat 2.

Droomkerk dichterbij halen

De platformavond heeft volgens Aster Abrahamsen tot doel om ‘onszelf erbij te bepalen dat we een kerk voor alle generaties willen zijn, met een prioriteit voor de jongste generaties. Een avond waarop we met elkaar kijken hoe we onze droomkerk dichterbij kunnen halen en wat er allemaal binnen de wijkgemeentes van de PgH aan kinder- en jongerenwerk gebeurt.’

Interactief programma

De avond biedt een interactief programma met onder meer:
  • kraampjes van het jeugdwerk van iedere PgH-gemeente
  • samen nadenken over de toekomst van het jeugdwerk in de PgH
  • ontmoetingen als inspiratie voor vrijwilligers in het jeugdwerk.
 

Gratis seniorenmidweek Het vakantiebureau 2023

Van maandag 11 t/m vrijdag 15 december 2023 kunnen 150 ouderen met een krappe beurs en/of een klein sociaal netwerk genieten van een gratis vakantiemidweek, georganiseerd door Het vakantiebureau en RCN Vakantieparken. Diaconieën kunnen gasten voor deze bijzondere vakantieweek aanmelden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
 
De midweek 'Ouderen in het zonnetje' is bedoeld voor (mobiele) senioren die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer op vakantie zijn geweest. Mensen die het juist zó verdienen er eens lekker onbezorgd tussenuit te gaan en de eenzaamheid even te vergeten. Zij kunnen kosteloos genieten van een heerlijke midweek inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten. De vakanties vinden plaats op De Schotsman in Kamperland (Zeeland), De Roggeberg in Appelscha (Friesland) en Zeewolde in Zeewolde (Flevoland).
 
 

 
Ionaviering 22 oktober
 
Op zondagmiddag 22 oktober is er weer een Ionaviering in de Bethlehemkerk.
 
Vanuit de brede keltische christelijke spiritualiteit zoeken we de verbinding met vandaag. Tijdens deze
viering staan we dan ook stil bij de zorg voor de schepping en de uitdagingen waar we voor
staan. De verbinding met de natuur is een belangrijk thema in het keltisch christendom. In
liederen en gebeden komt dit vaak terug.
 
We hebben dan ook genoeg ideeën om er weer een mooie viering van te maken en hopelijk daarna met nieuwe inspiratie vanuit de Bijbel op weg te gaan.

Gezocht: toffe mensen met een huiskamer vol licht en warmte

Het is niet het eerste wat je denkt bij een kerk: dat het een club van toffe mensen is. En toch kregen we deze bijna eretitel in 2019 van de bezoekers van buurthuis De Kleine Lelie. Na een spannende maar warme ontmoeting  tussen gemeenteleden en buurtbewoners tijdens een open huis van de Levende Adventskalender vingen we bij het afscheid op: het zijn toch wel toffe mensen. 
 
Nu wisten we dat stiekem al een beetje want in dat jaar stelden maar liefst 19 gemeenteleden hun eigen huiskamer ruimhartig open voor bekende en minder bekende buurtgenoten.En eenzelfde aantal meldde zich aan als mede-gastgever/buddy. Warme herinneringen hebben we aan deze ontmoetingen en wat was het ook verbindend voor gemeenteleden! 
 
Nu we elkaar weer in huiskamers kunnen ontmoeten,  doen we dan ook graag opnieuw een beroep op u: Wilt u meehelpen bouwen aan een huis vol licht en warmte en uw huiskamer in Hilversum of Nieuw Loosdrecht openstellen voor de Levende Adventskalender? We horen het graag. We maken dan tussen 3 en 24 december samen weer een lichtsnoer van adressen waar gemeenteleden en buurtbewoners gedurende twee uur een warm welkom krijgen.
 

Bethlehemkerk 60 jaar:
Feestelijk jubileumweekend - impressie

Op vrijdag 6 oktober was er de feestelijke jubileumavond.
Vanaf 19:30 werden de gasten welkom geheten door Irene Muller en Dinant Bent.
 
De jubileumavond had de opzet van het bekende TV-programma: "Ik hou van Holland", maar dan met een Bethlehemkerk sausje. Irene Muller en Dinant Bent peilden op ludieke wijze de kennis van de gasten. Naast het spelelement is er ook het rad van fortuin, waar (oud-)kerkrentmeesters Koos van Vliet en Peter den Uil ieder verleiden een gokje te wagen voor het goede doel. Het goede doel was door de diaconie gekozen, een Share en Care kast die op het kerkplein komt staan, een project van de werkgroep Kerk in je buurt. Een kast voor kerk en buurt van samen delen en samen zorgen, zodat we elkaar versterken!
 

Bethlehemkerk 60 jaar:
Verhaal uit het Grote Dierenbos

Op zondag 8 oktober was er in de Bethlehemkerk de jubileumdienst rond zestig jaar Bethlehemkerk.
 
Oud-predikant Erik van Halsema was uitgenodigd om daar een verhaal te vertellen zoals hij in zijn jaren in de Bethlehemkerk tientallen malen heeft gedaan. Het werd - uiteraard - een verhaal met een actuele boodschap, eindigend met deze zin: 'Er was duidelijk iets nieuws begonnen in het Grote Dierenbos'. 
 

Bethlehemkerk: tentoonstelling 60 jaar

Vrijdag 6 oktober 2023 is het 60 jaar geleden dat de Bethlehemkerk als kerkgebouw in gebruik is genomen. Dat gaan we gedurende het hele jaar samen vieren met diverse activiteiten. Via de Kerkbrink, nieuwsbrieven en website houden we jullie graag op de hoogte en nodigen we jullie van harte uit deel te nemen. Op slotzondag 25 juni zijn de plannen uit de doeken gedaan.
 
Tentoonstelling
Wij willen voor de verjaardag van de kerk graag een tentoonstelling maken, maar dan hebben we ook items uit het verleden nodig. Dus voorwerpen en foto’s uit het verleden van de kerk en ook van het noodkerkje aan de Frederik van Eedenlaan zijn welkom.
 
Materiaal aanmelden
Materiaal voor de tenstoonstelling kan aangemelden worden bij Ineke Woldman en Wim Dral via email adres: wimdral@kpnmail.nl

SwapSint: dinsdag 21 november 2023

De avonden worden langer en Sinterklaas is weer bijna in het land. De bergen speelgoed in de huiskamer worden nog wat hoger... Of er is gebrek aan leuk speelgoed… Kan dat anders? Ja!
 
Op dinsdag 21 november organiseert de Bethlehemkerk weer een SwapSint Ruilmarkt in de Bethlehemkerk. Het idee is dat Sinterklaas duurza(a)m(er) gevierd kan worden, door jouw oude speelgoed te ruilen voor speelgoed waar een ander kind niet meer mee speelt. Iets voor jou? Ruim dan de kasten op en ruil mooi, compleet speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt voor ‘nieuw’ speelgoed!
 
Je levert eerst het speelgoed in, krijgt punten mee ter waarde van wat je hebt ingeleverd en kan die op een later moment die dag ruilen tegen ander speelgoed.
Meer informatie over het inleveren en ruilen van speelgoed voor de SwapSint
 

Expositie van Marthy Boer

Hallo, ik ben Marthy Boer en ik exposeer deze maand met mijn schilderijen in de Bethlehemkerk.
De schilderijen die ik exposeer zijn allen onderdeel van de cursussen en opleiding die ik heb gevolgd bij het Zelfontdekken door schilderen.
 
Het Zelfontdekken door schilderen is ontwikkeld en wordt al meer dan twintig jaar gegeven door drs. Gerda Merckx. Het Zelfontdekken door schilderen richt zich niet op het schilderen maar op de aangeboden innerlijke weg, die werkt met vier thema’s “Metamorfose”, “Kracht van de natuur en de eigen natuur”, “vier existentiële kwaliteiten ( verlangen, verdriet, verzet, moedeloosheid)”en “Scheppingskracht”.
 
Elk thema bestaat uit vier bijeenkomsten. Centraal staat iedere bijeenkomst een thema wat zelf wordt gekozen als verlangen of vraag wat geformuleerd is tot persoonlijk thema en wat gedurende de cursus wordt gerealiseerd. Ik heb zelf een basiscursus, een vervolgcursus en 5 gevorderdencursussen gevolgd en daarna de opleiding tot docent Zelfontdekken door schilderen gevolgd en laat hier mijn schilderijen van zien.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00