Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2016 nr. 35
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Project ‘Weg van leven’: verlangen
 
Deel je leven. De Iona Community
 
Kerstwandeling Hilversum Zuid
 
Kliederkerk 'Ark van Noach'
 
Themamiddag ouderenpastoraat
 
Kerstmusical: meedoen
 
Leerhuis Thomas a Kempis
 
Zondag 16 oktober
 
Motto: 'Volgt ...'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
ds. Annemieke Parmentier
 
Bethlehem Sterretjes
 
Budgetcoaches
Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak met een zeer kwetsbare inkomenspositie. Lees meer ...
 
Hulp gezocht
Eén van onze gemeenteleden die in de Van Speijk-flat woont, kan helaas zelf haar boodschappen niet meer doen. Lees meer ...
 
Vacature Jeugdwerker
Zowel wijkgemeente Centrum als de wijkgemeente Rond de Morgenster zoeken een professional voor het kerkelijk jeugdwerk Lees meer ...
 
Nieuwe wegwijzer
De digitale versie van de Wegwijzer 2016-2017 is beschikbaar voor de leden van de Bethlehemkerk. Lees meer ...
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Maandag 17 oktober Vergadering wijkkerkenraad

Dinsdag 18 oktober Ontspanningsmiddag voor senioren

Avond in project ‘Weg van leven’

Vrijdag 21 oktober Catechese en stercafé
 
SAVE the DATE !
 
zondag 30 oktober
 
  Lied van de week
 
16 oktober – Vijfde zondag van de herfst
 
LB 166a – Hij wandelt in zijn koningsjas
 
Op deze en de komende zondagen lezen we de verhalen over Jozef (Genesis 37-45). Daarbij kan steeds het lied ‘Hij wandelt in zijn koningsjas’ een plaats krijgen. De theoloog Karel Deurloo heeft in zijn exegetisch werk veel aandacht besteed aan het boek Genesis. Daarbij ontstonden ook regelmatig liederen van zijn hand, vaak met het oog op kinderen!
Het lied geeft een samenvatting van die Jozefverhalen.
 

Lees meer....

 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 

Project 'Weg van leven': verlangen

 
 
  
Op dinsdagavond 18 oktober is de 2e avond in het kader van het geloofsverdiepingsproject ‘Weg van leven’.
 
Na het thema 'genade' is nu de beurt aan het thema 'verlangen'. Op de bijeenkomst bespreken we met elkaar de ervaringen die we hebben opgedaan.
 
 
Deel je leven. De Iona Community
 
Op 6 oktober kon u daarover van gedachten wisselen. Voor een beperkt aantal deelnemers is er gelegenheid om in mei 2017 als gemeentegroep een week met de Iona Community mee te leven.
Wie dat wil doet verzoek ik om donderdagavond 10 november vrij te houden. Dan start een voorbereidingstraject voor deze groep ‘pelgrims’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstwandeling Hilversum Zuid
 
 
 
 
 
Vanuit de buurt is de vraag gekomen om een kerstwandeling te gaan organiseren. De Bethlehemkerk doet daar van harte aan mee.
 
We hopen deze wandeling op zondag 18 december vanaf 17.00 te kunnen realiseren. Via Kikker Rik, De Brede school, de Zoutkeet, de Pniëlkerk en Zuiderheide zal de wandeling eindigen bij de stal in de Bethlehemkerk.
 
 
Kliederkerk 'De Ark van Noach'
Op zaterdagmiddag kwam een grote groep kinderen met (groot)ouders bij elkaar voor de Kliederkerk.
 
Opeens komt Noach binnen. Hij wil graag hulp bij het timmeren van de ark. Nou, dat willen de kinderen wel. En zo staat er ineens een prachtige ark. 
 
Na de korte viering in de ark, waar we veel horen van Noach en waar we veel zingen, is het tijd om even naar buiten te gaan.
 
Het was een een supergezellige Kliederkerk.
 
Zullen we maar zeggen: tot de volgende keer?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Themamiddag ouderenpastoraat

Op donderdag 27 oktober vindt de jaarlijkse COP-middag plaats (Contactgroep Ouderen Pastoraat). Mensen die vanuit de kerk ouderenbezoekwerk doen, worden van harte uitgenodigd voor een fijne en inspirerende middag.

Dit jaar zal het thema zijn: "onze lichaamstaal". Onder leiding van ds. Stella Muns, geestelijk verzorger van de Rembrandthof in Hilversum, mogen de aanwezigen rekenen op een afwisselend en spannend programma.
 
 
 
 
 
 
 
Kerstmusical: meedoen
 

Op Kerstmorgen gaan we tijdens de kerkdienst de Kerstmusical 'Geen Stille Nacht' van Nicholas Allan opvoeren.

Wil je meedoen? Geef je dan vóór zaterdag 15 oktober per e-mail op bij Christa o.v.v. je naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer.

Lees meer...

 
Leerhuis Thomas a Kempis
In oktober en november is er een veelzijdig leerhuis gewijd aan Thomas a Kempis, waarvoor De Morgenster en de Heilig Hart/Heilige Joseph u graag uitnodigen.
 
Op 13 oktober gaf Mink de Vries een inleiding op de persoon van Thomas a Kempis en het boek 'De navolging van Christus', en een introductie op de beweging van de Moderne Devotie.
 
Op 24 oktober spreekt Wim Moehn, predikant van de hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente Hilversum. Hij zal zich toespitsen op de invloed van de Moderne Devotie op de (spiritualiteit van de) Reformatie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl